cac nha toan hoc loi lac cua nhan loai phan 2

5 385 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2014, 08:00

www.facebook.com/hocthemtoan . khác không a, b, và c thoả a^n + b^n = c^n trong đó n là một số nguyên lớn hơn 2. " Sau gần 8 năm nghiên cứu. Mặc dù những đóng góp của Andrew Wiles. Leonardo Pisano Blgollo Blgollo (1170- 125 0), còn được biết đến với tên gọi là Leonardo Fibonacci, được coi là một
- Xem thêm -

Xem thêm: cac nha toan hoc loi lac cua nhan loai phan 2 , cac nha toan hoc loi lac cua nhan loai phan 2 , cac nha toan hoc loi lac cua nhan loai phan 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn