Tài liệu Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ ppt

2 309 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2014, 00:20

Thủ tục Tiếp nhận giải quyết Hồ đăng ký thông tin, quảng cáo Mỹ phẩm; Hồ đăng ký hội thảo/Tổ chức sự kiện giới thiệu Mỹ phẩm Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận hoàn trả kết quả tại Sở Y tế Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân:Bước 1: Hoàn thiện hồ theo đúng hướng dẫn tại mục 7 biểu này.Bước 2: Nộp hồ tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Y tế Bước 3: Nhận kết quả sau 10 ngày làm việc2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Bước 1: Cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ .Trường hợp hồ đã đày đủ, hợp lệ thị nhận hồ ghi phiếu hẹn trảThời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7 )Sáng: từ 7h30 đến 11hChiều: từ 14h đến 16h30Bước 2: Chuyển cho phòng Nghiệp vụ Dược -Sở Y tế, thẩm định hồ sơ.Bước 3: Trả kết quảThời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7)Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Y tế Thành phần hồ sơ: 1. Phiếu đăng ký hồ thông tin, quảng cáo Mỹ phẩm (Theo mẫu) 2. Chương trình hội thảo (dự kiến) (Bản chính) 3. Nội dung từng báo cáo, tên chức danh khoa học của người báo cáo (Bản chính) 4. Văn bằng chuyên môn của báo cáo viên (Bản sao) 5. Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại Hội thảo (Bản chính) 6. Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo (Bản chính) 7. Bản cam kết thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật các văn bản có liên quan (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/ PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hộiQuyết định số 2557/2002/TT-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ Y tế về việc Ban hành quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. . Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo Mỹ phẩm; Hồ sơ đăng ký hội thảo/Tổ chức sự kiện giới thiệu Mỹ phẩm Nơi tiếp nhận. thủ tục hành chính:Bước 1: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ ppt, Tài liệu Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ ppt, Tài liệu Thủ tục Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay