Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) pdf

4 210 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 13:20

Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng khôngCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Giấy chứng 20.000.000 Quyết định số 69/2006/QĐ- Tên phí Mức phí Văn bản qui định nhận đ BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Phê chuẩn Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ; và cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) khi xác định cá nhân, tổ chức đề nghị đáp ứng các yêu cầu áp dụng được quy định tại QCHK-CB1. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) 2. Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện chuyển loại; 3. Chương trình huấn luyện chuyển loại liên quan đến loại tàu bay; 4. Bản sao giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (Nếu có); 5. Danh sách và hồ sơ giáo viên bay và giáo viên lý thuyết 6. Các giấy chứng nhận liên quan của thiết bị huấn luyện mô phỏng được sử dụng để thực hiện công việc huấn luyện chuyển loại. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại QCHK-CB1 về tài liệu tổ chức huấn luyện; chương trình huấn luyện; đội ngũ giáo viên lý thuyết, thực hành; trang thiết bị vật chất bao gồm: tàu bay và thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện, phòng học, phòng chuẩn bị bay, thiết bị phục vụ cho lớp học, thư viện kỹ thuật cho học viên tra cứu. . Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) 2. Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện chuyển loại; 3 Chương trình huấn luyện chuyển loại liên quan đến loại tàu bay; 4. Bản sao giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (Nếu có);
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) pdf, Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) pdf, Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện chuyển loại tàu bay cho người lái (TRTO) pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay