Tài liệu Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án pptx

2 328 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 00:21

Thủ tục Thẩm định thiết kế sở dự án nhóm B công trìnhthuỷ lợi, đê điều Nơi tiếpnhận hồsơ: Tên đơn vị: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ hành chính Địa chỉ: Thờigian tiếpnhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tựthực hiện:a./ Đối với người đến nộp hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơtheo quy định, đến nộp tại Sở hoạch đầu tư và tuân theo cáchướng dẫn của Sở Kế hoạch đầu tư.b./ Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ tiếp nhận hồ từSở Kế hoạch và đầu tư khi được yêu cầu. Tỏ tiếp nhận và hoàntrả hồ sau khi kiểm tra hồ xong, viết biên nhận cho SởKH-ĐT và hẹn ngày trả kết quả. Hồ được cập nhật vào sổ,chuyển cho các bộ phận chức năng xem xét giải quyết, sau đóchuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt. Tổ tiếp nhận vàhoàn trả hồ nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ, đúng hẹn trảcho Sở KH-ĐT (hoặc gửi qua đường công văn). Cáchthức thựchiện:Trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ hành chính Thànhphần hồsơ: 1. Tờ trình thẩm định dự án đầu tư (01 bản) (Bản chính) 2. Văn bản thống nhất qui mô đầu tư (01 bản) (Bản sao) 3. Hồ năng lực, pháp lý của: Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kếnộp 1 lần/năm; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm dự án, thiếtkế nộp theo công trình (01 bản) (Bản sao chứng thực) 4. Biên bản nghiệm thu Thiết kế sở, Báo cáo kết qủa khảo sát(Bản sao) 5. Hồ dự án đầu tư (01 bản) (Bản chính) 6. Thuyết minh dự án đầu tư (01 bản) (Bản chính) 7. Thiết kế sở (01 bản) (Bản chính) 8. Phần thuyết minh thiết kế sở, thiết kế công nghệ (đối vớicông trình thiết kế công nghệ) (Bản chính) 9. Phần bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ công nghệ. (Bản chính) Số lượngbộ hồ sơ: 04 bộ Thời hạngiải 10 ngày ()quyết: Phí, lệphí: Lệ phí thẩm định thiết kế sở từ 0,0150% đến 0,0250% x Tổng dựtoán Yêu cầuđiều kiện:Không Căn cứpháp lý:+ Luật Xây dựng số 16/ 2003/QH11 ngày 26/11/2003;+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 củaChính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; +Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựngquy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xâydựng công trình; + QĐ số 2989/2006/ QĐ-UB ngày 29/12/2006của UBND tỉnh TT-Huế về việc ban hành quy định phân công,phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tácquy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế. . (Bản chính) 7. Thiết kế cơ sở (01 bản) (Bản chính) 8. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ (đối vớicông trình có thiết kế công nghệ) (Bản. Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B công trìnhthuỷ lợi, đê điều Nơi tiếpnhận hồsơ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án pptx, Tài liệu Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án pptx, Tài liệu Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở dự án pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay