Tài liệu Chương 5: Kỹ thuật trạm mặt đất docx

13 1,037 16
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 15:20

. 73Chơng 5 Kỹ thuật trạm mặt đất 5.1 Cấu hình chung của trạm mặt đất 5.1.1 Cấu hình và chức năng của trạm mặt đất Trạm mặt đất bao gồm các khối. thành trạm mặt đất, đợc quan tâm hàng đầu nhất là các trạm mặt đất nhỏ. 5.5.3.5 Bám đuổi vệ tinh bằng nhân công -Các anten của các trạm mặt đất nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 5: Kỹ thuật trạm mặt đất docx, Tài liệu Chương 5: Kỹ thuật trạm mặt đất docx, Tài liệu Chương 5: Kỹ thuật trạm mặt đất docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay