Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 8

3 674 11
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 11:59

Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater . bom có hai bơm nước có lưu lượng Q=0.2m3/s, cột áp 20m, khởi động hai bơm bằng một soft-stater. • Hãy chọn bơm, động cơ, softstater• Vẽ mạch điện động lực. chọn bơm XA250/32B1.2.1 Chọn động cơTheo catalogue của hãng bơm động cơ phải có công suất 75KW. Nhóm chúng em chọn động cơ Marelli 75KW1.2.2 Chọn Soft-staterTheo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 8, Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 8, Thiết kế khởi động hai bơm bằng một soft-stater phần 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn