Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển máy tính phần 1

2 965 13
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 11:41

Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển máy tính Mục lục Trang Phần I: sở lý thuyết Chơng I: Giới thiệu các cổng logic bản I. Hàm logic AND, OR, NOT II. Cổng logic NAND, NOR III. Hàm logic XOR và XNOR IV. Biến đổi các hàm quan hệ ra hàm logic NAND, NOR Chơng II: Mạch logic tổ hợp I. Đặc điểm bản của mạch tổ hợp II. Phơng pháp thiết kế logic mạch tổ hợp Chơng III: Mạch đếm I. Đại cơng mạch đếm II. Mạch đếm hệ 2 Chơng IV: Mạch giải 1. Định nghĩa mạch giải 2. Phân loại 3. Mạch giải 2-10 Chơng V: Mạch tạo dao động Chơng VI: Bộ nhớ 1. Bộ nhớ RAM 2. Bộ nhớ ROM Chơng VII: Cổng song song máy vi tính 1. Đặc điểm cổng song song 2. Cấu trúc cổng song song 3. Lập trình bằng ngôn ngữ C cho cổng song song Chơng VIII: Chế độ Text màn hình máy tính Phần II: Thiết kế phần cứng Chơng I: Phân tích tổng quát và sơ đồ khối của hệ thống I. Sơ lợc hoạt động của toàn bộ hệ thống II. Sơ đồ nguyên lý và chức năng các khối 1. Khối điều khiển 2. Khối quýet và giải hàng, cột Chơng II: Nguyên lý hoạt động 1. Quá trình ghi dữ liệu vào RAM 2. Quá trình đọc dữ liệu và hiển thị lên màn hình Phần III: Phần mềm điều khiển Chơng I: Phân tích chơng trình Chơng II: nguồn Chơng III: Hớng dẫn sử dụng chơng trình Phần IV: Kết luận1571114151822253136394852 Phần V: Phụ lục Phụ lục I: Giới thiệu các linh kiện đợc dùng 1. Ma trận LED 5x7 2. Bộ giải mã/ phân kênh 3-8 74138 3. Bộ giải mã/ phân kênh 4-16 74154 4. Bộ đếm nhị phân 4 bit 7493 5. Bộ đếm nhị phân 4 bit đôi 7469 6. Bộ đệm tín hiệu một chiều 74244 7. Bộ đệm tín hiệu hai chiều 74245 8. Bộ định thời 555 9. SRAM 62256 10. EPROM 2716 Phụ lục II: Nội dung các ô nhớ của ROM phát ký tự5461 . điều khiển Chơng I: Phân tích chơng trình Chơng II: Mã nguồn Chơng III: Hớng dẫn sử dụng chơng trình Phần IV: Kết luận15 711 1 415 182225 313 6394852. Kết luận15 711 1 415 182225 313 6394852 Phần V: Phụ lục Phụ lục I: Giới thiệu các linh kiện đợc dùng 1. Ma trận LED 5x7
- Xem thêm -

Xem thêm: Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển máy tính phần 1, Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển máy tính phần 1, Màn hình quảng cáo ở chế độ văn bản sử dụng ma trận LED 5x7 có điều khiển máy tính phần 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn