Tài liệu Báo cáo thực tập "Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari" ppt

66 2,433 6

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 11:20

TIỂU LUẬNHỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY1MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓM QU N TR CH T L NGẢ Ị Ấ ƯỢ 3L I M UỜ ỞĐẦ 5Ch ng Iươ 7C s lu n v qu n ch t l ngơ ở ậ ề ả ấ ượ 7nh ngh a v các khái ni m v ch t l ng.Đị ĩ à ệ ề ấ ượ 71.2. Qu n ch t l ng.ả ấ ượ 81.3. Các y u t nh h ng n ch t l ng s n ph m[1, 34-37].ế ốả ưở đế ấ ượ ả ẩ 111.4. M t s công c , ph ng pháp h tr Qu n ch t l ngộ ố ụ ươ ỗ ợ ả ấ ượ 131.5. H th ng Qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9000:2000 [1, 260-293].ệ ố ả ấ ượ ẩ 14Ch ng 2.ươ 19Phân tích tình hình áp d ng h th ng Qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO ụ ệ ố ả ấ ượ ẩ9001:2000 19Gi i thi u khái quát v công ty:ớ ệ ề 192.1.4.1. Xí nghi p c khí: L m nhi m v gia công các chi ti t ng c i n, g m ệ ơ à ệ ụ ế độ ơđệ ồcác dây chuy n sau:ề 222.1.4.2. Xí nghi p i n: l m nhi m v gia công các chi ti t ph n i n v l p các chi ệ đệ à ệ ụ ế ầ đệ à ắti t th nh ng c ho n ch nh. Xí nghi p g m các dây chuy n sau:ế à độ ơ à ỉ ệ ồ ề 222.1.4.3. X ng thi t b : l m nhi m v s a ch a, l p t các thi t b , cung c p i n, ưở ế ị à ệ ụ ử ữ ắ đặ ế ị ấ đện c, khí nén cho to n công ty. X ng g m hai b ph n:ướ à ưở ồ ộ ậ 222.1.5. C c u t ch c b máy qu n công ty:ơ ấ ổ ứ ộ ả 222.1.6 K t qu s n xu t kinh doanh m t s n m g n ây:ế ả ả ấ ộ ố ă ầ đ 26 B ng 2.4. K t qu s n xu t kinh doanh t n m 2004 n 2007ả ế ả ả ấ ừ ă đế 27Phân tích tình hình áp d ng H th ng qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISO 9001:ụ ệ ố ả ấ ượ ẩ2000 28Th c tr ng c a công tác ch t l ng t i công ty tr c khi áp d ng mô hình qu n ự ạ ủ ấ ượ ạ ướ ụ ảch t l ng theo ISO 9000.ấ ượ 282.2.2. Quá trình n v i ISO 9000 c a Công ty VIHEM.đế ớ ủ 302.2.3. Phân tích tình hình áp d ng H th ng qu n ch t l ng theo tiêu chu n ISOụ ệ ố ả ấ ượ ẩ9001:2000 332.2.3.1. Trách nhi m c a lãnh o:ệ ủ đạ 362.2.3.2. C u trúc H th ng qu n ch t l ng c a VIHEM.ấ ệ ố ả ấ ượ ủ 372.2.3.3. Phân tích các quy trình c a H th ng qu n ch t l ng theo tiêu chu n ủ ệ ố ả ấ ượ ẩISO 9001:2000 c a VIHEM.ủ 39Ch ng 3.ươ 54M t s xu t bi n pháp góp ph n ho n thi n h th ng ch t l ng sau khi c c p ộ ốđề ấ ệ ầ à ệ ệ ố ấ ượ đượ ấch ng ch ISO 9001:2000ứ ỉ 54 t i công ty c ph n ch t o máy i n Vi t nam hungari.ạ ổ ầ ế ạ đệ ệ 543.1. Bi n pháp 1.ệ 55 o t o nhân l cĐà ạ ự 55N i dung gi i pháp:ộ ả 553.1.1. o t o b t bu cĐà ạ ắ ộ 553.1.1.1. o t o lao ng m i tuy nĐà ạ độ ớ ể 553.2. Bi n pháp 2.ệ 593.2.12. Th c hi n ch ký h p ng l m t tr ng s n xu t:ự ệ ếđộ ợ đồ à ổ ưở ả ấ 633.2.13. i m i cách phân công v cách ánh giá thu nh p v i cán b k thu t s a Đổ ớ à đ ậ ớ ộ ỹ ậ ửch a:ữ 63L i ích mang l i:ợ ạ 65K t lu nế ậ 662T i li u tham kh oà ệ ả 67DANH SÁCH NHÓM QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNGLớp: ĐH QTKD1 K231.Trương Thị Thu Hà2.Nguyễn Thị Hà3.Dương Thị Hạnh4.Nguyễn Thị Vân Hương5.Trương Thị Hường6.Nguyễn Thị Trang7.Nguyễn Thị Phương Thảo4LỜI MỞ ĐẦUọi quan tâm và cố gắng để tạo ra chất lượng theo những yêu cầu nhất định đều khôngphải là mới mẻ. Nó đã tồn tại từ lâu đời. Vào những năm 1700 trước công nguyên,vua xứ Babilon Hammurabi đã ra bộ luật rất nghiêm ngặt yêu cầu chất lượng các sản phẩmxâydựng tên là Condex Hammurabi. Bộ luật này khiến cho những chuyên gia xây dựngphải chịu những hình phạt nặng nề nếu sản phẩm của họ không phù hợp với những yêu cầuđặt ra. ở thời trung cổ đã những chuyên gia giám sát công việc trong các tổ thủ công.MCùng với sự phát triển của của xã hội và khoa học kỹ thuật, những yêu cầu chấtlượng đã trở nên đồng bộ hơn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế thị trườngphát triển, xu hướng hội nhập kinh tế thế giới trở thành một sự tất yếu thì vấn đề chất lượnglà một trong những vấn đề cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, đỉnhcao là Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO. Điều đó tạo cho doanhnghiệp trong nước những hội lớn và những thách thức không nhỏ. Các doanh nghiệp củachúng ta đang phải chịu sức ép rất lớn trên thị trường mà tính cạnh tranh ngày càng khốcliệt bởi:- Môi trường kinh doanh đã thay đổi, các sản phẩm của nước ngoài thâmnhập sâu vào thị trường nước ta, cung đã lớn hơn cầu.- Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp trong nước vớinhau mà mang tính toàn cầu.- Yêu cầu của khách hàng ngày một cao hơn.- Luật của quốc gia và quốc tế ngày càng chặt chẽ hơn.- Các rào cản thương mại của nước ta đã được từng bước rỡ bỏ…Để hàng hoá Việt Nam đứng vững trên thị trường trong nước và từng bước thâmnhập vào thị trường khu vực và thế giới thì sản phẩm phải sức cạnh tranh về chất lượng,giá cả, thẩm mỹ…, phải đủ sức mạnh vượt qua các rào cản về kỹ thuật, trong đó cónhững yêu cầu về chất lượng. Trước mắt, điều quan trọng là sản phẩm của các doanh nghiệpViệt Nam phải sức để tồn tại ngay ở thị trường trong nước, không để “ thua ngay trên sânnhà’’. Và một thực tế là ngày nay chúng ta không thể hô khẩu hiệu “ dùng hàng nội là yêunước’’ nếu sản phẩm của chúng ta vẫn đắt, kiểu dáng công nghiệp, thẩm mỹ xấu và đặc biệtlà chất lượng kém hơn so với sản phẩm của nước ngoài.Như vậy, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đã trở thành vấn đề sống còn của mọi quốcgia và mọi tổ chức sản xuất, kinh doanh. Chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thìmới thể phục vụ tại chỗ và xuất khẩu, cũng như thể đứng vững trong cuộc cạnh tranhđầy khốc liệt này.áp dụng và thực hiện Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 là mộttrong những con đường tốt nhất để tạo ra được các sản phẩm và dịch vụ thoả mãn các yêucầu của khách hàng.Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari là doanh nghiệp từ lâu đãcung cấp trên thị trường sản phẩm động điện với nhãn hiệu VIHEM, đã ý thức được vaitrò quan trọng của ISO 9000 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đã xâydựng và áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, đã được Trung tâmchứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT cấp chứng chỉ ISO 9002 từ ngày 01 tháng 4năm 2000 và chuyển sang phiên bản ISO 9001:2000 từ tháng 02/2002. Đây thể coi là5tấm “ giấy thông hành’’ để hàng hoá của công ty thâm nhập, khẳng định chỗ đứng của mìnhtrên thị trường, tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ của doanhnghiệp.Nhận được chứng chỉ ISO là điều không khó khăn nhiều, nhưng giữ vững và pháthuy được hiệu lực, hiệu quả của nó là điều rất khó khăn. Nó đòi hỏi nhiều nỗ lực cao độ củatất cả các thành viên của công ty.Với mục đích góp một phần nhỏ vào việc duy trì và phát huy hiệu lực, hiệu quả củaHệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000, chúng em chọn đề tài: “ Hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện ViệtNam- Hungari’’.Trong bài tiểu luận này, chúng em xin đề xuất một số giải pháp mà bản thân cho làcần ưu tiên hơn trong tổng thể các giải pháp để thực hiện mục đích như trên. Bài tiểu luận được trình bày theo các nội dung sau đây:Chương 1. sở luận về quản chất lượng.Chương 2. Phân tích tình hình áp dụng hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungari Chương 3. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện Hệ thống quản chất lượngtheo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari.Tuy không còn là vấn đề quá mới mẻ, nhưng để hiểu và vận dụng một cách thực sựhiệu quả Hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2000 tại doanh nghiệp vẫn cần mộtkhoảng thời gian để trang bị đủ về mặt sở luận và thực tiễn. Trong phạm vi Bài tiểuluận này, với thời gian hạn và kiến thức của bản thân còn nhiều hạn chế nên không tránhkhỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp cho những thiếu sót củathầy côXin được chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Trịnh Viết Giang đã tậntình giúp đỡ và hướng dẫn chúng em! 6Chương ICơ sở luận về quản chất lượngĐịnh nghĩa và các khái niệm về chất lượng.1.1.1. Định nghĩa:Chất lượng sản phẩm là một phạm trù phức tạp, là một khái niệm mang tính tổnghợp các mặt kinh tế, khoa học, xã hội. Chất lượng sản phẩm được hình thành trong quátrình nghiên cứu, phát triển, được đảm bảo trong quá trình sản xuất và được duy trì trongquá trình sử dụng.Có hai quan niệm về chất lượng:- Quan niệm cổ điển [7, 5]: chất lượng là sự phù hợp với các quy định đề racủa sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với các yêu cầu kỹ thuật của sảnphẩm.- Quan niệm hiện đại: theo ISO 9000:2000 thì chất lượng là mức độ của mộttập hợp các đặc tính vốn đáp ứng các yêu cầu.+ Các yêu cầu trong quan niệm này là các nhu cầu mong đợi đã được công bố,ngầm hiểu chung hay bắt buộc. + Sản phẩm làm ra phải đảm bảo các đặc tính làm thoả mãn các nhu cầu mongđợi của khách hàng và không gây ảnh hưởng đến xã hội và môi trường xung quanh.Chất lượng gắn liền với việc thoả mãn các nhu cầu khách hàng cũng như đảm bảo cáccam kết hoặc các thông lệ về sử dụng sản phẩm đó. Bởi vậy, sản phẩm nào đó khôngđáp ứng được các tiêu chí này thì được coi là không đảm bảo chất lượng.- Chất lượng chính là sự phù hợp với mục đích sử dụng, đảm bảo các cam kếtcủa nhà sản xuất hoặc thông lệ sử dụng sản phẩm đó và mức độ thoả mãn của kháchhàng. Chính định hướng “ thoả mãn khách hàng’’ là một động lực cần thiết để mộtdoanh nghiệp thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh trên thị trường đầy gaygắt.1.1.2. Các đặc điểm của chất lượng [1,27-30]Chất lượng những đặc điểm bản sau đây: - Chất lượng phải là một tập hợp các đặc tính của sản phẩm thể hiện khả năng thoảmãn nhu cầu.- Chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu. Đây là một vấn đề mang tính then chốt và làcơ sở để các nhà quản định ra chính sách, chiến lược kinh doanh của mình.- Chất lượng sản phẩm được xác định theo mục đích sử dụng, trong những điều kiệncụ thể. Sản phẩm chất lượng với một đối tượng tiêu dùng và được sử dụng vào một mụcđích nhất định .- Chất lượng phải được gắn liền với điều kiện cụ thể của nhu cầu, của thị trường vềcác mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội, phong tục, tập quán,- Chất lượng cần được đánh giá trên cả hai mặt chủ quan và khách quan. Tính chủquan của chất lượng thể hiện qua chất lượng thiết kế, mức độ phù hợp của sản phẩm thiết kếđối với nhu cầu của khách hàng. Tính khách quan thể hiện thông qua các thuộc tính vốn cótrong từng sản phẩm, thể đo lường, đánh giá thông qua các tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ thể.- Chất lượng được do bởi sự thoả mãn nhu cầu và là vấn đề tổng hợp. Chất lượngkhông chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề kinh tế, mặt kinh tế của chất lượng thể hiện ở7chỗ; sự thoả mãn của người tiêu dùng không phải chỉ bằng những tính chất công dụng củasản phẩm, mà còn bằng chi phí phải bỏ ra để sản phẩm và sử dụng nó.Chất lượng trong thực tế còn được thể hiện ở khía cạnh thời điểm được đáp ứng yêucầu. Giao hàng đúng lúc là yếu tố vô cùng quan trọng trong " thoả mãn nhu cầu" hiện nay.Ngoài ra, cũng cần quan tâm các yếu tố khác như thái độ của các người làm các dịch vụ tiếpxúc với khách hàng, cảnh quan môi trường làm việc của tổ chức, những dịch vụ kỹ thuậtsau khi bán, tính an toàn đối với người sử dụng và đối với môi trường …Từ các phân tích trên đây, thể hình thành khái niệm chất lượng tổng hợp- chấtlượng chính là sự thoả mãn yêu cầu trên tất cả các mặt sau đây:- Tính năng kỹ thuật - Tính kinh tế - Thời điểm, điều kiện giao nhận - Các dịch vụ liên quan - Tính an toàn 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm:- Nhu cầu thị trường: cái gì mà thị trường nhu cầu thì nhà cung ứng mớinâng cao chất lượng sản phẩm.- Tiềm năng kinh tế: nó quyết định mức độ chất lượng phù hợp với người tiêudùng, quyết định hướng đầu tư bản của Nhà nước vào cái gì.- Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ, ứng dụng công nghệ mới,vật liệu mới và cách quản mới.- Chính sách kinh tế của Nhà nước về đầu tư, kích thích phát triển sản xuất,thuế, bảo vệ môi trường, giá cả…- Hiệu lực của quan quản lý, bản quyền tác giả.- Các yếu tố văn hoá, truyền thống, tập quán…1.1.4. Vai trò của chất lượng trong nền kinh tế thị trường:- Chất lượng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng nhằm nâng cao tính cạnhtranh tranh của sản phẩm, là điều kiện quan trọng để sản phẩm của doanh nghiệp tồn tại.Trong số các yếu tố: chất lượng, giá cả, dịch vụ, thời gian giao hàng… thì chất lượngngày càng được chú ý nhiều hơn.- Chất lượng là yếu tố quan trọng để đảm bảo hạ giá thành sản phẩm. Vì cácsản phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ gây thiệt hại đến tổng giá trị của sản phẩm, chiphí bảo hành, khắc phục… nên làm tăng giá thành của sản phẩm.- Chất lượng là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thực hiện quyluật khách quan phát triển xã hội loài người: thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của conngười.1.2. Quản chất lượng.1.2.1. Khái niệm [1, 59-60].Ngày nay, quản chất lượng đã mở rộng tới tất cả hoạt động, từ sản xuất đến quảnlý, dịch vụ và toàn bộ trong chu trình sản phẩm. Điều này thể hiện qua một số định nghĩasau:" Đó là một hệ thống hoạt động thống nhất hiệu quả của những bộ phận khác hautrong một tổ chức, chịu trách nhiệm triển khai những tham số chất lượng, duy trì và nângcao nó để đảm bảo sản xuất va tiêu dùng một cách kinh tế nhất, thoả mãn nhu cầu của tiêudùng " ( A.Feigenbaun - Mỹ )8"QLCL là hệ thống các biện pháp tại điều kiện sản xuất kinh tế nhất những sảnphẩm hoặc những dịch vụ chất lượng thoả mãn yêu cầu của người tiêu dùng" (Kaoru Ishilawa - Nhật ) " QLCL là những hoạt động của chức năng quản chung nhằm xác định chính sáchchất lượngthực hiện thông qua các biện pháp như lập kế hoạch chất lượng, kiểm soátchất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong hệ thống chất lượng" ( ISO8402)" QLCL là các hoạt động phối hợp với nhau để điều hành và kiểm soát một tổ chứcvề mặt chất lượng " ( ISO 9000: 2000)1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển các mô hình quản chất lượng [7, 8-16].Quản chất lượng như ngày nay được áp dụng là kết quả của một sự phát triểnchưa khép lại. Tuỳ theo cách đánh giá, lịch sử chất lượng thể chia thành nhiều bước pháttriển. Về bản tất cả các nhóm chuyên gia đều nhất trí về hướng đi của các bước. 5bước phát triển của chất lượng như sau:1.2.2.1. Kiểm tra chất lượng (Quality Inspection):Trong một thời gian dài, kể từ khi diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp, chất lượngsản phẩm chủ yếu dựa trên việc kiểm tra. Kiểm tra là quá trình đo, xem xét, thử nghiệmmột hay nhiều đặc tính của đối tượng ( sản phẩm hay dịch vụ ) và so sánh kết quả với yêucầu đã đặt ra nhằm xác định sự không phù hợp.Mục đích của hoạt động kiểm tra là phát hiện các sản phẩm khuyết tật và đượctập trung vào khâu kiểm tra cuối cùng của sản phẩm. Các sản phẩm không đạt yêu cầu phảiđược tách riêng để sửa chữa hoặc tái chế lại.Nội dung các hoạt động kiểm tra là phát hiện, ngăn chặn không để các sản phẩmkhông đạt chất lượng đến tay khách hàng. Thực chất kiểm tra ( KCS ) là thực hiện vai tròcủa một bộ lọc để phân chia sản phẩm sai hỏng làm hai phần:- Phần sai hỏng bên trong: là những sai hỏng được KCS phát hiện và giữ lạitrong phạm vi doanh nghiệp để xử lý.- Sai hỏng bên ngoài: là sai hỏng mà KCS không phát hiện được để lọt đến taykhách hàng.Nếu bộ lọc làm việc tốt thì sản phẩm sai hỏng bên trong sẽ lớn, sai hỏng bên ngoàisẽ nhỏ. Nếu làm việc kém thì ngược lại, nhưng tổng số sai hỏng về bản là không đổi. Vìtỷ lệ sai hỏng bình quân của doanh nghiệp là phụ thuộc vào trình độ quản và trình độ kỹthuật của doanh nghiệp.Việc kiểm tra không giải quyết được tận gốc của vấn đề, nghĩa là không tìm đúngđược nguyên nhân đích thực gây ra khuyết tật của sản phẩm. Đồng thời, việc kiểm tra nhưvậy độ tin cậy không cao và cần chi phí lớn về thời gian, nhân lực. Việc kiểm tra đã đẩytrách nhiệm về chất lượng cho ngững người kiểm tra, mà họ lại là những người tách biệtvới sản xuất.Dù kiểm tra 100% sản phẩm thì vẫn sản phẩm sai lỗi lọt đến tay khách hàngdo tính đơn điệu, nhàm chán của việc kiểm tra.1.2.2.2. Kiểm soát chất lượng- QC ( Quality control):Khi sản xuất công nghiệp phát triển cả về độ phức tạp và quy mô thì việc kiểm trachất lượng đòi hỏi số lượng cán bộ kiểm tra ngày càng đông, chi phí cho chất lượng sẽ ngàycàng lớn.9Tiến sỹ Juran nói: “ chất lượng không được kiểm tra vào sản phẩm mà nó phải đượcsản xuất đúng ngay từ đầu’’. Ông đưa ra khái niệm “ vòng xoắn chất lượng’’ hay còn gọi làvòng xoắn Juran. Theo đó người ta quan niệm chất lượng luôn luôn biến động theo chiềuhướng đi lên theo một lộ trình xoắn bao gồm tất cả các giai đoạn: nghiên cứu thị trường,nghiên cứu triển khai, mua vật liệu, sản xuất, kiểm tra, đóng gói, bán, lắp đặt chạy thử, bảodưỡng kỹ thuật, dịch vụ sau khi bán hàng, thu thập thông tin phản hồi.Toàn bộ các hoạt động liên quan tới mỗi khâu trên vòng xoắn chất lượng dù đượcthực hiện ở đâu cũng đều ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng và vì vậy, tại mỗi khâuđều phải tiến hành tốt việc kiểm soát. Đó chính là biện pháp “phòng ngừa’’ thay thế chobiện pháp “ phát hiện’’. Mỗi doanh nghiệp muốn sản phẩm và dịch vụ của mình chấtlượng cần kiểm soát 5 điều kiện bản sau:- Kiểm soát con người.- Kiểm soát phương pháp.- Kiểm soát nguyên vật liệu.- Kiểm soát trang thiết bị dùng trong sản xuất và thử nghiệm.- Kiểm soát thông tin.Cần lưu ý rằng kiểm soát chất lượng cần phải tiến hành song song với kiểm tra chấtlượng vì nó bắt buộc sản phẩm làm ra phải đạt mức chất lượng nhất định và ngăn ngừa bớtnhững sai lỗi thể xảy ra. Nói cách khác là chiến lược kiểm soát chất lượng phải gồm cảchiến lược kiểm tra.1.2.2.3.Đảm bảo chất lượng- QA ( Quality assurance ).Đảm bảo chất lượng do tiến sỹ Deming đưa ra từ những năm 50 ở Mỹ. Nếu như mụcđích của chất lượng sản phẩm là sự đem lại thoả mãn cho khách hàng, thì mục đích đảmbảo chất lượng là đem lại niềm tin cho khách hàng.Khách hàng thể đặt niềm tin lên người cung ứng một khi biết rằng người cungứng sẽ "đảm bảo chất lượng". Niềm tin ấy dựa trên sở khách hàng biết rõ về cấu tổchức, con người, phương tiện, cách quản của người cung ứng. Mặt khác người cung ứngphải đủ bằng chứng khách quan để chứng tỏ khả năng đảm bảo chất lượng của mình. Cácbằng chứng đó dựa trên sổ tay chất lượng, quy trình, quy định kỹ thuật, đánh giá của kháchhàng về tổ chức và kỹ thuật, phân công người chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng,phiếu kiểm tra, kiểm nghiệm, thử nghiệm, quy định trình độ cán bộ, hồ sơ… Định nghĩa đảm bảo chất lượng theo ISO 8402 (TCVN.5814-94) như sau: "đảm bảochất lượng là toàn bộ các hoạt động kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong hệthống chất lượng để đảm bảo tin tưởng rằng sản phẩm hoặc dịch vụ thoả mãn đầy đủ cácyêu cầu chất lượng". 1.2.2.4. Quản chất lượng (Quality management). Quản chất lượng là bước phát triển tiếp theo của đảm bảo chất lượng. Nó bao trùmtất cả các lĩnh vực hoạt động trong doanh nghiệp. Mục tiêu của quản chất lượng là đề ra những chính sách thích hợp để thể tiếtkiệm đến mức tối đa mà vẫn bảo đảm sản phẩm và dịch vụ sản xuất ra đạt tiêu chuẩn. Quảnlý chất lượng được định nghĩa trong ISO 8402 ( TCVN5814 - 94) "quản chất lượng làmột tập hợp các hoạt động của chứng năng quản chung nhằm xác định chính sách chấtlượng, mục đích, trách nhiệm và thực hiện chúng bằng những biện pháp như lập kế hoạchchất lượng, điều khiển chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng trong khuônkhổ một hệ thống chất lượng. 10[...]... lực của cả hai bên để tạo ra giá trị của hoạt động 18 Chương 2 Phân tích tình hình áp dụng hệ thống Quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam Hungari Giới thiệu khái quát về công ty: 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 2.1.1.1 Thông tin chung về công ty Tên công ty: Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari Tên giao dịch:... từ vựng - ISO 9001: 2000 : Hệ thống Quản chất lượng - các yêu cầu - ISO 9004: 2000: Hệ thống Quản chất lượng - hướng dẫn cải tiến hiệu quả - ISO 19011 : 2000: Hướng dẫn đánh giá hệ thống Quản chất lượng cải tiến hiệu quả Hình 1.2 cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2000 Hệ thống quản chất lượng - sở và từ vựng ISO 9004: 2000 ISO 9001: 2000 Hệ thống quản chất lượng Hướng... quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Để thêm sở phân tích Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty VIHEM, tác giả đồ án đã thiết kế bảng câu hỏi và tiến hành điều tra tình hình áp dụng, vận hành Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty bằng việc thu thập ý kiến của 52 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại công ty Đối tượng thu... doanh của công ty những năm qua 27 Phân tích tình hình áp dụng Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 Thực trạng của công tác chất lượng tại công ty trước khi áp dụng mô hình quản chất lượng theo ISO 9000 Lấy mốc thời gian là tháng 6 năm 1999, đó là thời điểm công ty bắt đầu mời Trung tâm năng suất Việt Nam (gọi tắt là VPC), thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam ký... lại mô hình quản chất lượng quá trình phát triển là: - Kiểm tra chất lượng: phân loại sản phẩm tốt và xấu - Kiểm soát chất lượng: tạo ra sản phẩm thoả mãn khách hàng bằng cách kiểm soát các quá trình 4M và 1I - Đảm bảo chất lượng: tiến từ sản phẩm thoả mãn khách hàng lên đến tạo ra niềm tin cho khách hàng - Quản chất lượng: đạt được chất lượng và hợp hoá chi phí - Quản chất lượng toàn... thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 Đối chiếu với các yêu cầu của ISO 9000 ta thấy: (1) Trách nhiệm của lãnh đạo - Công ty chưa chính sách chất lượng mà chỉ các yêu cầu kỹ thuật với từng loại sản phẩm - Các thành viên trong công ty chưa bản mô tả mọi công việc quy định chức trách nhiệm vụ quyền hạn cụ thể - Công ty chưa đại diện lãnh đạo về chất lượng Mọi quản về chất lượng. .. viên Chế tạo máy điện Việt Nam Hungari; ngày 13/11/2006, Bộ Công nghiệp quyết định chuyển công ty thành công ty cổ phần và được chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2007 với tên gọi Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là chế tạo động điện Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã trải qua các giai đoạn sau: Giai đoạn 1979 - 1986: Công ty bước vào sản xuất trong... tài liệu, đào tạoISOtập hợp các kinh nghiệm quản chất lượng tốt nhất đã được thực thi ở nhiều quốc gia và khu vực , đồng thời được chấp nhận thành tiêu chuẩn của nhiều nước Hệ thống Quản chất lượng theo ISO 9000 dựa trên mô hình quản theo quá trình, lấy phòng ngừa làm phương châm chủ yếu trong chu trình sản phẩm Các tiêu chuẩn trong bộ ISO 9000 chỉ mô tả các yếu tố mà một hệ thống Quản. .. định quản của Ban lãnh đạo công ty Tại mỗi một bộ phận chức năng và quyền hạn riêng Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ bản của bộ máy quản lý, điều hành: • Hội đồng quản trị công ty: do Đại hội cổ đông công ty bầu thời hạn Hội đồng quản trị công ty thực hiện chức năng quản công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội cổ đông và pháp luật về hoạt động của mình • Giám đốc công ty: do Hội đồng quản. .. bộ chế tạo động điện công suất từ 0,75kW đến 45kW, sản lượng 15.000 động cơ/năm Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 20 tháng 02 năm 1995, công ty được thành lập lại và lấy tên là Công ty chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari; ngày 01 tháng 01 năm 2004 Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức mới và đổi tên thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Chế tạo máy điện . 9001:2000, chúng em chọn đề tài: “ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam- Hungari’’.Trong bài. TIỂU LUẬNHỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY1MỤC LỤCDANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Báo cáo thực tập "Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari" ppt, Tài liệu Báo cáo thực tập "Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari" ppt, Tài liệu Báo cáo thực tập "Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari" ppt, Định nghĩa và các khái niệm về chất lượng., Giới thiệu khái quát về công ty:, Thực trạng của công tác chất lượng tại công ty trước khi áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo ISO 9000., Nội dung giải pháp:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn