Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước doc

4 342 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 00:20

Báo cáo đưa người lao động đi làm việcnước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nướcCơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức sự nghiệp nhà nước Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chỉ tiếp nhận báo cáo để biết và theo dõi tình hình Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp và tiếp nhận hồ sơ - Tổ chức sự nghiệp của nhà nước gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu Tổ chức sự nghiệp bổ sung hồ sơ. 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận để biết và theo dõi tình hình. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo về nội dung Hợp đồng cung ứng lao động (nếu có) 2. Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài Thành phần hồ sơ 3. Phương án tổ chức thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việcnước ngoài Số bộ hồ sơ: 1bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc nước ngoài khi có đủ các điều kiện đưới đây: -Là tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ,cơ quan ngang Bộ , cơ quan thuộc Chính phủ. -Được Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ngước ngoài -Người lãnh đạo điều hành tổ chức sự nghiệp Luật người lao động Việt Nam Nội dung Văn bản qui định phải có trình độ từ đại học trở lên. có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế; -Hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của tổ chức sự nghiệp là hoạt đông phi lợi nhuận để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là thành viên, thực hiện thỏa thuận quốc tế do Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ ký với bên nước ngoài hoặc các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quyết định . Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê :Lao động ngoài nước Cơ. đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Thành phần hồ sơ 3. Phương án tổ chức thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước doc, Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước doc, Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay