Tài liệu Điệp viên 007 và 7 bài học kinh doanh docx

3 254 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2014, 11:37

. Điệp viên 0 07 và 7 bài học kinh doanh Bất cứ hình ảnh nào bạn nhớ lại sau khi xem những bộ phim hay đọc những câu truyện bất hủ về James Bond: một điệp. cãi. Và đó là những điều chính xác về điệp viên 0 07. Kể từ năm 1952, khi Ian Fleming xuất bản cuốn sách đầu tiên về điệp viên James Bond với mật danh 0 07,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Điệp viên 007 và 7 bài học kinh doanh docx, Tài liệu Điệp viên 007 và 7 bài học kinh doanh docx, Tài liệu Điệp viên 007 và 7 bài học kinh doanh docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn