Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài doc

4 538 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 00:20

Báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài của các tổ chức, nhân đầu ra nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nướcCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Quản lý lao động ngoài nước- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Về nộp – tiếp nhận hồ sơ - Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận, kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện - Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài (gồm Phương án sử dụng và quản lý người lao động đưa đi, ngành, nghề, thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác có liên quan đến người lao động; phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng Thành phần hồ sơ 2. Bản sao giấy chứng nhận đầu và tóm tắt nội dung dự án đầu ra nước ngoài 3. Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) (Mẫu tại Phụ lục số 15 – Thông 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007) Số bộ hồ sơ: 1bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Báo cáo danh sách người lao động ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại (nước, khu vực) - Phụ lục số 15 – Thông 21/2007/TT-BL ĐTBXH ngày 08/10/2007 Thông 21/2007/TT-BLĐTBXH n Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Tổ chức , nhân có dự án đầu ra nước ngoài được chấp thuận cho phép đưa người lao động đi làm việcnước ngoài khi có đủ các điều kiện sau: -Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, tổ chức,cá nhân đầu ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc nước ngoài kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu và tóm tắt dự án đầu ra nước ngoài , danh sách người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài tới Cục QLLĐNN ; -Có phương án sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài, có phương án tài chính đưa người lao động về nước trong trường hợp bất khả kháng; -Chỉ được đưa người lao động đi làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh do tổ chức ,cá nhân đầu thành lập nước ngoài Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, doanh nghiệp lập danh sách người lao động ký hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo mẫu tại phụ lục số15 kèm theo thông này gửi Cục quản lý lao động ngoài nước Thông 21/2007/TT-BLĐTBXH n . Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê :Lao động ngoài nước Cơ. đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức ,cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài doc, Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài doc, Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay