Tài liệu Những thuốc thông thường (không cần toaOTC) có thể dùng nếu mất ngủ pptx

6 423 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 17:20

. Những thuốc thông thường (không cần toa-OTC) có thể dùng nếu mất ngủ Người ta khuyên chỉ tự điều trị mất ngủ bằng thuốc thông thường (OTC. over-the-counter): những thuốc OTC là những thuốc thông thường mang tính gia đình nghĩa là không cần phải cần toa hay chỉ định của bác sĩ.) khi đó là mất ngủ thoáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Những thuốc thông thường (không cần toaOTC) có thể dùng nếu mất ngủ pptx, Tài liệu Những thuốc thông thường (không cần toaOTC) có thể dùng nếu mất ngủ pptx, Tài liệu Những thuốc thông thường (không cần toaOTC) có thể dùng nếu mất ngủ pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn