Thực trạng và giải pháp kết hôn có yếu tố nước ngoài

28 4,475 43

Yugi Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 3,138 tài liệu

  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2014, 16:58

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do thực hiện đề tài Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phát triển tốt được. Cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc sẽ giúp cho vợ chồng, con cái phát huy tốt khả năng ngoài xã hội, đời sống tinh thần thoải mái, điều kiện chăm lo lẫn nhau. Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau tiến bộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, cùng nhau nuôi dạy con thành những công dân ích cho xã hội. Đó là lý do mà khi ý định kết hôn thì con người phải tìm hiểu kỹ đối tượng mình muốn kết hôn, tìm hiểu gia đình cũng như cách sinh sống của họ, để tránh khỏi những nuối tiếc về sau khi gia đình không hạnh phúc, trói buộc lẫn nhau. Trong xu thế toàn cầu hóa, “mở của hội nhập” như hiện nay, nhiều hoạt động đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, hình thành các quan hệ dân sự yếu tố nước ngoài là điều tất yếu, quan hệ hôn nhân gia đình cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, thủ tục hành chính về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài là một thủ tục khá đa dạng, phức tạp. Người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam nhu cầu kết hôn với công dân Việt Nam ngày càng tăng. Nhưng không phải ai cũng hiểu biết rõ về luật pháp Việt Nam, mà một khi đã ít hiểu biết về pháp luật thì dễ xảy ra những hiểu lầm, thể dẫn tới những hậu quả xấu. Một phần là do người dân thiếu hiểu biết, ít nắm bắt thông tin về pháp luật, phần nữa là vì pháp luật Việt Nam còn nhiều bất cập, nhiều văn bản khiến người dân khó nắm bắt. Vì thế cần những giải pháp để người dân biết được luật, làm đúng luật quan Nhà nước tuân thủ luật để giải quyết vấn đề kết hôn yếu tố nước ngoài. Xuất phát từ những lí do nêu trên, qua thời gian thực tập tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh những kiến thức được thầy trang bị trên giảng đường, em đã chọn đề tài: Kết hôn yếu tố nước ngoài, thực trạng giải pháp. Trong nội dung đề tài, em đã nghiên cứu, phân tích nguyên nhân, thực trạng kết hôn yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh mà cụ thể là tình hình đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; để từ đó đưa ra một vài kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc kết hôn yếu tố nước ngoài. Do giới hạn về kiến thức thực tế, trình độ lý luận năng lực bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy giáo để bài viết được hoàn thiện hơn. 2. Đối tượng – Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề kết hôn yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp thành phố. 3. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân gia đình, đặc biệt là hôn nhân yếu tố nước ngoài. Thu thập số liệu tham khảo tài liệu khác tại phòng Kiểm tra văn bản phòng Hộ tịch của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. 4. Ứng dụng Đây là vấn đề khả năng áp dụng cao trong cuộc sống. Vì bất cứ ai cũng phải lập gia đình, cũng phải cuộc sống riêng ai cũng mong muốn cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc. Trong thời buổi hội nhập như hiện nay thì kết hôn yếu tố nước ngoài là chuyện rất bình thường phổ biến. Tuy nhiên pháp luật luôn không theo kịp thực tế, dẫn tới nhiều sự chồng chéo trong áp dụng, gây khó khăn cho cả người dân cán bộ giải quyết. Do đó, cần một vài thay đổi trong vấn đề này để nâng cao hiệu quả việc kết hôn yếu tố nước ngoài. 5. Bố cục đề tài Ngoài Lời cám ơn, Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo thì bố cục đề tài được chia thành 3 chương: Chương 1: Khái quát chung về kết hôn yếu tố nước ngoài. Chương 2: Thực trạng kết hôn yếu tố nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số kiến nghị về vấn đề kết hôn yếu tố nước ngoài thông qua việc tìm hiểu tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾT HÔN YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 1.1 Khái niệm kết hôn yếu tố nước ngoài 1.1.1 Khái niệm kết hôn Luật hôn nhân gia đình nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Theo khoản 6 khoản 2 điều 8 Luật Hôn nhân gia đình 2000: “Hôn nhân là quan hệ giữa vợ chồng sau khi đã kết hôn; kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn đăng ký kết hôn.” 1.1.2 Khái niệm hôn nhân yếu tố nước ngoài Theo khoản 14 Điều 8 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000: “Quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân gia đình: Giữa công dân Việt Nam người nước ngoài; Giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam; Giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.” 1.2 Đăng ký kết hôn Đăng ký kết hôn là một thủ tục quan trọng ý nghĩa nhằm xác nhận tính hợp pháp của hôn nhân. Ở Việt Nam, từ khi Luật Hôn nhân gia đình ra đời cho đến nay đều ghi nhận chung một điều kiện, đó là việc kết hôn phải được đăng ký tại quan Nhà nước thẩm quyền. Về nguyên tắc, hôn nhân được coi là hợp pháp được Nhà nước bảo vệ khi nó được tiến hành trên sở pháp lý thông qua việc đăng ký kết hôn. Luật Hôn nhân gia đình 2000 quy định về điều kiện kết hôn đối với người nước ngoài khi kết hôn với các cá nhân phải đăng ký kết hôn theo đúng thẩm quyền trình tự thủ tục kết hôn. Đây cũng là biện pháp để Nhà nước kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của các bên nam, nữ khi kết hôn. 1.3 Thủ tục đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam người nước ngoài Luật Hôn nhân gia đình đã những quy định cụ thể về việc đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam người nước ngoài để người đi đăng ký người thẩm quyền giải quyết giải quyết nhanh hơn. 1.3.1 Điều kiện kết hôn Theo quy định tại Điều 103, Luật Hôn nhân gia đình 2000: “Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại quan Nhà nước thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài với nhau tại Việt Nam trước quan thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn”. Pháp luật Việt Nam đã lựa chọn hệ thuộc luật quốc tịch để giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn - trong quan hệ kết hôn mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mà mình là công dân về điều kiện kết hôn. Ngoài ra, công dân nước ngoài đăng ký kết hôn tại Việt Nam ngoài việc tuân thủ pháp luật của nước mình còn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, cụ thể là: - Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên; - Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào; không ai được cưỡng ép hoặc cản trở; - Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân gia đình năm 2000. 1.3.2 Thẩm quyền đăng ký kết hôn Theo quy định tại điều 102 Luật Hôn nhân gia đình; điều 3, điều 12 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP, quan thẩm quyền đăng ký kết hôn gồm: UBND cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam; quan đại diện ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sứ quán VN) ở nước ngoài; UBND cấp xã nơi khu vực vùng biên giới thực hiện đăng ký kết hôn cho công dân thường trú trong khu vực biên giới kết hôn với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới. Trong trường hợp công dân Việt Nam không hoặc chưa hộ khẩu thường trú, nhưng đã đăng ký tạm trú thời hạn theo quy định của pháp luật về hộ tịch thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú thời hạn của công dân Việt Nam thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa người đó với người nước ngoài. Quy định cho quan ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam được quyền tiếp nhận đăng ký kết hôn tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài xác lập quan hệ hôn nhân với người nước ngoài thuận lợi, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí đi lại. (Tuy nhiên việc đăng ký kết hôn đó phải không trái pháp luật nước sở tại) Hồ sơ đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài được nộp giải quyết tại Sở Tư pháp tỉnh/thành phố. 1.3.3 Hồ sơ đăng ký kết hôn Các bên nam nữ phải lập hồ sơ đăng ký kết hôn để quan Nhà nước thầm quyền đăng ký kết hôn xem xét giải quyết. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 69/2006/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký kết hôn bao gồm: - Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định, dán ảnh - Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do quan thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 6 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không vợ hoặc không chồng. (Đối với đương sự là người nước ngoài phải căn cứ vào quy định của nước đó về thẩm quyền cấp các loại giấy tờ trên). Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không vợ hoặc không chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó; - Giấy xác nhận của tổ chức y tế thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình; - Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài); - Bản sao công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam). Nếu công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó. Các Giấy tờ trên được lập thành 2 bộ hồ sơ nộp tại Sở Tư pháp. * Về thủ tục nộp hồ sơ: Theo quy định tại khoản 3 điều 13 điều 14 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP đối với trường hợp kết hôn tại của chị hồ sơ đăng ký kết hôn sẽ được nộp tại Sở tư pháp, “khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự phải mặt. Trong trường hợp lý do khách quan mà một bên không thể mặt được thì phải đơn xin vắng mặt ủy quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ. Không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba”. Khi nhận hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp hoặc quan ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đương sự hoàn thiện hồ sơ. 1.3.4 Quá trình, thủ tục đăng ký kết hôn Thời hạn: Quá trình kết hôn với người nước ngoài kéo dài khoảng 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu trường hợp nghi vấn cần điều tra thì kéo dài thêm 20 ngày nữa. Trình tự giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ lệ phí, Sở Tư pháp trách nhiệm: - Thực hiện phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn của họ, về khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung mức độ hiểu biết về hoàn cảnh của nhau. Việc phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình ký tên vào văn bản phỏng vấn; - Niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp, đồng thời công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú hoặc tạm trú thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện việc niêm yết. Uỷ ban nhân dân cấp xã trách nhiệm niêm yết việc kết hôn trong 07 ngày liên tục tại trụ sở Uỷ ban, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp. Trong thời hạn này, nếu khiếu nại, tố cáo hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về việc kết hôn thì Uỷ ban nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo cho Sở Tư pháp; - Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nghi vấn hoặc khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp tiến hành xác minh làm rõ; - Báo cáo kết quả phỏng vấn các bên đương sự, thẩm tra hồ sơ kết hôn đề xuất ý kiến giải quyết việc đăng ký kết hôn, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký kết hôn. Việc đăng ký kết hôn cũng bị từ chối, nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; kết hôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ hoặc vì mục đích trục lợi khác. Nếu vấn đề cần xác minh thuộc chức năng quan Công an, thì thời gian xác minh là 20 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp; 1.3.5 Lễ đăng ký kết hôn Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ký Giấy chứng nhận kết hôn. Khi tổ chức Lễ đăng ký kết hôn phải mặt hai bên nam, nữ kết hôn. Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên cho biết ý định lần cuối về sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, sổ đăng ký kết hôn trao cho vợ, chồng mỗi người 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn giá trị kể từ ngày tổ chức Lễ đăng ký kết hôn ghi vào sổ đăng ký theo quy định của pháp luật. thể nói rằng, quy định pháp luật Việt Nam tương đối chặt chẽ trong việc giải quyết hồ sơ kết hôn, các biện pháp phỏng vấn đương sự, thẩm tra, xác minh hồ sơ quyền tư chối đăng ký kết hôn đã tạo chế hữu hiệu cho việc kiểm soát tình trạng hôn nhân giả mạo, vi phạm nguyên tắc hôn nhân tự nguyện. 1.3.6 Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài Nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân, pháp luật Việt Nam đã quy định về thủ tục công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài, theo đó: “1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được đăng ký tại quan thẩm quyền của nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn. Trong trường hợp sự vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của sự vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn đó là lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam. 2. Việc công nhận kết hôn quy định tại khoản 1 Điều này được ghi chú vào sổ đăng ký theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch. Trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại quan thẩm quyền của nước ngoài thì khi yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam, Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ.” (Nghị định số 69/2006/NĐ-CP). 1.4 Nguyên tắc áp dụng pháp luật trong quan hệ hôn nhân yếu tố nước ngoài Nếu các bên đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì các bên phải tuân thủ quy định pháp luật của quốc gia mà mình quốc tịch, tuân thủ các yêu cầu về đăng ký kết hôn theo Luật Việt Nam. Ngoài việc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với quan hệ hôn nhân yếu tố nước ngoài thì trong một số trường hợp khác thể: [...]... hợp bị lợi dụng trong hôn nhân, hôn nhân bất hợp pháp Tóm lại, rất cần sự hợp tác của cả người dân quan Nhà nước để vấn đề kết hôn yếu tố nước ngoài thực sự hiệu quả KẾT LUẬN Trong quá trình phát triển của đất nước, Việt Nam mở rộng các quan hệ đa phương trong đó kết hôn yếu tố nước ngoài trở thành nhu cầu, xu thế tất yếu của xã hội Việc kết hôn yếu tố nước ngoài thúc đẩy, tác động... của cán bộ rất suôn sẻ không vi phạm điều cấm; cho dù người phỏng vấn cũng không thể không cho kết hôn - Trước thực trạng kết hôn yếu tố nước ngoài diễn biến phức tạp, những năm gần đây, Chính phủ đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đăng ký kết hôn yếu tố nước ngoài - Sau khi nghị định 69/2006 quy định về thủ tục phỏng vấn khi đăng ký kết hôn là bắt buộc, Sở Tư pháp đã thành lập đội... việc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài tổng kết việc thực hiên Nghị định 68/2002/NĐ-CP, Nghị định số 69/2006/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài. ) Trong số 958 ghi chú kết giữa công dân Việt Nam người nước ngoài, 913 hồ... hệ hôn nhân khi độ tuổi chênh lệch quá lớn, ví dụ người đàn ông 80 tuổi không thể kết hôn với gái 18 tuổi) - Các quy định về điều kiện kết hôn trong Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam chưa nhiều quy định riêng về các điều kiện kết hôn với người nước ngoài - Pháp luật về hôn nhân gia đình yếu tố nước ngoài quy định về thủ tục phỏng vấn kết hôn để kiểm tra, làm rõ về sự tự nguyện kết hôn. .. quan hệ hôn nhân yếu tố nước ngoài giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau trên lãnh thổ Việt Nam Nhưng bên cạnh những ưu điểm thì pháp luật Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế: 3.1.1 Pháp luật về quan hệ hôn nhân yếu tố nước ngoài chưa đầy đủ - Nghị định 68/2002/NĐ-CP Nghị định 69/2006/NĐ-CP đã quy định việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài bị... sống hôn nhân gia đình của mỗi cá nhân Do đó, em xin đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần để hoạt động kết hôn yếu tố nước ngoài được thực hiện tốt hơn, giảm thiểu những rủi ro cho những phụ nữ kết hôn với người nước ngoài 3.3.1 Áp dụng khoa học kỹ thuật - Áp dụng các quy định của pháp luật hướng dẫn của Bộ Tư pháp trên các phương tiện thông tin – trang web của Sở Tư pháp về việc kết hôn yếu. .. nữ đã đồng ý kết hôn với những người mà họ chỉ biết qua loa hay thậm chí là chưa từng quen biết - Kết hôn vì mục đích khác Người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài nhằm mục đích được bảo lãnh ra nước ngoài (sinh sống, làm việc vì ở nước ngoài thể kiếm được nhiều tiền hơn), được nhập quốc tịch nước ngoài, để hưởng di sản thừa kế, kết hôn giả Tóm lại, vần đề kết hôn yếu tố nước ngoài tại thành... kết hôn yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh dấu hiệu tăng lên đáng kể Ngoài đối tượng một bên trong quan hệ là người Việt Nam, bên kia là những người nước ngoài những quốc tịch khác nhau, như vậy thì sẽ sự phức tạp trong việc giải quyết đăng ký kết hôn pháp luật mỗi quốc gia mỗi khác Thông qua quá trình tìm hiểu các số liệu thống kê, con số các cặp đôi kết hôn yếu. .. hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố về: Công tác xây dựng thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công chứng, chứng thực; hộ tịch; kết hôn yếu tố nước ngoài; nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật… thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy... quyền lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài đang sinh sống ở nước ngoài trên các phương diện quốc tịch, cư trú, hôn nhân gia đình, tài sản phù hợp với pháp luật của Việt Nam, pháp luật nước sở tại, pháp luật tập quán quốc tế còn chậm Thực tế cũng cho thấy do chưa văn bản hợp tác để giải pháp cho những vấn đề xung đột pháp luật nên trong quan hệ hôn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp kết hôn có yếu tố nước ngoài , Thực trạng và giải pháp kết hôn có yếu tố nước ngoài , Thực trạng và giải pháp kết hôn có yếu tố nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn