Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết qủa kinh doanh ở Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây

98 565 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 14:42

ền kinh tế thị trường ở nước ta đang phát triển đa dạng và sự hội nhập kinh tế toàn cầu là cơ hội thách thức cho tất cả các doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào muốn có chỗ đứn LỜI MỞ ĐẦUền kinh tế thị trường nước ta đang phát triển đa dạng sự hội nhập kinh tế toàn cầu là cơ hội thách thức cho tất cả các doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào muốn có chỗ đứng phát triển trên thị trường thì việc tổ chức, kiểm tra, kiểm soát được mọi hoạt động trong doanh nghiệp, tự cân đối hạch toán kinh tế là vấn đề quan trọng vô cùng cần thiết. Kế toáncông cụ quản lý kinh tế gắn liền với sự hình thành đời sống kinh tế xã hội. Chính vì vậy hạch toán kế toán đòi hỏi phải cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác toàn diện về tình hình quản lý thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết quả kinh doanh để tính toán xây dựng, kiểm tra việc chấp hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế, kiểm tra bảo vệ sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nằm đảm bảo chủ động sản xuấtt kinh doanh chủ động tài chính trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế.NKhông những vậy kế toán còn là công cụ cho việc ghi chép những hoạt động trong doanh nghiệp để thuận tiện cho việc kiểm tra giám sát của cấp trên, giúp cho người lãnh đạo đưa ra những quyết định phù hợp với tình hình của doanh nghiệp thị trường. Một doanh nghiệp có hệ thống kế toán phù hợp sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đó phát triển. Điều này chỉ đạt được khi mỗi nhân viên kế toán phải được trang bị đầy đủ về trình độ nghiêp vụ (cả về lý thuyết lẫn thực hành) phải luôn luôn bổ xung kiến thức không ngừng nâng cao trình độ của mìnhvà sự say mê có trách nhiệm trong nghề nghiệp cũng là yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.Là một sinh viên chuyên ngành kế toán (là một kế toán viên tương lai) trước yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống,của thị trường, của công việc hiên nay trong xã hội, ngoài việc trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ về lý thuyết trên ghế nhà trường mỗi chúng ta cần phải được tiếp cận với thực tiễn tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý sản xuất tại các doanh nghiệp . để có Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -1- thể đảm đương tốt công việc sau này khi đã rời khỏi ghế nhà trường. Thực hiện phương châm giáo dục: ''học đi đôi vơí hành, nhà trường gắn liền với xã hội”. Sau khi kết thúc việc học lý thuyết mỗi sinh viên khoa kinh tế được thực tập tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tìm hiểu quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tại Công ty vật tổng hợp Tây em đã chọn đề tài: ''Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí xác định kết qủa kinh doanh'' để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.Mục đích nghiên cứu: Tập hợp chi phí nhằm đánh giá, phân tích về tình hình quản lý sử dụng chi phí kinh doanh kết quả kinh doanh trên cơ sở lý thuyết đã học thực tiễn tại Công ty vật tổng hợp Tây.Từ đó đề ra những phương hướng hoàn thiện nội dung chi phí kinh doanh đồng thời có thể đề suất những giải pháp nhằm tiết kiêm chi phí kinh doanh tại Công ty.Phạm vi nghiên cứu: Tập hợp tất cả cac loại chi phí kinh doanh tại Công ty vật tổng hợp Tây- một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong nền kinh tế thị trường hiện nay.Nội dung đề tài bao gồm 3 phần:Phần I: Những vấn đề chung về tập hợp chi phí xác định kết qủa kinh doanh một doanh nghiệp.Phần II: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí xác định kết qủa kinh doanh Công ty vật tổng hợp Tây.Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí, xác định kết qủa kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty vật tổng hợp Tây.Chuyên đề này được hoàn thanh với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Văn Tứ cùng các thầy cô giáo dạy bộ môn kế toán sự giúp đỡ nhiệt tình của cô kế toán trưởng, chị kế toán tổng hợp các cán bộ kế toán trong phòng TCKT. Qua đây cho phép em gửi tới các thầy cô giáo, các cô, các anh chị Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -2- trong phòng TCKT cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty vật tổng hợp Tây lời chúc sức khoẻ lời cảm ơn chân thành nhất.Em xin chân thành cảm ơn!PHẦN INHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MỘT DOANH NGHIỆP.I- CHI PHÍ KINH DOANH:1- Khái niệm bản chất chi phí kinh doanh :Chi phí kinh doanh nói chung là toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hoá được biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp.Đối với doanh nghiệp thương mại thì chi phí kinh doanh thương mại là những khoản chi bằng tiền hoặc tài sản mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại. Về bản chất, đó là những khoản tiêu hao về lao động sống lao động vật hoá trong quá trình hoạt động kinh doanh. Các chi phí này phát sinh hàng ngày, hàng giờ đa dạng rất phức tạp tuỳ thuộc vào việc thực hiện các hành vi thương mại khác nhau, vào tính chất của hoạt động tài chính, hoạt động bất thường mà chúng cũng rất khác nhau. Đối với việc mua bán hàng hoá, đó là các chi phí phát sinh khâu mua, vận chuyển, dự trữ, tiêu thụ, khâu quản lý doanh nghiệp.Đối với việc cung ứng dịch vụ thương mại hoạt động xúc tiến thương mại như : đại diện môi giới, uỷ thác, đại lý, khuyến mại…đó là các chi phí về Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -3- vật chất tiền vốn sức lao động để thực hiện các hành vi kể trên vì mục đích của DNTM trong một thời kỳ nhất định.Đối với hoạt động tài chính, hoạt động bất thường thì đó là : các chi phí đầu tài chính dạng hợp lý các nguồn tài chính tăng thêm thu nhập, nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc phân tán rủi ro của doanh nghiệp; các chi phí phát sinh từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên, chi phí về tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, chi phí nhượng bán thanh lý tài sản cố định vv .Ngoài ra còn các chi phí như : các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước theo quy định của luật pháp như thuế nhà đất, thuế nhập khẩu, thuế GTGT, vv .2- Nội dung chi phí kinh doanh :Chi phí kinh doanh bao gồm nhiều loại có nội dung công dụng tính chất khác nhau. Vì vậy, để thuận tiện cho việc quản lý sử dụng chi phí kinh doanh nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí kinh doanh, đồng thời để thuận tiện cho công tác hạch toán cần tiến hành phân loại chi phí.Chi phí kinh doanh thương mại được phân theo những tiêu thức khác nhau.*Theo bản chất kinh tế chi phí kinh doanh thương mại được phân thành hai loại :Chi phí bổ sung là những khoản chi nhằm tiếp tục hoàn chỉnh quá trỉnh quá trình sản xuất hàng hoá trong khâu lưu thông.Chi phí thuần tuý là những khoản chi nhằm mục đích chuyển hoá hình thái giá trị của hàng hoá. *Căn cứ vào mức độ tham gia vào các hoạt động kinh doanh, chi phí kinh doanh được phân thành hai loại :Chi phí trực tiếp, như : các chi phí mua, bán hàng hoá.Chi phí gián tiếp là những khoản chi phí phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh như chi phí quản lý doanh nghiệp. *Căn cứ vào tính chất biến đổi, chi phí kinh doanh được phân thành hai loại:Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -4- Chi phí khả biến hay biến phí : là những khoản chi phí biến đổi phụ thuộc khối lượng hàng hoá mua vào bán ra trong kỳ. Chi phí này bao gồm : chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hoá, bảo quản hàng hoá, đóng gói bao bì vv .Đặc điểm của chi phí này là khi khối lượng sản phẩm hàng hoá mua vào, bán ra thay đổi thì biến phí thay đổi theo chiều hướng tỷ lệ thuận. Nhưng biến phí cho một đơn vị doanh thu thì không đổi.Chi phí bất biến hay định phí : là những khoản chi phí tương đối ổn định, không phụ thuộc vào khối lượng hàng hoá mua vào bán ra trong kỳ. Chi phí này bao gồm : chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhân viên quản lý vv . Đây là loại chi phí mà bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia kinh doanh cũng phải thanh toán, phải trả không phụ thuộc khối lượng sản phẩm sản xuất kinh doanh nhiều hay ít, thậm chí đôi khi không hoạt động cũng phải trả. Đặc điểm của chi phí này là khi khối lượng hàng hoá mua vào bán ra thay đổi thì định phí không đổi. Nhưng định phí cho một đơn vị doanh thu thay đổi theo chiều hướng tỷ lệ nghịch.*Căn cứ vào chức năng hoạt động của doanh nghiệp thì chi phí kinh doanh được phân thành ba loại :Chi phí mua hàng : gồm chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ thuê ngoài như thuê vận chuyển, thuê kho bãi vv .Chi phí bán hàng là các khoản chi phí phát sinh trực tiếp tại bộ phận bán hàng như tiền lương nhân viên bán hàng, bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế của nhân viên bán hàng, chi phí khấu hao tài sản phục vụ hoạt động bán hàng, chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhân viên bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài như điện thoại-điện nước-dịch vụ khác, chi phí bằng tiền khác vv .Chi phí quản lý doanh nghiệp: bao gồm các khoản chi phí cho nhân viên quản lý như tiền lương nhân viên quản lý, bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế của nhân viên quản lý, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ phận quản lý, chi phí tiếp khách, chi phí dịch vụ mua ngoài như điện thoại- điện nước các chi phí bằng tiền khác vv .Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -5- Chi phí tài chính: Là những chi phí liên quan đến hoạt động đầu tài chính. Nội dung các khoản chi phí bao gồm: các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tài chính chi phí cho vay đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chí phí giao dịch bán chứng khoán .khoản lập hoàn lập dự phòng giảm giá đầu chứng khoán ,đầu khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ bán ngoại tệ .Chi phí khác: bao gồm những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với các hoạt động thông thường của doanh nghiệp gây ra. Cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ năm trước. Cụ thể các khoản chi phí khác là: chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán, tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế truy nộp thuế, các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán, các khoản chi phí khác*Căn cứ vào nội dung kinh tế yêu cầu hạch toán thì chi phí kinh doanh được phân thành các khoản mục :Chi phí nhân viênChi phí nguyên liệu, vật liệuChi phí công cụ đồ dùngChi phí khấu hao tài sản cố địnhChi phí vận chuyển thuê ngoàiChi phí về điện nước, điện thoạiChi phí lãi vayCác chi phí khác bằng tiềnNội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình đặc điểm sản xuất kinh doanh các mục tiêu quản lý kinh tế của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp xác định được xu hương hình thành kết cấu của chi phí kinh doanh thương mại trong từng thời kỳ khác nhau, đồng thời làm cơ sở cho công tác kế hoạch hoá, kiểm tra, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh của doanh nghiệp từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -6- 3-Vai trò của chi phí kinh doanh trong DN thương mại :Chi phí gắn liền với quá trình hình thành phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, nói cách khác doanh nghiệp nếu muốn kinh doanh thì không thể không bỏ ra chi phí để hoạt động. Mặt khác chi phí kinh doanh lại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí kinh doanh giảm sẽ hạ thấp được giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, tăng khả năng tiêu thụ hàng hoá, từ đó góp phần tăng lợi nhuận mở rộng qui mô kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược lại, khi chi phí kinh doanh tăng không hợp lý sẽ làm giảm lợi nhuận thậm chí còn có thể bị lỗ. Đánh giá việc sử dụng chi phí là một trong những công việc quan trọng giúp nhà quản lý một phần nào đó đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu quản lý sử dụng chi phí tốt thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tốt hơn ngược lại, nếu quản lý chi phí không tốt hay lãng phí sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh.Việc tính đúng, tính đủ những khoản chi phí bỏ ra sẽ giúp nhà quản trị doanh nghiệp sẽ hình dung được bức tranh thực về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một vấn đề không thể thiếu được để quyết định đầu vào, xử lý đầu ra.Nói tóm lại, chi phí kinh doanh là một chỉ tiêu rất quan trọng nó cần phải được quản lý sử dụng một cách hợp lý nhất.4-Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí.Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh; tính đúng giá vốn của hàng đã bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,v.v .nhằm xác định đúng đắn kết quả kinh doanh.Kế toán tập hợp chi phí phải kiểm tra giám sát chặt chẽ tính hợp lệ, hợp pháp của từng khoản chi phí, tình hình thực hiện kế hoạch định mức chi phí, kế hoạch lợi nhuận phân phối lợi nhuận kỷ luật thanh toán làm nghĩa vụ với Nhà nước.Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -7- Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chi phí theo từng yếu tố từng khoản mục địa điểm phát sinh.Cuối kỳ kế toán phải kết chuyển toàn bộ chi phí trong kỳ.Nếu doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài hạn lượng hàng hoá tồn kho cuối kỳ lớn thì chi phí bán hàng có thể kết chuyển một phần cho kỳ kinh doanh , một phần được phân bổ cho kỳ sau.Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ trung thực cho việc kiểm tra phân tích đánh giá tình hình chi phí doanh nghiệp nhằm xác định kết quả kinh doanh phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. 5-Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí.5.1-Tổ chức hạch toán giá vốn hàng bán:5.1.1-Bản chất của giá vốn hàng bán:Giá vốn hàng bán là trị giá hàng mua vào để bán hay nói cách khác là cái giá phải trả để có lượng hàng hoá bán ra trong kỳ. Theo quan điểm cũ thì giá vốn hàng hoá là số tiền phải ghi trên hoá đơn bán hàng nhưng trong nền kinh tế thị trường quan niệm đó không hoàn toàn chính xác vì nó không phản ánh cái giá phải trả để có hàng hoá việc tính chi phí thu mua vào chi phí lưu thông để phân bổ cho hàng hoá bán ra rất dễ bị nhầm lẫn khó kiểm tra được tính chính xác. Chính vì vậy trong chế độ kế toán mới giá vốn của hàng hoá bán ra trong kỳ là giá mua theo hoá đơn chi phí thu mua phân bố cho hàng hoá bán ra trong kỳ. Cụ thể là hàng hoá nhập xuất tồn kho theo quy định được tính theo giá thực tế. Trị giá thực tế của hàng hoá mua vào được tính theo từng nguồn nhập, bao gồm trị giá mua chi phí thu mua hàng hoá, chẳng hạn trường hợp thu mua hàng hoá: Giá thực tế = Giá mua + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Chi phí mua (vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt trong định mức, hoa hồng môi giới).5.1.2-Tính giá vốn hàng bán (hàng xuất kho):Trong doanh nghiệp thương mại, nghiệp vụ chủ yếu là thu mua, dự trữ tiêu thụ hàng hoá, việc tính chính xác giá vốn hàng hoá có ý nghĩa quan trọng Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -8- ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhất là trong nền kinh tế thị trường tự do có giá cả hàng hoá thay đổi theo từng ngày, thậm chí từng giờ, thì việc tính giá vốn hàng hoá đòi hỏi phải chính xác để có thể phản ánh chính xác kết quả kinh doanh vì giá vốn hàng bán chính là chi phí lớn nhất trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Tuỳ theo đặc điểm quy mô hoạt động của doanh nghiệp thương mại ta có thể áp dụng một trong các phương pháp tính trị giá hàng xuất kho sau: * Phương pháp giá thực tế đích danh (phương pháp trực tiếp, phương pháp đặc điểm riêng): Khi có thể nhận diện được từng loại hàng hoá tồn kho với từng lần mua danh đơn của nó thì phương pháp này có thể được sử dụng để xác định trị giá vốn. Phương pháp này áp dụng không rộng rãi chỉ có một số đơn vị áp dụng hình thức kiểm định kỳ có quy mô nhỏ. * Phương pháp nhập trước xuất trước: FIFO (First in – First out)Phương pháp này phản ánh chính xác giá trị của hàng hoá nhập, xuất, tồn nhưng nó rất phức tạp do các mặt hàng kinh doanh rất đa dạng tình hình lưu chuyển rất phức tạp nên nó chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng đòi hỏi thời gian bảo hành như thực phẩm, nước giải khát, thuốc lá, dược phẩm…Theo phương pháp này, hàng hoá nào nhập trước thì xuất trước, hàng hoá nào nhập sau thì xuất sau, xuất hết hàng nhập trước mới đến hàng nhập sau. * Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp này, căn cứ vào giá thực tế hàng hoá tồn đầu kỳ nhập trong kỳ, kế toán xác định giá bình quân của một đơn vị hàng hoá. Căn cứ vào lượng hàng hoá bán ra trong kỳ giá đơn vị bình quân để xác định giá thực tế của hàng hoá bán ra. Công thức tính phương pháp này được áp dụng rộng rãi các doanh nghiệp hiện nay vì nó đơn giản có thể giúp doanh nghiệp tính toán tương đối chính xác trị giá vốn hàng bán. * Phương pháp nhập sau xuất trước: LIFO (Last in – First out). Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -9- Theo phương pháp này, hàng hoá nào nhập sau cùng thì xuất trước. Xuất hết hàng nhập sau mới đến hàng nhập trước nó. Phương pháp này áp dụng phổ biến các doanh nghiệp có hàng hoá lâu bền, giá trị lớn. Phương pháp này thường được áp dụng trong thời kỳ lạm phát. Việc lựa chọn tiêu thức phan bổ nào là tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị nhưng phải bảo đảm tính nhất quán trong niên độ. Việc phân bổ được tiến hành theo công thức sau: 5.1.3-Hạch toán giá vốn hàng bán: 5.1.3.1- Nhiệm vụ: Việc hạch toán chính xác kịp thời giá vốn hàng bán có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do giá vốn hàng bán là chi phí lớn nhất của chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại nên giá vốn đúng hay không có liên quan đến doanh nghiệp có thực lãi hay không. Để đáp ứng yêu cầu quản lý hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp, hạch toán giá vốn hàng bán có nhiệm vụ sau: - Theo dõi phản ánh chính xác trị giá vốn của hàng bán để giúp cho việc hạch toán kết quả kinh doanh. - Tổ chức việc tính trị giá vốn hàng bán phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của chế độ kế toán yêu cầu quản lý. 5.1.3.2-Hạch toán: * Tài khoản sử dụng: TK 632- Giá vốn hàng bán, kết cấu tài khoản như sau: + Với doanh nghiệp áp dụng phương pháp khai thường xuyên TK 632 có kết cấu như sau: Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”Bên Nợ Bên CóTrị giá vốn của thành phẩm, hàng hoá, Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ Phạm Thị Hoa_TAKT 2B -10- Chi phí thu mua phân bổ cho số hàng hoá tiêu thụ trong kỳ=Chi phí mua hàng tồn đầu kỳ chi phí mua hàng phát sinh trong kỳTổng tiêu thức phân bổ của lượng hàng hoá tồn kho lượng hàng hoá tiêu thụTiêu thức phân bổ của lượng hàng hoá tiêu thụx[...]... hạch toán kinh doanh tiết kiệm chi phí Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên có nghĩa là kế toán chi phí bán hàng đã làm tốt chức năng kế toáncông cụ quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 5.2.4 -Tổ chức kế toán tổng hợp kế toán chi tiết chi phí bán hàng: 5.2.4.1 -Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng: Theo chế độ kế toán hiện hành thì toàn bộ chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ được hạch toán vào... phải tổ chức kế toán chi tiết theo nội dung kinh tế của chi phí quản lý tức là chi tiết theo yếu tố chi phí Tuy nhiên doanh nghiệp cần dựa trên đặc điểm, yêu cầu quản lý cụ thể để tổ chức quản lý cụ thể để tổ chức kế toán chi tiết chi phí như có thể kết hợp với kế toán theo khâu kinh doanh, địa điểm, đối ng kinh doanh 5.4 -Tổ chức công tác hạch toán chi phí hoạt động tài chính: Để hạch toán chi phí. .. giảm chi phí bán hàng, ghi: Nợ TK 111, 112, 335, Có TK 641 - Chi phí bán hàng - Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh , ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng - Đối với những hoạt động có chu kỳ kinh doanh dài, trong kỳ không có hặc có ít hàng hoá tiêu thụ thì cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản chi. .. hành tổ chức kế toán chi tiết bán hàng cho phù hợp Theo quy định chung của ngành thương mại hiện nay, mỗi đơn vị thuộc ngành phải tổ chức chi tiết chi phí bán hàng theo từng nội dung kinh tế của chi phí này tức là chi tiết theo yếu tố chi phí , ngoài ra có thể kết hợp với tổ chức kế toán chi tiết chi phí bán hàng theo địa điểm kinh doanh, theo nhóm mặt hàng kinh doanh hoặc theo các khâu kinh doanh, ... tài khoản chi phí trả trước, kế toán ghi: Nợ TK 142 - Chi phí trả trước (1422) Có TK 641 - Chi phí bán hàng - kỳ hạch toán sau, khi có hàng hoá tiêu thụ, chi phí bán hàng đã được kết chuyển sang TK 142 (1422) sẽ được kết chuyển toàn bộ sang TK 911, kế toán ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 142 - Chi phí trả trước (1422) Ta có thể khái quát kế toán tổng hợp chi phí bán hàng theo sơ... hoạt động hạch toán kinh tế, từ đó doanh nghiệp thực hiện được quyền tự chủ về tài chính của mình 5.3.4- Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp: 5.3.4.1- Kế toán tổng hợp chi phí quản lý: Toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ hạch toán phản ánh vào TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp” Kết cấu của tài khoản này như sau: Bên Nợ: Chi phí quản lý doanh nghiệp... thụ, cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 142 Chi phí trả trước” ghi: Nợ TK 142 - Chi phí trả trước (1422) Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Khi có sản phẩm tiêu thụ, chi phí quản lý doanh nghiệp đã kết chuyển vào TK 142 (1422) được kết chuyển sang TK 911, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 142 - Chi phí trả trước (1422) Hạch toán tập hợp chi phí quản... xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì các chi phí quản lý là các chi phí gián tiếp nhưng rất cần thiết hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hạch toán kết quả kinh doanh cuả doanh nghiệp Chi phí quản lý chung khác chi phí bán hàng chi phí sản xuất chỗ nó liên quan đến hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp chi phí gián tiếp, qua đó việc quản lý chi phí quản lý doanh. .. thông tin về kết quả họt động kinh doanh để tiến hành phân tích hoạt động kinh tế đề ra những quyết định trong kỳ kinh doanh tớinhằm thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất 2- Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.1- Nội dung của DT bán hàng các khoản giảm doanh thu: Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp bao gồm: Doanh thu bán hàng cho bên ngoài doanh thu bán hàng nội bộ,... phạt do VPHĐKT truy nộp thuế II- XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 1- Khái niệm chung về kết quả kinh doanh: 1.1-Khái niệm: Kết quả kinh doanh là phần chêch lệch giữa tổng doanh thu tổng chi phí của các hoạt động kinh doanh đã thực hiện trong một thời kỳ nhất định Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lợi nhuận, nếu doanh thu bằng hoặc nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp hoà vốn hoặc bị lỗ vốn . về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết qủa kinh doanh ở Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây. Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác. gian thực tập tại Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây em đã chọn đề tài: '&apos ;Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết qủa kinh doanh& apos;'
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết qủa kinh doanh ở Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây, Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết qủa kinh doanh ở Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây, Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định kết qủa kinh doanh ở Công ty vật tư tổng hợp Hà Tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay