ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B

1 547 17
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 22:24

đề thi thử của dh 2014 lan 3 nguoi thay .vn http://nguoithay.vnNGUOITHAY.VN—————–ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014Môn: Toán; Khối A, A1, BThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đềPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3− 2mx2+ x − 2m (Cm), m là tham số.a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m = −1.b) Gọi A là giao điểm của đồ thị (Cm) với trục hoành, tiếp tuyến của đồ thị (Cm) tại A cắt trục tungtại điểm B. Tìm tất cả các giá trị của m để tam giác OAB có diện tích bằng 1, trong đó O là gốc tọa độ.Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 3 sin x + 4 cos x + 3 sin x tan2x = 6 tan x + 2.Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình2xy + 2(x + y)x − y2= 3x2− 5x + 12yx − y2+ 2√6x − x3= 2x2− 5(x, y ∈ R).Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I =10x2ln(x + 1)x + 1dx.Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, đáy lớn làAB và AB = 3a√2, CD = 2a√2, AD = 2a. Gọi M là điểm nằm trên cạnh AB sao cho M B = 2MA, I làgiao điểm của MD và AC. Biết SI vuông góc với mặt phẳng đáy, mặt phẳng (SM C) tạo với mặt phẳngđáy góc 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.AMCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng M D và SB.Câu 6 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a2+ b2+ (a + b)c + 4c2= 4. Tìm giá trị lớnnhất của biểu thức P =a(b + c)2a + c+b(a + c)2b + c−1c.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)A. Theo chương trình ChuẩnCâu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1; 5), điểm B nằm trênđường thẳng d1: 2x + y + 1 = 0 và chân đường cao hạ từ đỉnh B xuống đường thẳng AC nằm trên đườngthẳng d2: 2x + y − 8 = 0. Biết M(3; 0) là trung điểm của cạnh BC, tìm tọa độ các điểm B và C.Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3; 2; 0), B(1; −2; −1), C(−2; −1; 1).Tìm tọa độ điểm M sao cho M cách đều ba điểm A, B, C và khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (ABC)bằng√6.Câu 9.a (1,0 điểm). Cho n là số nguyên dương thỏa mãn 4Cn−1n+1= A2n+ 180. Tìm số hạng chứa x7trongkhai triển của1 + 2x2(2 + x)n.B. Theo chương trình Nâng caoCâu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho elip (E) :x216+y212= 1 có hai tiêu điểmF1, F2. Tìm tọa độ điểm M thuộc (E) sao cho bán kính đường tròn nội tiếp tam giác MF1F2bằng23.Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A (−1; 1; 1) , B (1; 2; 3) và đườngthẳng d :x2=y − 13=z + 11. Viết phương trình mặt phẳng (P ) đi qua B, song song với d. Biết khoảngcách từ điểm A đến mặt phẳng (P ) bằng√3.Câu 9.b (1,0 điểm). Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng, 6 viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên từ hộpđó ra 4 viên bi. Tính xác suất để số bi lấy ra không đủ 3 màu.——— HẾT ———Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: . phương trình 3 sin x + 4 cos x + 3 sin x tan2x = 6 tan x + 2.Câu 3 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình2xy + 2(x + y)x − y2= 3x2− 5x +. (7,0 điểm)Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x 3 − 2mx2+ x − 2m (Cm), m là tham số.a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi m =
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B, ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2014 Môn: Toán; Khối A, A 1 , B

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn