Tài liệu Bài 26: Cảm ứng ở động vật doc

13 546 6
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 20:20

[...]... thần kinh của động vật tăng lên B.Do các tế bo thần kinh trong hạch nằm gần nhau v hình thnh nhiều mối liên hệ với nhau nên khả năng phối hợp hoạt động giữa chúng đợc tăng cờng C Nhờ các hạch thần kinh liên hệ với nhau nên khi kích thích nhẹ tại một điểm thì gây ra phản ứng ton thân v tiêu tốn nhiều năng lợng D Do mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác... mỗi hạch thần kinh điều khiển một vùng xác định trên cơ thể nên động vật phản ứng chính xác hơn so với hệ thn kinh dạng lới Quan sát hình sau đây v trình by sự tiến hóa của tổ chức thần kinh các nhóm động vật khác nhau 4 1 2 3 7 5 6 8 . niệmcảm ứng ở ĐV:Cho 1 vài VD về cảm ứng ở TV và ở ĐV? Khi trời rét, chim sẻ xù lôngđể giữấmcơthể.Vậycảm ứng ở ĐV là gì? I- Khái niệmcảm ứng ở ĐV: Cảm. tồntại & phát triển.- động vậtcótổ chứcTK, phảnxạ là mộtdạng điểnhìnhcủacảm ứng. #I- Khái niệmcảm ứng ở ĐV:- Cảm ứng là khả năng tiếpnhận kích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài 26: Cảm ứng ở động vật doc, Tài liệu Bài 26: Cảm ứng ở động vật doc, Tài liệu Bài 26: Cảm ứng ở động vật doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn