Tài liệu Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo khách hàng" pptx

1 500 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 12:20

CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNGTừ ngày : Đến ngày : Ngày Số Loại Mã hàngTên hàngSố lượngĐơn giá Thành tiềnSố lượng trả lạiGiảm giá /Trả lạiThuế trong doanh thuGiá vốnMã khách hàng : Tên khách hàng : CộngTổng cộng . CHI TIẾT BÁN HÀNG THEO KHÁCH HÀNGTừ ngày : Đến ngày : Ngày Số Loại Mã hàng Tên hàng Số lượngĐơn giá Thành tiềnSố. trả lạiGiảm giá /Trả lạiThuế trong doanh thuGiá vốnMã khách hàng : Tên khách hàng : CộngTổng cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo khách hàng" pptx, Tài liệu Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo khách hàng" pptx, Tài liệu Biểu mẫu: "Chi tiết bán hàng theo khách hàng" pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay