Tài liệu Chương 3: Nguyên lý thu phát hình doc

23 360 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2014, 02:20

. Chương III NGUYÊN LÝ PHÁT -THU HÌNH A. NGUYÊN LÝ PHÁT HÌNH: I. PHƯƠNG PHÁP QUÉT HÌNH Để thay thế bộ cảm biến gồm 108 sensor của mắt cảm nhận hình. quét trong màn hình cong và màn hình phẳng. II. SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT CỦA MỘT MÁY THU HÌNH Về nguyên lý thì máy thu hình gần giống với máy thu thanh AM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 3: Nguyên lý thu phát hình doc, Tài liệu Chương 3: Nguyên lý thu phát hình doc, Tài liệu Chương 3: Nguyên lý thu phát hình doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn