Tài liệu Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở VN ppt

7 534 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 20:20

. Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở VN Thứ ba, 12/05/2009 - 09:54:am Ngày nay, trong hoạt động kinh doanh không. của chúng tôi thì một phong cách lãnh đạo phù hợp với các đặc đi m đặc thù của Việt Nam sẽ là phong cách lãnh đạo mà ở đó người lãnh đạo phải có tính quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở VN ppt, Tài liệu Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở VN ppt, Tài liệu Đi tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp trong hoạt động kinh doanh ở VN ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn