Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu

57 7,674 38
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2014, 22:42

Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ Phần Ia:Câu Hỏi Ngỏ Phần IIa:Câu Hỏi Lựa ChọnPhần IVa:Tìm những phần sai trong những câu sau đây Phần Va:Xác định những câu sau là đúng hay sai Phần Ib:Xác định đúng sai-A:Phần Chi - B:Phần Thần Kinh-C:Các Động Mạch Cảnh và Động Mạch Dưới Đòn -D:Phần Bụng Ngực -E:Phần Thần Kinh -E:Phần Ngực Bụng Phần IIb Câu hỏi ngỏ -A:Phần chi - B:Phần Thần Kinh-C:Các Động Mạch Cảnh dưới đòn -D:Phần Ngực Bụng -E:Phần Thần Kinh -F:Phần Ngực bụng Phần IIIb:Câu hỏi lựa chọn -A:Phần chi -B:Các Động Mạch Cảnh C.phần ngực bụng D :Động Mạch Dưới Đòn-E :Phần TK Phần IVb:Câu Hỏi Tổng Hợp-A:Phần Chi -B:Câu Hỏi Tổng Hợp Phần TK -C.Các Động Mạch Cảnh -D:Động Mạch dưới đòn -E :Phần Thần kinh Câu Hỏi Trắc Nghiệm Giải Phẫu Phần Ia:Câu Hỏi Ngỏ (điền vào chỗ trống những từ thích hợp) 1. Các cơ khép đùi và cẳng chân do thần kinh ……… chi phối 2. Cơ từ đầu đùi và cơ may do thần kinh………… … chi phối 3. Cơ ngồi cẳng chân do thần kinh……………… ……chi phối 4. cơ cẳng chân trứớc do thần kinh…………………. chi phối 5. Cơ cẳng chân ngoài do thần kinh…………………. chi phối 6. Cơ cẳng chân sau do thần kinh…………………. chi phối 7. Cơ mu chân do thần kinh………………………. chi phối 8. cơ mô cái gan bàn chân do thần kinh…………………Chi phối 9. Cơ mô út gan bàn chân do thần kinh……………….chi phối 10.cơ liên cốt bàn chân do thần kinh……………………chi phối 11.vùng đùi trước do động mạnh vành ………… nuôi dưỡng 12.vùng cẳng chân trước do động mạch……………… nuôi dưỡng 13.vùng cẳng chân sau do động mach………………nuôi dưỡng Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ 14.vùng đùi sau do động mạch…………………….nuôi dưỡng 15.vùng mông do động mạch……………………… nuôi dưỡng 16.vùng nguy hiểm của ĐM chi dưới là ĐM…………đến ĐM 17.thần kinh vùng chi phối các cơ vùng……………………………………… 18.thần kinh chày trước chi phối các cơ vùng……………………………………… 19.thần kinh chày sau chi phối các cơ vùng…………………………… 20.thần kinh gan chân trong có chức phận giống thần kinh…………ở bàn tay 21.thần kinh gan chân ngoài có chức phận giống thần kinh………… ở bàn tay 22.người đặt nền móng cho ngành giải phẫu học ở Việt Nam là:…………… 23.khớp vai là khớp…………………………………………………… 24.khớp chậu đùi là khớp…………………………………. 25.khớp cánh tay trụ là khớp………………………. 26.khớp cánh tay quay la khớp………………………… 27.khớp cùng vai đòn là khớp………………. 28.khớp thái dương hàm là khớp………………… 29.khớp đùi chày là khớp…………………………… 30.khớp đùi bánh chè là khớp………………… 31.khớp quay trụ trên là khớp………………………………. 32.khớp vai là khớp……………………………… 33.khớp hang là khớp……………………… 34.khớp trán đỉnh là khớp…………………………. 35.khớp thân đốt sống là khớp………… 36.đặt tên cơ theo………………(VD:cơ thẳng,cơ vuông đùi) 37.đặt tên cơ theo………………(VD:cơ ngấp ngón 1, cơ duỗi ngón 1) 38.đặt tên cơ theo ……………… (VD:cơ nhị đầu cánh tay,cơ tứ đầu) 39.các cơ xương,cơ lưỡi, cơ chân là loại cơ………………… 40.các cơ dạ dầy,ruột,bàng quang,tủ cung là loại cơ ………hoạt động……ý thức 41.sự phát triển của cơ phụ thuộc vào…………….và…………………………. 42.phần chất vô cơ của xương có tác dụng………………….và phần chất hữu cơ của xương có tác dụng 43.ngành giải phẫu có thể chia theo mục đích nghiên cứu,cho 4 VD: 48.giải phẫu cũng có thể chia theo mức độ ngiên cứu 49.thần kinh giữa chi phối cho các cơ có chức năng…………… 50.thần kinh quay chi phối các cơ ……………….(3 từ) 51.thần kinh cơ bì chi phối cho cơ……………………ở cánh tay 52.Thần kinh………….là thần kinh chi phối chủ yếu cho các cơ gấp cẳng tay và ở mô cai 53.Thần kinh…………là thần kinh chi phối cho cơ duỗi ở…………cánh,cẳng tay 54.Thần kinh ……………chi phối vận động chủ yếu ở bàn tay 55.“Bàn tay khỉ”là dấu hiệu tổn thương thần kinh……………. Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ 56.“Bàn tay rũ cổ cò”(bàn tay rơi) là dấu hiệu tổn thương thần kinh………. 57. “Vuốt trụ” là tổn thương thần kinh……………… 58.Chức năng của tai ngoài là để …………… và……………. 59.Chức năng của tai giữa là……………… và………… 60.Chức năng của tai trong là………………. Và…………… 61.võng mạc có 2 loại tế bào thần kinh là…………….và…………… 62.Vùng hoàng điểm (điểm vàng) có tế bào hình………….và có chức năng phân biệt 64.vỏ nhãn cầu có……………….là 65.Giác mạc là phần chiếm………….trứớc của vỏ………………… đã được biệt hóa………… để cho………… đi qua 66.Thủy dịch được tiết ra từ…………………………… 68.thủy dịch được tái hấp thụ vào…………………và đổ vào…………. 69.Nếu rối loạn quá trình tái hấp thụ thủy dịch ít hơn ,chế tiết sẽ gây ra bệnh một cấp cứu nhãn khoa……… 70.TK3 vận động các cơ……………………. 71.TK4 vận động các cơ……………………………………… 72.TK6 vận động các cơ…………………………………………… 73thủy tinh thể(nhãn mắt )như một thấu kính lồi có công suất…………… 74.nhãn mắt có thể bị đục do………………………………………. 75.tai giữa có cấu tạo gồm……………………. 76.mê màng nhĩ gồm có………………………………………………… 77.mê nhĩ xương là các ………… ở trong xương có chưa mê nhĩ màng 78.các cơ quan về thăng bằng,định hướng trong……………………. 79.các cơ quan cảm nhận âm ở trong…………………………………… 80.các xương nhỏ ở tai giữa gồm:………………………………. 81.vòi tai là một ống nửa……………… và nửa ……nối thông tai giữa với……. 82.vòi tai có tác dụng ………………….giữa hõm tai và bên ngoài 83.các viêm nhiễm ở họng có thể lan lên tai giữa qua…………………… 84.các xoang xương ở mặt có tác dụng là………………………… 85.ngách mũi trên có xoang ……………đổ vào 86.ngách mũi giữa có xoang………………đổ vào 87.ống mũi dưới có ống…………………đổ vào 88.các viêm nhiễm ở mũi có thể lan vào các xoang ở mặt qua các……….của chung 89.tam giác Farabewf có 3 cạnh là…… ……… .……… 90.trong tam giác Farabewf ĐM cảnh ngoài khác ĐM cảnh trong ở 3 điểm là: ……. 91.Trong 3 ĐM cảnh(gốc ,ngoài ,trong) ĐM……….khi bị thắt gây biến chứng nguy hiểm nhất 92.Nách hình chóp…………gồm có……….thành,1 đỉnh và 1 nền 93.thành trước của nền gồm…… lớp cơ……………. 94.ở 1/3 giữa ống cánh tay hình lăng trụ tam giác ở thành ngoài là:………… Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ 95.máng nhị đầu trong được tạo bởi gân cơ nhị đầu ở phía ………… 96.Máng nhị đầu ngoài được tạo bởi gân cơ nhị đầu ở phía………… toán cơ trên lồi cầu ở phía………………. 97.Khu cẳng tay trước có 8 cơ xếp thành 4 lớp: -lớp thứ 1 có…………cơ -lớp thứ 2 có…………… cơ -lớp thứ 3 có………. cơ -lớp thứ 4 có ………… cơ 98.khu cẳng tay sau có …… cơ,xếp thành…………lớp -lớp nông có …………. cơ -lớp sâu có………… cơ 99.ở bàn tay, các xương bàn tay cùng với các gân giới hạn nên các ô: -ô mô cái gồm………… cơ -ô mô út gồm………… cơ -ô gan tay giữa gồm………… cơ -ô liên cốt gồm ……………. cơ 100.Nguyên ủy ,ĐM nách là ĐM…………………… 101.cơ tùy hành của động mạch nách là …………… 102.đường chuẩn đích của ĐM nách là đường kẻ từ……… đến …………khi cánh tay để dang …………… 90 0 103.ĐM nách tách ra……….nhánh bên,lần lượt từ trên xuống dưới là:……… 104.đoạn nguy hiểm nhất của ĐM nách là đoạn từ chỗ tách của ĐM………… đến chỗ tách của…………… ĐM ………………. 105.ở nách, dây thần kinh giữa nằm phía………………………… 106.cơ tùy hành của ĐM cánh tay là cơ……………………………. 107.Đường chuẩn đích của ĐM cánh tay là đường kẻ……………………. đến 108.ĐM cánh tay cho…………… nhánh bên là những nhánh……… 109.Đoạn nguy hiểm của ĐM cánh tay là đoạn từ chỗ tách của ĐM…… đến ĐM……………… 110.trong máng nhị đầu trong có ĐM…………………và dây thần kinh……… đi qua 111.trong máng nhị đầu ngoài có ĐM…………và dây thần kinh………… đi qua 112.Ở cẳng tay, ĐM quay nằm ở phía………… của nhánh trước dây thần kinh quay 113.Ở cẳng tay ĐM trụ nằm ở phía……………của dây thần kinh trụ 114.vòng nối quanh ròng rọc được tạo bởi các ĐM…………của ĐM cánh tay nối với ĐM 115.vòng nối quanh lồi cầu được tạo bởi ĐM………… nối với ĐM…………. 116.cung ĐM gan tay nông được tạo bởi nhánh tận của ĐM…………hợp nối với nhánh 117.cung ĐM gan tay sâu được tạo bởi nhánh của ĐM…………tiếp với nhánh 118.đám rối thần kinh cánh tay được tạo bởi các nghành trước của các dây TK sống từ cổ………….đến………… 119.thân nhất trên do………… tạo thành 120.thân nhất giữa do…………….tạo thành Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ 121.thân nhất dưới do …………….tạo thành 122.thân nhì trước ngoài do nhánh trước của …………… tạo thành 123.thân nhì trước trong do nhánh trước của…………………tạo thành 124.thân nhì sau do……………………………… tạo thành 125.thân nhì trước ngoài tách ra dây TK…………………… và 126.thân nhì trước trong tách ra rễ…………………………… và dây TK 127.thân nhì sau tách ra các dây TK………………………………………… 128.tứ giác Velpeau có ĐM……………………… sau dây TK………….đi qua 129.tam giác cánh tay tam đầu có ĐM ……….và dây TK………chọc qua 130.tam giác bả vai tam đầu có ĐM……………………………chọc qua 131.trong ống cánh tay ,ĐM mạch cánh tay bắt chéo sau dây TK giữa từ………. 132.đi giữa hai bó cơ sấp tròn có dây TK………………………………… 133.luồn dưới 2 bó cơ sấp tròn có ĐM…………………………………………… 134.trong bao cơ gấp chung nông mặt sâu có………………………………. 135.trong bao cơ gấp chung sâu mặt nông có…………………………………. 136.trám mỏ khí quản được tạo bởi 2 tam giác quay nền vào nhau,tam giác trên có 2 cơ………………tạo nên………………. 137.tam giác dưới do 2 cơ…………… tạo nên 138.rãnh mạch cảnh hình lăng trụ tam giác có…………….thành -thành ngoài là.:…………………………………… … -thành trong là:……………………………………… ………… -thành sau là:………………………… ………… 139. tam giác Farabeuf được giới hạn bởi: -cạnh ngoài là:……………………………………….…………………… -cạnh trong là:……………………………………………………… -cạnh trên là:…………………………………………………… 140.ĐM cảnh gốc phải tách từ:…………………………………… ĐM cảnh gốc trái tách từ:………………………………… 141.trong rãnh mạch cảnh,ĐM cảnh gốc nằm phía………… so với tĩnh mạch cảnh trong 142.trong tam giác Farabeuf ĐM ……………nằm ở trước nhất,trong nhất và là ĐM duy nhất cho nhánh bên 143.ĐM cảnh ngoài tách ra làm……….nhánh bên:………………… 144.đi giữa các cơ châm là ĐM :…………………………. Đi trong các cơ châm là ĐM:………………………… 145.lỗ cảnh nằm ở mặt…………… của xương đá 146.ĐM trong của xương đá liên quan với thành của hòn tai……… 147.nhánh não trước cấp máu cho mặt……… của bán cầu đại não 148.nhánh não giữa cấp máu cho mặt…………… của bán cầu đại não 149.nhánh thông sau cùng với nhánh não của ĐM thân nền cấp máu cho mặt của vỏ bán cầu đại não………… 150.nhánh mạch mạc tạo nên các tâm mạch mạc…………….nhánh mắt cấp máu cho 151.ĐM dưới đòn phải tách ra từ………… Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ 152.ĐM dưới đòn trái tách ra từ………………………… 153.ĐM dưới đòn tách ra từ 5 nhánh……………có 4 nhánh tách ra ở đoạn 154.công thức răng vĩnh viễn :…………………… …………cửa +…… nanh+…………. hàm bé+………hàm lớn 155.thành trên của mũi được tạo bởi các xương …………………………… Thành dưới của mũi được tạo bởi các xương………………………… Thành trong hay vách mũi được tạo bởi các xương……………………………. Thành ngoài của mũi được tạo bởi các xương………………………… 156.ngách mũi trên có các xoang…………………đổ vào. Ngách mũi dưới có các ống ………………… đổ vào. Ngách mũi giữa có các xoang ………………. đổ vào. 157.thành bên của ty hầu có lỗ ……………… ….thông ty hầu với lỗ tai. 158.giữa hai cột trụ trước và sau của màng hầu có………………… 159.các sụn chính của thanh quản gồm:………………………………… -các sụn đơn:…………………………………………. -các sụn đôi:……………………………………… 160.làm căng dây thanh âm là cơ:……………………………. Làm nở thanh môn là cơ……………………… …. Làm khép thanh môn là cơ:……………………… Phần IIa:Câu Hỏi Lựa Chọn (khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất với mỗi câu sau) 161.Thành trước nách gồm: a.ba lớp cơ:-lớp nông có cơ ngực to -lớp giữa có cơ ngực bé -lớp sâu có cơ dưới đòn,cơ quạ cánh tay b.một lớp cơ là:cơ ngực to-tròn to-tròn bé-ngực bé c.Hai lớp cơ:-lớp nông có cơ ngực to,cơ ngực bé -lớp sâu có cơ dưới đòn,quạ cánh tay d.Hai lớp cơ:-lớp nông có cơ ngực to -lớp sâu có cơ dưới đòn,ngực bé,quạ cánh tay e.Hai lớp cơ:-lớp nông có cơ ngực to,cơ ngực bé -lớp sâu có cơ dưới đòn,quạ cánh tay,tròn to, tròn bé 162.1/3 giữa cánh tay,ống cánh tay hình lăng trụ tam giác có 3 thành phần: a.Thành ngoài là cân bọc cánh tay b.Thành ngoài là cơ nhị đầu Thành trong là cơ nhị đầu Thành trong là vách gian cơ trong Thành sau là cơ cánh tay trước Thành sau là cơ tam đầu c.Thành ngoài là cơ nhị đầu d.Thành ngoài là cơ nhị đầu Thành trong là vách gian cơ trong Thành trong là cân bọc cánh tay Thành sau là cân bọc cánh tay Thành sau là vách gian cơ trong Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ e.Thành ngoài là cơ cánh trước Thành trong là cân bọc cánh tay Thành sau là vách gian cơ trong 163.Máng nhị đầu có 2 thành phần: a.Thành ngoài là cơ nhị đầu b.Thành ngoài là cơ ngửa dai Thành trong là cơ ngửa dài Thành trong là cơ nhị đầu c.Thành ngoài là toán cơ trên lồi cầu d.Thành ngoài là toán cơ trên ròng rọc Thành trong là gân cơ nhị đầu Thành trong là gân cơ nhị đầu e.Thành ngoài là gân cơ nhị đầu Thành trong là toán cơ trên lồi cầu 164.Khu cẳng tay trước có 8 cơ xếp thành 4 lớp: a.lớp nông có một cơ là cơ sấp tròn lớp giữa có 4 cơ:gan tay lớn,gan tay bé,trụ trước và gấp chung nông lớp thứ 3 có một cơ:gấp chung sâu lớp thứ 4 có 2 cơ:gấp dài ngón một và sấp vuông b.lớp nông có 4 cơ:sấp tròn-gan tay lớn- gan tay bé- trụ trước lớp thứ 2 có 2 cơ:gấp chung sâu- gấp chung nông lớp thứ 3 có 1 cơ:gấp dài ngón 1 lớp thứ 4 có 1 cơ:sấp vuông c.lớp nông có 4 cơ:sấp tròn-gan tay lớn-gan tay bé-trụ trước lớp thứ 2 có một cơ:gấp chung nông lớp thư 3 có 1 cơ:gấp chung sâu lớp thứ 4 có 2 cơ:gấp dài ngón 1 và sấp vuông d.lớp nông có 4 cơ:sấp tròn-gan tay lớn- gan tay bé-trụ trước lớp thứ 2 có 1 cơ:gấp chung nông lớp thứ 3 có 2 cơ:gấp chung sâu và gấp dài ngón 1 lớp thứ 4 có 1 cơ:sấp vuông 165.Cơ tùy hành của động mạch nách là: a.Cơ nhị đầu b.Cơ dưới đòn c.Cơ quạ cánh tay d.Cơ ngực bé e.Cơ ngực to 166.ĐM nách do các nhánh bên: a.4 nhánh bên là:cùng vai ngực-vú ngoài-vai dưới-mũ b.5 nhánh bên là:cùng vai ngực-vú ngoài-vai dưới-mũ-cánh tay sâu c.5 nhánh bên là:ngực trên-cùng vai ngưc-vú ngoài-vai dưới-mũ d.5 nhánh bên là:cùng vai ngực-vú ngoài-vai dưới-mũ-ĐM nuôi xương cán 167.Cơ tùy hành của động mạch cánh tay là: a.Cơ nhị đầu b.Cơ cánh tay trước c.Cơ ngửa dài d.Cơ quạ cánh tay e.Cơ tam đầu cánh tay 168.Các nhánh bên của ĐM cánh tay: a. 2 nhánh bên:bên trong trên-bên trong dưới b. 3 nhánh bên:bên trong trên-bên trong dưới-cánh tay sâu Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ c.4 nhánh bên:bên trong trên-bên trong dưới-cánh tay sâu-ĐM mũ d.1 nhánh bên: e.không có nhánh bên 169.Vùng nguy hiểm của ĐM nách và ĐM cánh tay là a.trên ĐM cánh tay sâu và dưới ĐM mũ b.trên ĐM mũ và dưới ĐM vai dưới c.trên ĐM bên trong trên và dưới ĐM mũ d.trên ĐM cánh tay sâu và dưới ĐM vai dưới e.trên ĐM cánh tay sâu và dưới ĐM vú ngoài 170.Trong ống cánh tay,ĐM cánh tay và dây TK giữa: a.Ngoài ĐM b.Đi trong ĐM c. bắt chéo trước ĐM ngoài từ ngoài vào trong d.Đi trước ĐM e.bắt chéo phía trước ĐM từ trong ra ngoài 171.Trong máng nhị đầu ngoài có a.ĐM quay và dây TK quay b.ĐM cánh tay sâu và dây TK quay c.nhánh trước ĐM cánh tay sâu và TK cơ bì d.nhánh trước ĐM cánh tay sâu và TK trụ e.nhánh trước ĐM cánh tay sâu và TK quay 172.trong máng nhị đầu trong có a.ĐM trụ và dây TK trụ b.ĐM cánh tay và dây TK giữa c.ĐM cánh tay và dây TK trụ d.ĐM trụ và dây TK giữa e.ĐM cánh tay và dây TK cơ bì trong 173.bó mạch TK quay gồm a.ĐM quay đi trong nhánh trước TK quay b.ĐM quay đi ngoài nhánh trước TK quay c.ĐM quay đi trong dây giữa d.ĐM quay đi ngoài dây TK trụ e.ĐM quay đi ngoài dây TK quay 174.Bó mạch TK trụ gồm: a.ĐM trụ đi phia trong dây TK trụ b.ĐM trụ đi phía ngoài dây TK trụ c.ĐM trụ đi phia sau dây TK trụ d.ĐM trụ đi phía trước dây TK trụ e.ĐM trụ bắt chéo phía trước dây TK trụ 175.Cung động mạch gan bàn tay nông được tạo bởi: a.nhánh tận của ĐM trụ và nhánh trụ gan tay b.nhánh tận của ĐM trụ và nhánh tận của ĐM quay c.nhánh tận của ĐM trụ và nhánh quay gan tay d.Nhánh tận của ĐM quay và nhánh trụ gan tay e.Nhánh tận của ĐM quay và nhánh quay gan tay 176.các nhánh bên của cung ĐM gan tay nông gần: Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ a.4 nhánh ngón tay b.3nhánh niên c.4nhánh liên cốt đ.5nhánh ngón tay 3nhánh liên cốt và 4 nhánh ngón tay 177.Các nhánh bên của cung ĐM gan tay sâu gồm: a.4 nhánh ngón tay b.4 nhánh niên c.4 nhánh liên cốt d.4 nhánh liên cốt và 3 nhánh niên e.4 nhánh ngón tay và 3 nhánh niên 178.thân nhì trước ngoài cho các day TK: a TK cơ bì vay dây mũi b.TK giữa và TK cơ bì c.TK cơ bì và TK dây trụ d.TK cơ bì và rễ trong các dây TK giữa e.TK cơ bì và rễ ngoài dây TK giữa 179.Thân nhì trước trong cho các dây TK a.TK trụ-cơ bì-bì cẳng tay trong và trong dây giữa b.TK trụ- bì cẳng tay trong-bì cánh tay trong-và rễ trong dây giữa c.TK cơ bì-rễ trong dây giữa-dây trụ và 2 bì cẳng tay và cánh tay d.TK trụ-TK bì cẳng tay và dây quay e.TK mũ-TK quay 180.dây TK cơ bì chi phối: a.vận động cho cơ tam đầu cánh tay và cảm giác mặt ngoài cánh tay b.vận động cho cơ nhị đầu và cơ cánh tay,cảm giác mặt trước cánh tay c.vận động cho cơ quạ cánh tay,cơ nhị đầu,cơ cánh tay trước,cảm giác cho mặt ngoài cẳng tay d.vận động cho cơ Delta,cảm giác khớp e.vận động cho cơ Delta,cảm giác mặt trong cánh tay 181.Dây TK giữa chi phối: a.vận động cơ vùng cánh tay trước,cảm giác 3 ngón rưới ở gan tay kể từ ngón cái b.vận động cho cơ trụ trước,2 bó trong của cơ gấp chung sâu,cảm giác cho 3 ngón rưỡi ở gan tay kể từ ngón út c.vận động cho cơ trụ trước,2 bó cơ ngoài của cơ gấp chung sâu,cảm giác 3 ngón rưỡi ơ gan tay kể từ ngón cái d.vận động cho cơ ở khu cẳng tay trước trừ cơ trụ trước và 2 bó trong của cơ gấp chung sâu,cảm giác cho 3 ngón rưỡi ỏ gan tay kể từ ngón cái e.vận động cho cơ duỗi chung ngón tay,cơ trụ sau và cơ khửu,cảm giác cho mặt sau cẳng tay 182.Dây TK trụ chi phối a.vận động cho cơ trụ trước,2 bó trong của cơ gấp chung sâu,cảm giác cho một ngón rưỡi ở gan tay kể từ ngón út và ½ ngoài mu tay b.vận động cho cơ trụ trước ,2 bó trong của cơ gấp chung sâu,cảm giác cho một ngón rưỡi ở gan tay kể từ ngón út và ½ ngoài mu tay Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ c.vận động cho cơ trụ trước,cơ trụ sau,cảm giác mặt trong cẳng tay, d.vận động cho cơ trụ trước,hai bó trong của cơ gấp chung sâu,cảm giác mặt trong cẳng tay e.vận động cho cơ trụ,cảm giác mặt sau cánh tay 183.Dây TK quay chi phối: a.vận động các cơ ở mặt sau cánh tay và cẳng tay,mặt ngoài cẳng tay( các cơ duỗi và mở).cảm giác cho một phần mặt sau cánh tay,cẳng tay và nửa ngoài mu tay b.vận động các cơ gấp và sấp cẳng tay,cảm giác mặt trong cẳng tay và bàn tay c.vận động các cơ gấp ngón tay,cảm giác nửa trong mu tay d.vận động các cơ mô cái,cảm giác cho nửa trong mu tay 184.trám mở khí quản được tạo bởi các cơ sau: a.2 cơ ức đòn chũm và 2 cơ đòn móng b.2 cơ ức đòn móng và 2 cơ ức giáp c.2 cơ vai móng và 2 cơ ức giáp d.2 cơ ức giáp và 2 cơ giáp móng e.2 cơ ức đòn móng và 2 cơ vai móng 185.trong bao mạch cảnh thì ĐM cảnh gối,TM cảnh trong và dây TKX nằm như sau: a.ĐM nằm ngoài,TM nằm trong,dây X nằm phía trước b.ĐM nằm trong,TM ở ngoài,dây X nằm ở góc nhị diện sau c.ĐM nằm trong ,TM ở ngoài,dây X nằm ở góc nhị diện trước d.ĐM nằm ngoài,TM ở trong,dây X nằm ở góc nhị diện sau 186.Trong tam giác Farabeuy a.ĐM cảnh trong trước ĐM cảnh ngoài và cho nhánh bên b.ĐM cảnh trong nằm phía sau,phía trong và cho nhánh bên c.TM cảnh trong nằm phía sau,ngoài và cho nhánh bên d.TM cảnh trong nằm phía sau,trong và không cho nhánh bên e.tất cả đều sai 187.ĐM trong khi vào trong xương đá và cơ liên quan với: a.thành trong hòm tai b.thành dưới hòm tai c.thành trứoc hòm tai d.thành sau hòm tai e.màng chũm 188.Ở nền cổ,ĐM dưới đòn nằm ở: a.trước cơ bậc thang trước b.giữa cơ bậc thang trước và sau c.giữa cơ bậc thang trước và giữa d.sau cơ bậc thang sau e.trên các cơ bậc thang 189.thành trên của mũi được tạo bởi: a.x.hàm trên-x.sàng-x.gò má b.x.sống mũi-x.trán-x.bướm-mảnh ngang x.sáng c.x.sống mũi-x.khẩu cái d.x.trán-x.gò má-cánh trong xương bướm e.x.sống mũi-x.lá mía-x.soan dưới 190.ngách mũi trên có các xoang xương đổ vào: a.xoang bướm,sàng sau b.xoang hàm,xoang sàng trước c.xoang trán,xoang bướm d.xoang bướm,xoang sàng trước e.xoang trán,hàm trên,xoang sàng [...]... chuyển 232.TK đùi được tạo thành từ các nhánh của TK: a.lưngVII;thắt lưng I,II b.thắt lưng I,II,III c.thắt lưng IV,V và nhánh cùng I d.thắt lưng V và nhánh cùng I,II e.thắt lưng II,III,IV 233.ở vòng đùi giải phẫu, TM đùi so với ĐM đùi là: a.ở ngoài ĐM đùi b.ở trong ĐM đùi c.ở trước ĐM đùi d.ở sau ĐM đùi e.a và c là không đúng 234.TK bịt được tạo thành từ các nhánh sâu của TK a.lưng 7,thắt lưng 1,2 b.thắt... gai,dưới gai 3.cơ tròn bé,tròn to 4.cơ ngực to ,ngực bé 5.cơ dưới đòn 6.cơ quạ cánh tay 7.cơ delta Các cơ vùng đùi 1.cơ may,cơ thắt lưng chậu 2.cơ lược,cơ khép nhỡ 3.da,tổ chức dưới da,cân sàng 4.vòng đùi giải phẫu 5.nơi gặp nhau của cơ may,cơ khép nhỡ Cácdây TK tương ứng 1.TK quay ,trụ ,giữa 2.TK hông to,hông bé 3.TK mũ ,cơ bì,bì cẳng tay trong 4.TK đùi,bịt 5.TK đùi,bì ,bụng sinh dục 6.TK mông Các khớp 1.khớp... 2.hạch nhân hàm 3.hạch nhân vòi 4.hạch nhân lưỡi 5.có rãnh hầu thực quản 6.đối chiếu với đốt sống cổ 1.,2,3 7.đối chiếu với đốt sống cổ 4,5,6 Phần IVa:Tìm những phần sai trong những câu sau đây: (khoanh tròn chữ cái trước những câu sai) 290.TK chi phối cho cơ đùi trong ở khu nông: a.TK mông trên b.TK mông bé c.TK hông to d.các nhánh bên của đám rối cùng e.TK bịt 291.Cơ khu đùi sau: a.cơ nhị đầu đùi đầu... tạng trong phủ mạc Túi cùng Douglas là nơi thấp nhất của ổ bụng Tử cung nằm phía sau trực tràng,phía trước bàng quan Có thể phân biệt cổ tử cung của người chưa đẻ với người đã đẻ nhiều lần Phần IIb Câu hỏi ngỏ (Điền vào ô trống những từ thích hợp) A:Phần chi 1 ĐR Tk cánh tay do nhánh………… TK sống cổ và……….tạo thành Hãy cố lên nào các bạn ơi_Học vì tương lai của chính mình_Nguyên ĐìnhMỹ 2 3 4 5 6 7 8... thân b.TK dưới lưới lớn c.TM cảnh trong d.TM giáp lưới mặt e.ĐM giáp trên 313.các thành phần của cơ tứ đầu đùi gồm a.thẳng trước b.thẳng trong c.rộng trong d.rộng ngoài e.rộng giữa Phần Va:Xác định những câu sau là đúng hay sai (nếu đúng ghi:Đ,nếu sai ghi:S) 314.Cơ ngực to,cơ ngực bé và cơ dưới đòn là cơ thở vào 315.cơ tròn to,cơ tròn bé và cơ quạ cánh tay là cơ thở vào 316.gấp cẳng tay vào cánh tay là... trong cấp máu cho Thân não.đại não cùng Đm thân hầu ĐM cảnh trong nối với ĐM cảnh ngoài qua nhánh mắt nối với hầu lên ĐM cảnh trong nối với ĐM dưới đòn qua đa giác Wills ĐM cảnh trong thắt được,do sâu khó phẫu tích ĐM dưới đòn trái tách ra từ thân ĐM cánh tay đầu trái Đoạn ở cổ ĐM dưới đòn có 4 đoạn liên quan ĐM dưới đòn tách ra làm 5 nhánh bên ĐM dưới đòn có thể tách được ĐM dưới đòn không thể tiếp nối... chạy góc vị diện trước qua ĐM cảnh góc và TM cảnh trong máng cảnh 28 Mổ U thùy phải tuyến giáp hay tổn thương dây mặt ngược X 29 Liệt dây 12 khi lè lưỡi,đầu lưỡi lệch sang bên tổn thương 30 Dây 12 thoát khỏi sọ qua lỗ lồi cầu sau 31 Hệ TK thực vật chi phối vận động cho các cơ trơn 32 Hệ TK thực vật hoạt động theo ý muốn của con người 33 Trung tâm của TK giao cảm ỏ tủy sống từ C8 -TL3 34 Trung tâm của TK... tràng xuống Đm treo tràng trên cấp máu cho nửa trái đại tràng Đm treo tràng trên cấp máu cho nửa phải đại tràng Đm treo tràng trên cấp máu cho một phần của tá tràng và tụy Ruột già có các bờm mở bám và 3 giải cơ dọc Thành ruột gia dầy hơn thành ruột non Điểm gốc ruột thừa đối chiếu lên thành bụng là điểm 1/3 ngoài đường gai chậu trước trên phải của rốn Viêm ruột thừa có thể nhầm với viêm phần phụ và viêm... cánh tay a.trên gai,dưới gai,tròn to b.trên gai,dưới gai,tròn bé c.trên vai,dưới vai ,tròn to d.tròn bé,tròn to,lưng to e.tròn bé,tròn to,delta Phần IIIa: Ghép các phần ở nhóm I và nhóm II cho phù hợp Câu 265 266 Nhóm I Các TK chi phối a.TK quay b.TK mũ c.TK giữa d.TK cơ bì e.TK trụ Các cơ vùng cẳng tay a.cẳng tay sau b.cẳng tay ngoài c.cẳng tay trước 267a TK chi phối a.TK trụ b.TK giữa c.TK quay d.TK . IVb :Câu Hỏi Tổng Hợp-A:Phần Chi -B :Câu Hỏi Tổng Hợp Phần TK -C.Các Động Mạch Cảnh -D:Động Mạch dưới đòn -E :Phần Thần kinh Câu Hỏi Trắc Nghiệm. Phần Ia :Câu Hỏi Ngỏ Phần IIa :Câu Hỏi Lựa ChọnPhần IVa:Tìm những phần sai trong những câu sau đây
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu, Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu, Câu hỏi trắc nghiệm giải phẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn