Tài liệu Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” pdf

7 935 12

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 23:20

. thần“thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các hình ảnh minh hoạ trong SGK. - HS sưu tầm tư liệu. quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân ta. - HS: chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” pdf, Tài liệu Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” pdf, Tài liệu Lịch sử 5 - “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn