Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

13 529 8
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 15:20

. CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN . công thức A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx, Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx, Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn