Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO pptx

1 950 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 15:59

BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOCÁC NỘI DUNG 1. Thực hiện theo biên bản cuộc họp lần trước;2. Kết quả đánh gía nội bộ và bên ngoài;3. Các ý kiến và khiếu nại của khách hàng;4. Tình trạng thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa;5. Việc thực hiện các chính sách và mục tiêu;6. Việc thực hiện và hiệu quả các quá trình, hiệu quả của hệ thống;7. Sự phù hợp của sản phẩm, đề xuất cải tiến sản phẩm và nhu cầu sản phẩm mới;8. Những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý;9. Mục tiêu thời gian tới, đề xuất liên quan đến hệ thống, và đề xuất cải tiến hệ thống, cải tiến các quá trình;10. Nhu cầu về nguồn lực; 11. Các vấn đề phát sinh khác;Ngày tháng nămNgười báo cáoTrang: 1 . BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOCÁC NỘI DUNG 1. Thực hiện theo biên bản cuộc họp lần trước;2 mục tiêu;6. Việc thực hiện và hiệu quả các quá trình, hiệu quả của hệ thống;7. Sự phù hợp của sản phẩm, đề xuất cải tiến sản phẩm và nhu cầu sản phẩm mới;8.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO pptx, Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO pptx, Tài liệu MẪU ISO9001-2000: BÁO CÁO XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay