Thực trạng hoạt động kế toán tại công ty cổ phần lilama hà nội

76 392 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 10:15

Thực trạng hoạt động kế toán tại công ty cổ phần lilama hà nội Chuyên đề thực tập Lời nói đầuSản xuất ra của cải vật chất là sở tồn tại của xã hội loài ngời. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về số lợng, chất lợng của các loại sản phẩm. Điều đó đặt ra câu hỏi lớn cho các doanh nghiệp sản xuất là sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? sản xuất nh thế nào? Vì thế các doanh nghiệp cần phải đặc biệt quan tâm đến khách hàng, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để sản xuất và cung ứng những sản phẩm phù hợp. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải bằng mọi cách đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng, đợc ngời tiêu dùng chấp nhận và thu đợc lợi nhuận nhiều nhất nghĩa là doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm. Một trong những yếu tố quyết định điều đó là phải thực hiện tốt công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm sẽ cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu và kết quả lỗ, lãi. Đồng thời còn cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phơng án sản xuất, kinh doanh để đầu t vào doanh nghiệp hiệu quả nhất.Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh, em đã nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm. Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài: Tổ chức hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.Chuyên đề thực tập của em gồm hai phần chính:Phần I: Thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D1Chuyên đề thực tậpPhần II: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.Em xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn tận tình của giáo Nguyễn Thanh Quý cùng các cô, chú cán bộ kế toán trong Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.Do thời gian thực tập hạn cũng nh kinh nghiệm thực tế cha nhiều nên chuyên đề của em khó tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đợc sự đóng góp của các thầy giáo, của các chú trong Công ty để chuyên đề của em đ-ợc hoàn thiện hơn.Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D2Chuyên đề thực tậpPhần IThực trạng công tác hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông AnhI. Tổng quan về công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh:Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh đợc thành lập năm 1980 theo quyết định số 196_BXD/TCC ngày 29/01/1980 của bộ trởng bộ xây dựng với tên gọi là: Xí nghiệp cung ứng vật t vận tải. Trụ sở chính của công ty đóng tại Km 23- quốc lộ 3- thị trấn Đông An- NộiQuá trình hình thành và phát triển của công ty thể khái quát qua các giai đoạn sau:* Giai đoạn I (1980 1984): Với tên gọi là Xí nghiệp cung ứng vật tvận tải hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng liên hiệp thi công giới. Thời kỳ này nền kinh tế nớc ta cha đổi mới, vẫn là nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, công ty đợc liên hiệp giao cho nghĩa vụ và quyền hạn kinh doanh vật t và sản xuất theo chỉ tiêu củ hội liên hiệp giao cho và luôn luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoach mà cấp trên đã đề ra.* Giai đoạn II (1985 1989): Xí nghiệp chuyển sang tổ chức hạch toán kinh tế độc lập với nghĩa vụ chính là hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu nghành nghề. Theo quy định ban đầu là tổ chức tiếp nhận và cung ứng vật t thiết bị phục vụ cho toàn liên hiệp.* Giai đoạn III (1989 1998): Thời kỳ đầu của giai đoạn này nền kinh tế của nớc ta chuyển sang chế thị trờng sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Xí nghiệp phải tự tìm đầu vào và đầu ra cho sản phẩm của mình, tự xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do đó xí nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá cả vật t theo giá thị trờng, vận tải gặp rất nhiều khó khăn vì máy móc, trang thiết bị lạc hậu, chi phí xăng dầu lên cao nhng giá cớc vẫn Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D3Chuyên đề thực tậpkhông tăng (do phải cạnh tranh). Trớc tình hình đó, để tồn tại và phát triển phù hợp với nền kinh tế đổi mới, giám đốc xí nghiệp đã bàn bạc với tập thể cán bộ xí nghiệp, đợc phép của tổng liên hiệp, mở rộng sản xuất bằng cách liên doanh với nhà máy tấm lợp Amiăng Ximăng Đồng Nai lắp ráp một dây chuyền sản xuất tấm lợp Amiăng và đồng thời xí nghiệp dùng vốn tự mua sắm phơng tiện vận tải phục vụ cho công tác sản xuất của xí nghiệp.Ngày 20/02/1993 xí nghiệp đợc thành lập lại theo quyết định số 584/BXD-TCLĐ và đến tháng 1 năm 1996 Xí nghiệp cung ứng vật t vận tải đổi tên thành Xí nghiệp vật t sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh và Tổng liên hiệp thi công giới đổi tên thành Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng thuộc bộ xây dựng với nhiệm vụ chính là sản xuất tấm lợp kim loại. Do biết chú trọng tốt đến các yêu cầu đòi hỏi của thị trờng mà từ năm 1994 trở lại đây việc sản xuất tấm lợp của công ty trở nên phát triển, làm ăn lãi, nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty.* Giai đoạn IV (từ 1999 đến nay): Nhiệm vụ chính của công ty là sản xuất tấm lợp kim loại chất lợng cao đáp ứng đợc nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Những năm gần đây công ty đã không ngừng cải tiến áp dụng khoa học kỹ thuật đa năng suất và chất lợng sản phẩm ngày càng cao và đợc khách hàng tín nhiệm.Có thể nói rằng công ty ngày càng đứng vững và phát triển không ngừng theo thời gian. Do đó, vào ngày 01/01/1999 theo quyết định số 1436-QĐ/BXD ngày 28/12/1998 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc, Công ty vật t và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh đợc cổ phần hoá thành công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh thuộc tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng và với một cấu tổ chức bộ máy quản lý mới để phù hợp với một công ty cổ phần.Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D4Chuyên đề thực tậpSơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý của công tyChức năng, nhiệm vụ của các cá nhân và phòng ban trong công ty:* Hội đồng quản trị: Là quan quản trị của công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề quan trọng liên quan đến phơng hớng mục tiêu của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông), quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị, của giám đốc công ty.* Ban kiểm soát: Ban kiểm soát của công ty gồm 3 thành viên, hoạt động độc lập theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình đợc quy định tại điều lệ của công ty và chịu trách nhiệm trớc đại hội đồng cổ đông về việc kiểm tra, giám sát, hoạt động của hội đồng quản trị và tổng giám đốc.* Tổng giám đốc: Là ngời do hội đồng quản trị đề cử, bổ nhiệm và phải đáp ứng đầy đủ điều kiện là đại diện theo pháp luật của công ty. Tổng giám đốc là ngời chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trớc hội đồng quản trị, thực hiện Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D5Hội đồng quản trịBan kiểm soátTổng giám đốcPhó giám đốcPhòngtổ chức hành chínhPhòng kinh tế kế hoạchPhòng công nghệ điệnPhòng tài chính kế toánPhòng kinh doanh tiếp thịPhòng KCSPhân xưởng sản xuất tấm lợp ACPhân xưởng sản xuất tấm lợp KLMĐội xe vận tải và đội xây lắpChuyên đề thực tậpnghĩa vụ và quyền hạn của mình phù hợp với các quyết định, điều lệ của công ty.* Phó tổng giám đốc: Là ngời giúp việc cho tổng giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo đề nghị của tổng giám đốc đợc tổng giám đốc phân công phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động chuyên trách của công ty, giúp tổng giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm của công ty, cân đối nhiệm vụ, kế hoạch giao cho các phân xởng, đội chỉ đạo sản xuất hàng ngày, tuần, tháng.* Phòng tài chính kế toán: nhiệm vụ giúp tổng giám đốc tổ chức chỉ đạo công tác kế toán và thống kê, đồng thời kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính của công ty, trách nhiệm quản lý vốn, quỹ, tài sản, bảo toàn và sử dụng vốn của công ty hiệu quả, lập báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm lên quan cấp trên, quan thuế và các đối tợng khác.* Phòng tổ chức-hành chính: nhiệm vụ về công tác tổ chức, công tác hành chính, bảo vệ, an ninh, y tế . cụ thể là phân công lao động, xây dựng các nội quy, quy chế, kỷ luật lao động .* Phòng công nghệ điện: nhiệm vụ về lĩnh vực quản lý kỹ thuật, máy móc điện và các thiết bị khác.* Phòng kinh doanh tiếp thị: Tìm nguồn hàng, lập kế hoạch ký kết các hợp đồng kinh tế về cung cấp nguyên liệu, vật t cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.* Phòng kinh tế-kế hoạch: Tham mu cho tổng giám đốc xây dựng sản xuất, kỹ thuật, tài chính, đời sống . xây dựng dự án, kế hoạch giá thành các công trình .* Phòng KCS (kiểm tra chất lợng sản phẩm): Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lợng sản phẩm, trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện quy định, pháp luật nhà nớc, quyết định và chỉ thị của quan cấp trên về kiểm tra chất lợng sản phẩm.* Phân xởng sản xuất tấm lợp AC (PXTLAC): Là một phân xởng của công ty chuyên sản xuất tấm lợp Amiăng xi măng.Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D6Chuyên đề thực tậpĐội xe vận tải và đội xây lắp: Làm nhiệm vụ vận chuyển nguyên vật liệu Amiăng xi măng và vận chuyển tấm lợp theo yêu cầu của khách hàng. Chuyên xây dựng và lắp đặt mới theo đơn đặt hàng.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Từ ngày thành lập và hoạt động đến nay, công ty nhiệm vụ chính là sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho nhu cầu xây dựng của xã hội. Trong thời buổi cạnh tranh kinh tế thị trờng, công ty đã không ngừng cải tiến máy móc thiết bị và mạnh dạn đầu t mua sắm máy móc mới để nâng cao chất lợng sản phẩm, giảm giá thành trên một đơn vị sản phẩm để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Công ty đã lắp đặt dây chuyền sản xuất với quy trình công nghệ khép kín. Từ khi đa nguyên vật liệu vào đến khi thành sản phẩm làm giảm bớt tiêu hao nguyên vật liệu, khối lợng thành phẩm sản xuất trong một ca là lớn, chu kỳ để tạo ra một sản phẩm là tơng đối ngắn, điều này dẫn đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng tăng. Các loại nguyên vật liệu chính là ximăng, amiăng, bột giấy . là đối tợng lao động chủ yếu của công ty, chúng cấu thành nên thực thể sản phẩm và toàn bộ nguyên vật liệu đợc xuất dùng 1 lần vào sản xuất sản phẩm. Và cũng do đặc thù sản phẩm tấm lợp làm bằng các nguyên vật liệu trên và thời gian để sản xuất ra chúng lại ngắn do đó không chi phí sản phẩm dở dang nên công tác kế toán về giá thành sản phẩm đợc lợc bớt đi một khâu là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.Dây truyền công nghệ sản xuất đợc chia làm 6 giai đoạn:+ Chuẩn bị nguyên vật liệu+ Trộn hỗn hợp nguyên vật liệu+ Xeo cán tạo tấm+ Tạo hình sản phẩm+ Bảo dỡng+ Nhập khoHoàng Diệu Ly - Kế toán 43D7Chuyên đề thực tậpSơ đồ 2: Quy trình sản xuất sản phẩm của công tyHoàng Diệu Ly - Kế toán 43D8 Bảo dưỡng trong bể nước Để nguội dỡ khuôn Nồi hơiNghiền ba-via Nhập kho Kho nguyên vật liệu Giấy amiăng Ximăng Nước đụcNgâm-xé Cân Cân Cân Nghiền Máy trộn holander Nước trong Đong Bể bùn Bể phân phối Pulper Bể xeo Băng tải dạ Xi lanh tạo tấm phẳng Băng tải cao su Xi lanh tạo sóng Dưỡng hộ tự nhiên tại khuôn Buồng hấp sấy kín Nước đã khửChuyên đề thực tậpII. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty:Cơ cấu của bộ máy kế toán thể hiện qua phòng tài chính kế toán của công ty. Để đáp ứng yêu cầu hạch toán của công ty và để phù hợp với địa bàn sản xuất tập trung, bộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo hình thức tập trung. Phòng tài chính kế toán của công ty gồm 4 ngời đợc thể hiện qua sơ đồ cấu tổ chức bộ máy kế toán.Sơ đồ 3: Sơ đồ cấu tổ chức bộ máy kế toán:2. Chế độ kế toán áp dụng tại Công tyCông ty áp dụng niên độ kế toán là 1 năm tài chính, kỳ hạch toán là 1 tháng, cuối quý lập báo cáo và gửi báo cáo tài chính theo quy định. Đơn vị tiền tệ sử dụng là VNĐ, mọi giao dịch liên quan đến ngoại tệ đều đợc quy đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Sản phẩm của công ty chịu thuế GTGT với hai mức thuế suất là 5% và 10%. Công ty nộp thuế theo phơng pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn GTGT. Đơn vị đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế, kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên, xác định giá trị hàng tồn kho theo phơng pháp đơn giá thực tế bình quân. Tài sản cố định của công ty đợc đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại, đơn vị tính khấu hao tài sản cố định theo phơng pháp khấu hao theo thời gian. Do đặc thù của nguyên vật liệu và thời gian để sản xuất ra sản phẩm là ngắn, vì vậy mà không chi phí sản phẩm dở dang nên cuối kỳ không phải đánh giá sản phẩm dở dang.Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D9 Kế toán trưởng (Phụ trách chung)Kế toán tổng hợp kiêm kế toán về doanh thu, tiền mặt, thanh toán với người mua .Kế toán chi tiết, kế toán với ngân hàng, KT vật liệu, kế toán với người bán . Thủ quỹChuyên đề thực tậpIII. Tổ chức hạch toán thành phẩm tại Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh.1. Đặc điểm về thành phẩm của Công tySản phẩm chính của công ty bao gồm 2 loại là: Tấm lợp amiăng-ximăng (tấm lợp AC) và tấm lợp kim loại (tấm lợp KLM). Đây là các loại vật liệu phục vụ cho các công trình xây dựng ở giai đoạn hoàn thiện.Đặc điểm của sản phẩm: Sản phẩm của công ty trớc hết tính đa dạng và chất lợng sản phẩm cao bởi sản phẩm đợc sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, công nghệ Châu Âu, vật liệu đợc nhập từ úc, Nhật, Hàn quốc, Đài Loan theo các tiêu chuẩn JIS của Nhật, ASTM của Mỹ và AS của úc.Tấm lợp amiăng-ximăng: Do công ty sản xuất chất lợng cao, uy tín trên thị trờng mang nhãn hiệu độc quyền Đông Anh theo quyết định số 0186/QĐNH ngày 17/01/1998 của cục sở hữu công nghiệp Việt Nam.Tấm lợp kim loại: Đợc sản xuất trên dây truyền hiện đại, công nghệ Thuỵ Điển và Phần lan, các dạng sóng ngói, sóng vuông, Klip-lok, vòm và các phụ trình công nghiệp và dân dụng.Nhìn chung sản phẩm của công ty đa dạng, chịu nhiệt tốt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm nớc ta và kiến trúc á Đông, độ bền cao (trên 20 năm), giá rẻ và rất thuận cho việc lợp các công trình, độ dài bất kỳ theo ý muốn. Sản phẩm tấm lợp một thị trờng tiêu thụ rất rộng lớn nhất là tại các khu công nghiệp, thành phố, các tỉnh . nơi các công trình xây dựng. Sản phẩm của công ty đã đợc cung cấp cho nhiều dự án quan trọng của các đối tác trong và ngoài nớc nh: Ximăng Nghi Sơn, Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy giầy Sơn Long .Tại các tỉnh phía Bắc, nơi thờng hay phải gánh chịu thiên tai lũ lụt vào mùa ma bão, cần rất nhiều sản phẩm tấm lợp để khắc phục hậu quả. Cho nên tấm lợp đợc tiêu thụ rất mạnh vào các mùa ma bão thậm chí còn sốt vì nhu cầu đáp ứng thị trờng rất lớn mà công ty sản xuất không kịp. Tuy nhiên vào các mùa khác thì nhu cầu trên thị trờng phần giảm đi. Sự khác nhau trong đặc điểm Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D10[...]... mua hàng Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) 3.1.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm ở Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh Hạch toán chi tiết thành phẩm chính là việc ghi chép số liệu đối chiếu giữa kho và phòng kế toán trên các chỉ tiêu số lợng và giá trị thành phẩm Việc hạch toán Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D 14 Chuyên đề thực tập chi tiết thành phẩm ở Công. .. Hàng tháng kế toán theo dõi thành phẩm cộng sổ chi tiết và tiến hành đối chiếu với sổ kế toán tổng hợp thành phẩm, thẻ kho Nh vậy trên sổ chi tiết thành phẩm ngoài việc theo dõi thành phẩm về số lợng, kế toán chi tiết thành phẩm còn theo dõi cả về mặt giá trị của thành phẩm Ngoài việc theo dõi trên sổ chi tiết thành phẩm kế toán tại công ty còn lập thêm bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho thành phẩm để... khách hàng nộp tiền kế toán sẽ đóng dấu xuất hàng trên cả hai liên là liên 1 và liên 2 của hợp đồng sau đó giao liên 2 cho khách hàng, chuyển liên 1 xuống nhà máy để làm lệnh xuất hàng - Bán cho khách lẻ Khách hàng đến mua trực tiếp tại Công ty, lập hợp đồng mua hàng và Công ty cũng tiến hành bán hàng nh với cửa hàng chỉ khác nhau ở giá bán ra là giá bán thống nhất với giá bán lẻ niêm yết tại Công ty. .. từ kế toán Công tác kế toán thành phẩm trong Công ty sử dụng 2 loại chứng từ là phiếu nhập kho thành phẩm và hóa đơn giá trị gia tăng kiêm phiếu xuất kho Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D 11 Chuyên đề thực tập 3.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm 3.1.1 Chứng từ kế toán và thủ tục nhập xuất kho thành phẩm - Đối với thành phẩm nhập kho: Khi thành phẩm hoàn thành Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thành do phòng... việc hạch toán chi tiết thành phẩm tại kho đợc thực hiện trên thẻ kho một cách thờng xuyên liên tục theo chỉ tiêu số lợng * Tại phòng kế toán: Việc hạch toán chi tiết thành phẩm đợc theo dõi trên sổ chi tiết thành phẩm Hàng ngày căn cứ vào chứng từ nhập xuất kho thành phẩm, kế toán ghi vào sổ chi tiết thành phẩm, mỗi thành phẩm đợc mở riêng trên một sổ Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D 15 Chuyên đề thực tập... toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 4.1 Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thu tiêu thụ thành phẩm Hoàng Diệu Ly - Kế toán 43D 24 Chuyên đề thực tập Khi sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng, Công ty thông báo cho khách hàng (phiếu báo sản phẩm hoàn thành) đến nhận hàng Khi khách hàng đến nhận hàng, phòng kinh doanh viết hoá đơn giá trị gia tăng xuất kho cho khách hàng Căn cứ vào hoá đơn này, kế toán. .. - Kế toán 43D 26 Chuyên đề thực tập cha thu đợc Vì vậy, để hạch toán doanh thu bán hàng kế toán sử dụng các tài khoản sau: - TK 131: Phải thu khách hàng - TK 511: Doanh thu bán thành phẩm - TK 1111: Tiền mặt - TK 1121: Tiền gửi ngân hàng 4.2.2 Trình tự hạch toán Khi sản phẩm hoàn thành theo đơn đặt hàng, Công ty thông báo cho khách hàng (phiếu báo sản phẩm hoàn thành) đến nhận hàng Khi khách hàng... đơn vị 30 Chuyên đề thực tập - Hạch toán tổng hợp Phải thu khách hàng Tài khoản sử dụng: TK131 Tại Công ty tài khoản này không mở chi tiết cho từng khách hàng mà mở chung cho tất cả các khách hàng Trình tự hạch toán: Khi xuất kho để bán thành phẩm cho khách hàng, khách hàng cha thanh toán ngay, kế toán ghi: Nợ TK 131 TK 511 TK 3331 Khi khách hàng thanh toán số nợ trớc đó, kế toán ghi: Nợ TK 1111,... hàng quen thuộc, không bán chịu cho khách t nhân và khách vãng lai Bởi nh đã nói ở trên nó sẽ dẫn đến vốn lu động bị chiếm dụng, giảm số vòng quay của vốn lu động, ảnh hởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh nhiều khách hàng quan hệ thờng xuyên do vậy việc theo dõi thanh toán do cả phòng kế toán và phòng kinh doanh thực hiện Tại Công. .. kế toán phải xác tổ chức đánh giá giá trị thành phẩm Kế toán tổng hợp và chi tiết thành phẩm ở Công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng Đông Anh đợc đánh giá theo thực tế * Giá thành của thành phẩm nhập kho đợc tính riêng cho từng sản phẩm trên sở tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ * Giá thành của thành phẩm xuất kho đợc tính theo phơng pháp giá thực tế bình quân cả kỳ dự trữ * Giá thực tế thành . doanh nghiệp nhà nớc, Công ty vật t và sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh đợc cổ phần hoá thành công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần tấm lợp. Diệu Ly - Kế toán 43D1Chuyên đề thực tậpPhần II: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần tấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hoạt động kế toán tại công ty cổ phần lilama hà nội, Thực trạng hoạt động kế toán tại công ty cổ phần lilama hà nội, Thực trạng hoạt động kế toán tại công ty cổ phần lilama hà nội, Đặc điểm về thành phẩm của Công ty, Đánh giá thành phẩm Hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp thành phẩm ở công ty., Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu, Hạch toán chi phí bán hàng 1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng, Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm, Mét sè h¹n chÕ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn