Tài liệu Nhà toán học Lê Văn Thiêm pdf

3 353 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 19:20

. tốt nghiệp PCB nên Lê Văn Thiêm được học bổng du học tại Pháp. Đến Pháp, Lê Văn Thiêm xin ghi tên vào trường đào tạo Thạc sĩ Toán học, trở lại nguyện. nhà toán học Việt Nam và các ngành khoa học khác như hoá học, vật lý, sinh học. Giáo sư Lê Văn Thiêm có đóng góp lớn trong hợp tác quốc tế giữa các nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nhà toán học Lê Văn Thiêm pdf, Tài liệu Nhà toán học Lê Văn Thiêm pdf, Tài liệu Nhà toán học Lê Văn Thiêm pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn