Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx

4 370 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 13:20

Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng khôngCơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chứcTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp Giấy chứng 20.000.000 Quyết định số 69/2006/QĐ- Tên phí Mức phí Văn bản qui định nhận đ BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Phê chuẩn Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) sau khi xác định người làm đơn đáp ứng các quy định của QCHK-CB1 đối với tổ chức huấn luyện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO); 2. Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện; 3. Chương trình huấn luyện cơ bản cho người lái (Ab-initio); 4. Bản sao giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện người lái (nếu có); 5. Danh sách và hồ sơ của giáo viên bay và giáo viên lý thuyết 6. Các giấy chứng nhận liên quan của tàu bay và của thiết bị huấn luyện mô phỏng phục vụ huấn luyện Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đáp ứng các yêu cầu được quy định tại QCHK-CB1 về tài liệu tổ chức huấn luyện; chương trình huấn luyện; đội ngũ giáo viên lý thuyết, thực hành; trang thiết bị vật chất bao gồm: tàu bay và thiết bị mô phỏng phục vụ huấn luyện, phòng học, phòng chuẩn bị bay, thiết bị phục vụ cho lớp học, thư viện kỹ thuật cho học viên tra cứu. Quyết định 20/2000/QĐ-CHK ngà . sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO); 2. Tài liệu giải trình tổ chức huấn luyện; 3. Chương trình huấn luyện cơ bản cho người. sơ và cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) sau khi xác định người làm đơn đáp ứng các quy định của QCHK-CB1 đối với tổ chức huấn luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx, Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx, Tài liệu Cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện bay (FTO) pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay