chuong 10: Ổ trục (Đại Cương về thiết kế máy và chi tiết máy )

10 473 8
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2014, 21:16

Ổ trục dùng để đỡ trục quay. Ổ trục chịu tác dụng của các lực đặt trên trục và truyền các lực này vào thân máy, bệ máy. Theo dạng ma sat trong ổ chia ra: Ổ ma sát trong ổ chia ra: Ổ ma sát trượt gọi là ổ trượt
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 10: Ổ trục (Đại Cương về thiết kế máy và chi tiết máy ), chuong 10: Ổ trục (Đại Cương về thiết kế máy và chi tiết máy ), chuong 10: Ổ trục (Đại Cương về thiết kế máy và chi tiết máy )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay