Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1

67 906 5

nhulan Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,932 tài liệu

  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 08:55

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1 Chuyên đề tốt nghiệp LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan nội dung làm Chuyên đề tốt nghiệp đã viết là do bản thân thực hiện, không sao chép, cắt ghép các báo cáo hoặc luận văn của người khác, nếu sai tôi xin chịu kỷ luật với Nhà trường. Hà Nội, ngày 27/04/2008 Ký tên Tô Th Luy n ị ếTô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUĐiện lực là một ngành đặc thù bởi quá trình sản xuất tiêu thụ diễn ra đồng thời, đòi hỏi cần phải tổ chức ăn khớp, nhịp nhàng, chính xác khoa học. Bên cạnh đó điện năng là một hàng hoá công cộng ảnh hưởng lớn đến đời sống của toàn xã hội. Việc sản xuất kinh doanh điện năng không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn là sự phát triển kinh tế của xã hội. Truyền tải điện năng là khâu nối liền giữa sản xuất phân phối mà Nhà Nước vẫn nắm độc quyền.Ngày nay, trên thế giới khu vực Đông Nam Á, các quốc gia đang tập trung phát triển kinh tế trong nước nhằm đáp ứng xu hướng phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới. Để Việt Nam có thể hội nhập với nhịp độ phát triển kinh tế đó thì Đảng Nhà Nước chủ trương nhanh chóng phát triển kinh tế, ổn định xã hội, có những bước đi vững chắc nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp Công Nghiệp Hoá - Hiện Đại Hoá đất nước.Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp Nhà Nước phải vượt qua rất nhiều thử thách để có thể đứng vững ngày càng không ngừng phát triển hơn góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên doanh nghiệp Nhà Nước vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: quy mô nhỏ, cơ cấu còn nhiều bất hợp lý, trình độ quản lý kém, kết quả sản xuất chưa cao. Doanh nghiệp nhà nước đang đứng trước những thách thức gay gắt, yêu cầu đặt ra cần phải đổi mới để có thể phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hơn nữa nhằm đuổi kịp các nước trong khu vực chủ động hội nhập kinh tế thế giới.Biện chứng của quá trình phát triển, các học thuyết quản lý đã chỉ ra rằng con người là trung tâm, là nguồn lực cơ bản có khả năng quyết định sự Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpphát triển của tổ chức. Do vậy cần phải nâng cao chất lượng nhân lực trong các doanh nghiệp, đây là một hoạt động cần có nhiều thời gian, tiền bạc công sức. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo vị thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.Công ty truyền tải điện 1- Tổng công ty điện lực Việt Nam đã sớm nhận thấy vai trò của chất lượng nguồn nhân lực trong sự trưởng thành thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Điều đó đã góp phần không nhỏ giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã giao. Trong những năm qua Công ty đã không ngừng vươn tới sự hoàn thiện về mọi lĩnh vực trong sản xuất kinh doanh mặc dù vậy chất lượng nhân lực vẫn chưa cao, còn có nhiều hạn chế ảnh hưởng tới sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy đề tài: “Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1” đã được thực hiện để góp phần giải quyết vấn đề trên. Chuyên đề gồm 3 phần: CHƯƠNG I: Lý luận chung về đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1.CHƯƠNG III: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1.Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo TS. Phạm Thuý Hương sự giúp đỡ của Phòng tổ chức cán bộ- đào tạo của công ty truyền tải điện 1 đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn.Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpTô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP1.1. Một số khái niệm.1.1.1. Nguồn nhân lực.Nhân lựcnguồn lực của mỗi con người bao gồm thể lực trí lực. Thể lực bao gồm: Sức khỏe, chiều cao, cân nặng; Trí lực bao gồm: Những hiểu biết, kiến thức, nhân cách, đạo đức… của mỗi con người.Nguồn lao động xét trên phạm vi xã hội thì bao gồm những người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động những người ngoài độ tuổi lao động vẫn tham gia lao động. Còn đứng trên góc độ một tổ chức thì nguồn nhân lực lại là tất cả những người làm việc trong tổ chức đó.1.1.2. Đào tạo.Đào tạo là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để nâng cao trình độ, kĩ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn.Do đó đào tạo là hoạt động tập trung vào từng cá nhân trong một thời gian ngắn nhất định nhằm khắc phục những thiếu hụt về kiến thức kĩ năng hiện tại.1.1.3. Phát triển.Là các hoạt động học tập vươn ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpDo đó phát triển là hoạt động của cá nhân tổ chức được thực hiện trong một thời gian dài nhằm chuẩn bị cho tương lai.Phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa rộng là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Hay nói cách khác phát triển nguồn nhân lực chính là toàn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động.1.1.4. Quan hệ giữa đào tạo phát triển nguồn nhân lực.Đào tạo phát triển là các hoạt động để duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là điều kiện quyết định để các tổ chức có thể đứng vững thắng lợi trong môi trường cạnh tranh. Do đó trong các tổ chức, công tác đào tạo phát triển cần phải được thực hiện một cách có tổ chức có kế hoạch.Đào tạo có định hướng vào hiện tại, chú trọng vào công việc hiện thời của cá nhân, giúp cá nhân có ngay các kĩ năng cần thiết để thực hiện công việc ở hiện tại. Còn phát triển nhằm chú trọng đến các công việc ở tương lai của cá nhân tổ chức. Nhưng giữa đào tạo phát triển có điểm tương đồng đó là chúng đều sử dụng các phương pháp tương tự, được sử dụng nhằm tác động lên quá trình học tập để nâng cao kiến thức, kĩ năng thực hành.1.2. Nội dung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo.Nhu cầu đào tạo là sự thiếu hụt khả năng thực hiện công việc của người lao động so với yêu cầu công việc của tổ chức. Việc xác định nhu cầu đào tạo là xác định khi nào? ở bộ phận nào? cần phải đào tạo, đào tạo kĩ năng nào, cho loại lao động nào bao nhiêu người.Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpNhu cầu đào tạo được xác định dựa trên phân tích nhu cầu lao động của tổ chức, các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng hiện có của người lao động … được thể hiện thông qua việc thực hiện các phân tích: phân tích tổ chức, phân tích nhân viên .Phân tích tổ chức là phân tích việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức, đó là việc đánh giá các chỉ số hiệu quả về mặt tổ chức, kế hoạch, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận nhân viên môi trường tổ chức. Phân tích tổ chức bao gồm các bước: phân tích năng suất, chất lượng thực hiện công việc, chi phí lao động, tỷ lệ thuyên chuyển, kỷ luật lao động… Điều này sẽ giúp cho các nhà quản lý dễ dàng xác định được những vấn đề cơ bản của tổ chức sự cần thiết áp dụng các hình thức đào tạo.Phân tích nhân viên: là việc xác định phân tích những điểm mạnh điểm yếu của đội ngũ lao động trong doanh nghiệp. Phân tích này chú trọng đến năng lực đặc tính cá nhân về nhân viên, được sử dụng để xác định ai là người cần thiết được đào tạo những kĩ năng, kiến thức, quan điểm nào cần thiết được lĩnh hội hay chú trọng trong quá trình đào tạo.Bên cạnh đó, xác định nhu cầu đào tạo bằng các phương pháp sau:• Quan sát tình hình thực tế để thực hiện công việc.• Phân tích kết quả đánh giá chung về thực hiện công việc.• Thảo luận với lãnh đạo các nhóm nhân viên thực hiện công việc.• Thông qua bảng hỏi phiếu trắc nghiệm nhằm đánh giá tổng quát kiến thức sự hiểu biết của nhân viên về công việc.1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực.Sau khi thực hiện xong việc xác định nhu cầu đào tạo, thì công việc tiếp theo là tiến hành xác định mục tiêu đào tạo.Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệpXác định mục tiêu đào tạo là việc xác định các kết quả cần đạt được của chương trình đào tạo. Nó bao gồm: Những kĩ năng cụ thể cần được đào tạo trình độ kĩ năng có được sau đào tạo. Tức là người phụ trách đào tạo phải nắm được tình hình đối với từng người, từng bộ phận để tiến hành đào tạo những kĩ năng gì sau khi đào tạo thì những kĩ năng đó phải đạt đến trình độ như thế nào để có thể thực hiện công việc có hiệu quả hơn. Tuy nhiên việc này cần phụ thuộc tình hình thực tế về trình độ công nhân viên trong doanh nghiệp mà xác định cho phù hợp. Tránh trường hợp đặt ra mục tiêu quá lệch so với những gì nhân viên trong tổ chức có thể đạt được. Do vậy việc xác định mục tiêu đào tạo là rất quan trọng nhưng phải tuỳ thuộc vào điều kiện của từng người, từng bộ phận cũng như điều kiện của tổ chức mà đặt ra mục tiêu cho phù hợp, đảm bảo việc thực hiện chương trình được tốt.1.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo.Là việc lựa chọn người cụ thể để đào tạo, dựa trên nghiên cứu xác định nhu cầu, động cơ đào tạo của người lao động, tác dụng của đào tạo với người lao động khả năng nghề nghiệp của người lao động.- Nhu cầu động cơ đào tạo của người lao động: Lựa chọn các đối tượng sao cho nhu cầu học tập của họ mang tính tích cực, có lợi phục vụ tốt cho tổ chức.- Tác dụng của đào tạo với người lao động: Tuỳ từng doanh nghiệp mà ta có chiến lược đào tạo khác nhau, việc đào tạo có vai trò rất quan trọng đối với chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Do vậy ta phải có chính sách để lựa chọn đối tượng đào tạo phù hợp để phát huy được hiệu quả của việc đào tạo tốt nhất, tức là họ có thể vận dụng được những kiến thức đã học vào thực hiện công việc một cách tốt nhất.Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệp- Khả năng nghề nghiệp của người lao động: Là khả năng thực hiện công việc của họ ở hiện tại việc tiếp thu các kiến thức của họ trong quá trình đào tạo.1.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo.Sau khi thực hiện việc xác định nhu cầu đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo, lựa chọn đối tượng đào tạo thì bước tiếp theo là xây dựng chương trình đào tạo lựa chọn phương pháp đào tạo. Như chúng ta đã biết có rất nhiều phương pháp đào tạo. Do vậy người cán bộ phụ trách đào tạo phải tìm ra phương pháp đào tạo phù hợp nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của mình.Xây dựng chương trình đào tạo: Đó là việc xác định một cách hệ thống các môn học, các chuyên môn nào cần được đào tạo, các kĩ năng, kiến thức nào cần được dạy, cùng với đó là xác định thời gian, địa điểm giáo viên giảng dạy. Việc xây dựng chương trình đào tạo đòi hỏi người cán bộ phụ trách đào tạo phải là người giỏi chuyên môn. Am hiểu về tình hình của doanh nghiệp hơn nữa phải có đầu óc tổng hợp, biết giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất hiệu quả nhất. Bên cạnh đó phải có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan giáo viên tham gia trực tiếp giảng dạy.Lựa chọn phương pháp đào tạo:Có hai phương pháp đào tạo: đào tạo trong công việc đào tạo ngoài công việc. Đào tạo trong công việc:Là phương pháp đào tạo trực tiếp tại nơi làm việc, trong đó người học sẽ học được những kiến thức, kĩ năng cần thiết cho công việc thông qua thực Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46BChuyên đề tốt nghiệptế thực hiện công việc thường là dưới sự hướng dẫn của người lao động có tay nghề cao hơn. Phương pháp này bao gồm các phương pháp sau:  Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc:Là phương pháp phổ biến dùng để dạy các kĩ năng thực hiện công việc cho hầu hết các công nhân sản xuất kể cả một số công việc quản lý. Quá trình đào tạo bắt đầu bằng sự giới thiệu giải thích của người dạy về mục tiêu của công việc chỉ dẫn tỉ mỉ, theo từng bước về cách quan sát, trao đổi, học hỏi làm thử cho tới khi thành thạo dưới sự hướng dẫn chỉ dẫn chặt chẽ của người dạy.Phương pháp đào tạo này giúp cho người lao động lĩnh hội kiến thức kĩ năng cần thiết được dễ dàng hơn mà không cần phương tiện tranh thiết bị riêng cho học tập. Nhưng mặt khác, phương pháp này làm cho người lao động dễ bắt chước yếu tố không hợp lí của người dạy cũng dễ xảy ra hiện tượng làm hư hỏng các trang thiết bị. Đào tạo theo kiểu học nghề: Chương trình đào tạo bắt đầu bằng việc học lý thuyết ở trên lớp, sau đó các học viên được đưa đến làm việc dưới sự hướng dẫn của công nhân lành nghề trong một thời gian, được thực hiện các công việc thuộc nghề cần học cho tới khi thành thạo tất cả các kĩ năng trong ngành nghề đó. Phương pháp này dùng để dạy một nghề hoàn chỉnh cho công nhân. Thực chất đó là phương pháp kèm cặp của công nhân lành nghề đối với người học.Phương pháp đào tạo này giúp cho người học dễ dàng hơn, ngoài ra người học được trang bị một lượng khá lớn các kiến thức kĩ năng mà không ảnh hưởng tới việc thực hiện các công việc thực tế nhưng phương pháp này mất nhiều thời gian tốn kém nhiều kinh phí của tổ chức. Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46B[...]... đẩy sản xuất phát triển, tạo điều kiện để công ty ngày càng lớn mạnh 2.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1 2.2 .1 Khái quát về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty Là một doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực truyền tải điện Mặc dù trong những năm gần đây kết quả sản xuất kinh doanh rất tốt nhưng không vì thế mà công ty bằng lòng... 15 2 Nhân viên phục 47 vụ Tổng số 594 Trình độ kỹ thuật chuyên môn Trung QL Đại học Kin học CN h tế 59 21 20 1 Tuổi đời < 31 tuổi 31- 3 9 tuổi 31 40 -49 tuổi 43 >50 tuổi 26 1 2 2 8 6 2 8 4 5 8 5 13 5 11 3 7 7 9 5 4 10 7 10 7 4 7 4 66 25 14 2 3 31 7 10 10 10 320 11 3 18 8 3 68 8 54 15 18 8 48 10 9 1 6 14 7 56 55 19 60 39 31 36 27 14 6 2 17 5 20 6 23 3 14 4 5 2 4 12 14 20 10 3 385 10 6 208 2 01 123 62 74 ( Nguồn: ... tạo phát triển nguồn nhân lực 1. 5 .1. Vai trò của đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có vai trò vô cùng quan trọng đối với tổ chức nói riêng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kĩ thuật thì nhu cầu đào tạo, phát triển nhân lực của các tổ chức cũng tăng lên, nó được coi như là chiến lược phát triển, như... thế mà công ty bằng lòng với hiện tại mà luôn luôn tìm tòi phấn đấu cải tiến, sáng tạo hơn trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công tác chủ chốt thiết yếu ảnh hưởng mạnh mẽ đến năng lực sản xuất kinh doanh của công ty Nhận thức được điều đó công ty ngày càng quan tâm coi trọng vấn đề đào tạo phát triển Tô Thị Luyến Kinh tế lao động... nhân lực tại công ty truyền tải điện 1 2 .1. 1 Quá trình hình thành phát triển của công ty truyền tải điện Công ty truyền tải điện 1 là một doanh nghiệp nhà nước, được tách ra từ Tổng công ty điện lực Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 18 2ĐVN/HĐQL ngày 25 tháng 3 năm 19 95 của Hội đồng quản lý Tổng công ty điện lực Việt Nam Công ty hoạt động chuyên ngành truyền tải điện trên phạm vi các tỉnh miền... nguồn nhân lực của tổ chức mình Công tác này được họ coi là mạch máu, là thần kinh, là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự sống còn của tổ chức Tô Thị Luyến Kinh tế lao động - 46B Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN I 2 .1 Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải. .. Trụ sở tại: 15 - Cửa Bắc – Ba Đình – Hà Nội Tên giao dịch quốc tế: Power Transmision Company No1 Từ khi thành lập đến nay công ty đã trải qua 22 năm xây dựng phát triển Công ty bắt đầu từ tổ chức tiền than là sở truyền tải điện Miền Bắc ( nay là công ty điện lực 1) Từ khi ra đời cho tới năm 19 95 sở truyền tải điện Miền Bắc được tách ra khỏi công ty Điện Lực 1 để thành lập công ty Truyền tải điện trực... Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 2 .1: Phân loại nhân lực theo chức danh 2005 Tổng Chức danh số Đơn vị : Người 2006 Nữ Tổng số Lao động quản lý, 2007 Nữ 289 13 9 312 12 7 chuyên gia Công nhân 10 21 30 10 84 33 Tổng cộng 13 10 16 9 13 69 16 0 (Nguồn : Công ty Truyền tải điện 1) Tổng số Nữ 4 91 128 13 88 18 79 14 4 272 Tổng số CBCNV của Công ty: - Năm 2005 lao động quản lý, chuyên gia là 22.06%, công nhân là 77.94% - Năm 2006... Thị Luyến Kinh tế lao động - 46B Chuyên đề tốt nghiệp 1. 5.4 Tính cấp thiết của việc hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Như chúng ta đã biết, xã hội ngày càng phát triển, các doanh nghiệp luôn tìm tòi đưa ra chiến lược phát triển phù hợp hiệu quả nhất cho tổ chức mình Trong đó công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực được các tổ chức ngày càng quan tâm nhiều hơn Do vậy... tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1 Lao động của ngành sản xuất điện nói chung công ty truyền tải điện 1 nói riêng là công việc luôn đòi hỏi độ an toàn, mức độ tin cậy cho người cũng như thiết bị vận hành Vì vây, đòi hỏi công nhân phải có trình độ chuyên môn lành nghề, có sức khoẻ quan trọng hơn là phải có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc Số lượng nhân . hưởng tới sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1 đã được. về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1, Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1, Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 1, Đào tạo. Phát triển. Quan hệ giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực., Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực., Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo., Lựa chọn và đào tạo giáo viên. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo., Kinh phí dành cho đào tạo. Thị trường lao động. Các chương trình đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên., Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Lý do đào tạo và phát triển nguồn nhân lực., Nhân tố chủ quan., Nhân tố khách quan, Những khó khăn còn tồn tại.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn