Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài pptx

5 520 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 00:20

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nướcCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Về nộp – tiếp nhận hồ sơ - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện - Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; Phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp Thành phần hồ sơ bất khả kháng) 2. Bản sao Hợp đồng trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án nước ngoài 3. - Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) (Mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông tư 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007) Số bộ hồ sơ: 1bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) - Phụ lục số 15 – Thông tư 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007 Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH n Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu được chấp thuận cho phép đưa người lao động đi làm việc nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau: -Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài kèm theo bản sao Hợp đồng trúng thầu , nhận thầu công trình , dự án nước ngoài , danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài tới Cục Quản lý lao động ngoài nước; -Có phương án sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài , có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng; -Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các công trình, dự án mà doanh nghiệp trúng thầu , nhận thầu nước ngoài. Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc nước ngoài , doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo mẫu tại phụ lục số 15 Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH n Nội dung Văn bản qui định kèm theo thông tư này gửi Cục quản lý lao động ngoài nước. . Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài Thông tin. việc ở nước ngoài khi có đủ các đi u kiện sau: -Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp trúng thầu, nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài pptx, Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài pptx, Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở nước ngoài pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay