Tài liệu Chương 2: Đặc điểm tâm lí trong quản trị kinh doanh docx

11 777 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,509 tài liệu

  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 14:20

. cấp: -Năng lực kinh doanh thấp: kinh doanh cửa hàng, khách sạn nhỏ-Năng lực kinh doanh trung bình: nhà kinh doanh có khả năng kinh doanh tương đối lớn,. vực: kinh tế, marketing, tâm lý, pháp luật…  kiến thức tối thiểu của nhà kinh doanh *Năng lực: trong kinh doanh nguồn lực chia nhiều cấp: -Năng lực kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chương 2: Đặc điểm tâm lí trong quản trị kinh doanh docx, Tài liệu Chương 2: Đặc điểm tâm lí trong quản trị kinh doanh docx, Tài liệu Chương 2: Đặc điểm tâm lí trong quản trị kinh doanh docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay