Tài liệu Vấn đề 1 hóa vô cơ docx

15 308 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 19:20

. A- Vấn đề 1 hóa vô cơ I. Số oxi hóa (Số OXID HÓA) Số oxi hóa là một đại lượng qui ước. Tính được số oxi hóa giúp ta nhận diện nhanh chất oxi hóa, . = +1 xH = +1 xH = +1 xH = +1 xH = +1 xH = -1 xH = -1 xH = 0 xH = 0 - Oxi (Oxigen, O) trong hợp chất hầu hết có số oxi hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Vấn đề 1 hóa vô cơ docx, Tài liệu Vấn đề 1 hóa vô cơ docx, Tài liệu Vấn đề 1 hóa vô cơ docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn