Tài liệu Chủ đề: Những con vật đáng yêu - Đề tài: Chú vịt dễ thương - Nhóm lớp: 25-36 tháng docx

3 705 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 18:20

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Những con vật đáng yêu Đề tài: Chú vịt dễ thương Nhóm lớp: 25-36 tháng Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe và vận động nhịp nhàng theo bài hát. - Trẻ gọi tên và nhận biết được đặc điểm đặc trưng của con vịt, có khả năng lắp ráp các bộ phận của con vịt cho hoàn chỉnh. - Trẻ nghe và hiểu lời nói của cô, nói được câu trọn vẹn - Trẻ lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô. II. Chuẩn bị: - Đĩa CD có hình ảnh con vịt - Tranh con vịt, trứng vịt - Các con vịt tách rời các bộ phận để trẻ ráp - Băng nhạc bài hát: “một con vịt” II. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Con gì kêu thế? Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: “Nghe tiếng kêu đoán tên con vật” Hỏi trẻ về con vịt (theo sự hiểu biết của trẻ) Cho trẻ xem tivi Cho xem tranh để củng cố lại các bộ phận và đặc điểm đặc trưng của con vịt: Đầu, mình, chân có màng nên bơi được dưới nước, tiếng kêu, đẻ ra trứng… 2. Hoạt động 2: Vịt con dạo chơi Cô hỏi trẻ vịt đi như thế nào? Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Cô và trẻ cùng giả làm vịt đi dạo chơi, mở nhạc và cho trẻ vận động theo bài hát “ Một con vịt” 3. Hoạt động 3: “Nào ta cùng làm” Cô cho trẻ xem một bức tranh có thiếu các bộ phận của con vịt, nhờ trẻ dán thêm cho hoàn chỉnh. kết thúc . Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Những con vật đáng yêu Đề tài: Chú vịt dễ thương Nhóm lớp: 2 5-3 6 tháng Website hỗ trợ giảng. Đĩa CD có hình ảnh con vịt - Tranh con vịt, trứng vịt - Các con vịt tách rời các bộ phận để trẻ ráp - Băng nhạc bài hát: “một con vịt II. Tiến Hành:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chủ đề: Những con vật đáng yêu - Đề tài: Chú vịt dễ thương - Nhóm lớp: 25-36 tháng docx, Tài liệu Chủ đề: Những con vật đáng yêu - Đề tài: Chú vịt dễ thương - Nhóm lớp: 25-36 tháng docx, Tài liệu Chủ đề: Những con vật đáng yêu - Đề tài: Chú vịt dễ thương - Nhóm lớp: 25-36 tháng docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay