Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

6 1,288 78
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2014, 21:12

. %. Khối lượng của A và B là: A. 8, 28 g và 10,08g B. 9 ,84 g và 11,52g C. 8, 28g và 11 ,88 g D. 10,08g và 11 ,88 g Câu 32: Nung 8, 42 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe. được gấp bao nhiêu lần khối lượng hỗn hợp ban đầu: A. 1, 788 lần B. 1, 488 lần C. 1, 688 lần D. 1, 588 lần. Câu 15: Cho khí H 2 S tác dụng với các chất: dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013, Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013, Đề thi thử đại học môn hóa chuyên nguyễn huệ lần 1 2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn