Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà

73 1,168 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2012, 09:35

Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà Lời nói đầuTừ khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản của nhà nớc đã tạo ra nhiều cơ hội thách thức cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Nhà nớc. Với cơ chế cũ thì hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh cho tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoàn toàn thụ động, thực hiện theo kế hoạch nhà nớc giao. Trong cơ chế thị trờng hiện nay, các Công ty phải thay đổi nhanh chóng những suy nghĩ của mình về công việc kinh doanh. Để có thể tồn tại phát triển trong điều kiện cạnh tranh các doanh nghiệp phải thờng xuyên thay đổi mẫu mã nâng cao chất lợng sản phẩm điều kiện không kém phần quan trọng là phải hạ giá thành. Nhng để hạ gía thành sản phẩm ta phải xem xét các yếu tố cấu thành nên sản phẩm, trong đó nguyên vật liệumột trong các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh cũng là yếu tố cấu thành nên thực thể sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành. Do vậy, việc phấn đấu sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệumột yêu cầu thờng xuyên phải đợc thực hiện trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.Công ty bánh kẹo Hải một doanh nghiệp nhà nớc chuyên sản xuất kinh doanh các loại kẹo, do phải sử dụng rất nhiều loại nguyên vật liệu nên việc sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệumột yêu cầu không thể thiếu đợc. Trong thời gian qua Công ty đã có nhiều biện pháp góp phần sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu tuy nhiên do những nguyên nhân chủ quan khách quan nên việc quản sử dụng nguyên vật liệu Công ty còn một số tồn tại cần khắc phục. Sau thời gian thực tập Công ty nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cờng công tác quản sử dụng nguyên vật liệu chính Công ty bánh kẹo Hải để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề đợc hoàn thành với sự quan tâm, giúp đỡ của các phòng ban đặc biệt là Phòng kinh doanh cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo Đỗ Văn L. Do cách tiếp cận có nhiều hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong đợc sự đóng góp của thầy giáo cùng các bạn quan tâm đến vấn đề này. Phần 11 Tăng cờng công tác quản sử dụng nguyên vật liệubiện pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệpI. Vị trí của nguyên vật liệu trong qúa trình sản xuất kinh doanh1. Khái niệm về nguyên vật liệuCó lẽ nguyên vật liệu đã đợc biết đến từ lâu nhng để hiểu rõ bản chất của nó thì mãi trong nghiên cứu của Mark về lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất mới chỉ ra nguyên vật liệu là gì, nó nằm vị trí nào trong lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất gồm t liệu sản xuất con ngời, trong t liệu sản xuất gồm t liệu lao động đối tợng lao động.Quá trình sản xuất là sự kết hợp của 3 yếu tố đó: lao động, t liệu lao động đối tợng lao động để tạo ra sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu cho xã hội, trong lao động sản xuất vật liệu chính là đối tợng lao động.Nội dung cơ bản của quá trình sản xuất đó là quá trình lao động. Quá trình lao động là quá trình con ngời sử dụng t liệu lao động làm thay đổi hình dáng, kích thớc, tính chất hoá của đối tợng lao động để tạo ra những sản phẩm công nghiệp có chất lợng ngày càng nâng cao, thoả mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trờng. Nguyên vật liệumột bộ phận trọng yếu của t liệu sản xuất, C.Mark đã viết: Đối tợng đã qua một lần lao động trớc kia rồi . thì gọi là nguyên vật liệu. Tất cả mọi vật trong thiên nhiên xung quanh ta mà lao động có ích của con ngời có thể tác động vào gọi là đối tợng lao động nhng không phải đối tợng nào cũng là nguyên vật liệu. Chỉ trong điều kiện đối tợng lao động có thể phục vụ cho quá trình sản xuất, tái tạo ra sản phẩm đối tợng đó do lao động tạo ra mới trở thành nguyên vật liệu. Nh vậy nguyên vật liệumột yếu tố cấu tạo nên thực thể sản phẩm, thiếu nguyên vật liệu thì quá trình sản xuất bị gián đoạn hoặc không thể sản xuất đợc. C.Mark còn chỉ rõ: Nguyên liệu có thể hình thành thực thể chủ yếu của một sản phẩm hay chỉ gia nhập sản phẩm dới hình thức vật liệu phụ .2 Vì mỗi vật đều có những thuộc tính riêng do đó mà nó sẵn sàng có thể dùng vào nhiều việc, cho nên cũng một sản phẩm mà nó lại có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều quá trình lao động khác nhau. Ví dụ nh ngũ cốc dùng làm nguyên liệu cho ngời xay, ngời làm bột, ngời chăn nuôi. Trong quá trình lao động, cùng một sản phẩm có thể dùng làm t liệu lao động, vừa dùng làm nguyên liệu- chẳng hạn nh trong ngành chăn nuôi gia súc súc vật tức là vật liệu đã bị lao động tác động rồi thì nay cũng làm chức năng t liệu để làm phân bón.Một sản phẩm tuy đã tồn tại dới một hình thức thích hợp với sự tiêu dùng nhng lại có thể trở thành nguyên vật liệu cho một sản phẩm khác, nho là nguyên liệu cho rợu vang. Cũng có những sản phẩm lao động chỉ dùng làm nguyên vật liệu đợc, chứ không thể dùng vào việc gì khác cả, trong trạng thái đó sản phẩm chỉ có thể, nh ngời ta nói là sản phẩm trung đoạn hay từng bậc, chẳng hạn nh bông, sợi, vải. Nguyên liệu gốc đó, tuy bản thân là sản phẩm nhng có thể còn phải trải qua một chuỗi thay đổi, trong đó dới một hình thức luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn làm chức năng là nguyên liệu cho đến khi quá trình lao động cuối cùng loại nó ra thành đối tợng tiêu dùng hay t liệu lao động.2. Phân loại nguyên vật liệu:Phân loại nguyên vật liệu là việc làm thờng xuyên nhằm mục đích tạo thuận lợi cho công tác quản sử dụng. Do vậy việc phân loại nguyên vật liệu đợc tiến hành linh hoạt tuỳ theo các mục đích khác nhau theo các tiêu thức nhất định.a. Căn cứ vào tính chất, mức độ tác động của lao động vào đối tợng lao động, nguyên vật liệu đợc phân thành:- Nguyên liệu nguyên thuỷ: là loại mà mức độ tác động của con ngời còn thấp, chỉ dừng lại khai thác chế, ví dụ nh các loại quặng.- Nguyên liệu dới dạng bán thành phẩm: là loại đã qua những công đoạn chế biến của con ngời. Nó có thể là đầu vào của quá trình sản xuất tiếp theo hoặc là sử dụng ngay cho một số mục đích, ví dụ nh vải có thể dùng ngay hoặc trở thành nguyên liệu cho nhà máy. b. Căn cứ vào vai trò tham gia cấu thành nên thực thể của sản phẩm, nguyên vật liệu đợc chia thành:nguyên vật liệu chính các loại vật liệu phụ.- Nguyên vật liệu chính tạo thành thực thể sản phẩm nh bông tạo thành sợi, để từ sợi tạo thành thực thể của vải, kim loại tạo thành thực thể của máy móc, thiết bị .3 - Các loại vật liệu phụ: bao gồm nhiều loại, có loại đợc thêm vào nguyên vật liệu chính dẫn đến làm thay đổi tính chất của nguyên vật liệu chính, cũng có loại vật liệu phụ tạo điều kiện cho sự hoạt động bình thờng của t liệu lao động hoạt động lao động của con ngời.c. Căn cứ vào nguồn tạo thành, nguyên liệu đợc phân ra thành:- Nguyên liệu "công nghiệp: nguyên liệu công nghiệp" lại đợc phân thành nguyên liệu khoáng sản với 2 đặc điểm cơ bản: không có khả năng tái sinh thờng đợc phân bố trong lòng đất, nguồn nguyên liệu tổng hợp nhân tạo có khả năng mở rộng vô hạn về quy mô những đặc tính kỹ thuật, dựa trên cơ sở các thành tựu khoa học công nghệ chế biến.- Nguồn nguyên liệu do các ngành nông, lâm, ng nghiệp khai thác sản xuất ra là các nguyên liệu động thực vật, với những đặc điểm cơ bản là có khả năng tái sinh, song tốc độ tái sinh lại phụ thuộc vào môi trờng tự nhiên, cũng nh khả năng đa tiến bộ khoa học ứng dụng vào các ngành này; đợc phân bố rộng khắp trên bề mặt trái đất.d. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu cũng còn đợc phân tích xem xét khía cạnh là nguồn nguyên liệu trong nớc nguồn nguyên liệu nhập khẩu.3. Vị trí của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh:Nguyên vật liệumột trong ba yếu tố của quá trình sản xuất, trực tiếp cấu tạo nên thực thể của sản phẩm. Thiếu nguyên vật liệu thì qúa trình sản xuất bị gián đoạn hoặc không thể tiến hành đợc. Chất lợng của nguyên vật liệu ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng sản phẩm, đến hiệu quả sử dụng vốn. Vì vậy, vấn đề đặt ra đối với yếu tố này trong công tác quản là phải cung ứng đúng tiến độ, số lợng , chủng loại quy cách. Chỉ trên cơ sở đó mới đảm bảo nâng cao chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, sản xuất có lãi, chu kỳ sống của sản phẩm đó kéo dài. Nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng trong sản xuất, nó thể hiện qua các mặt sau: - Xét về mặt quá trình sản xuất kinh doanh: quá trình sản xuất kinh doanh bắtđầu từ khi mua các yếu tố đầu vào ( sức lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu ) đến khi đa chúng vào sản xuất cuối cung là đa sản phẩm ra thị trờng. Nh vậy, xét về chu kỳ sản xuất kinh doanh thì nguyên vật liệu nằm khâu đầu tiên, nó chi phối ảnh hỏng chịu sự chi phối của các khâu tiếp theo.-` Xét về mặt vật chất, chất lợng của nguyên vật liệu ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng của sản phẩm. Do vậy, bảo đảm chất lợng là một biện pháp góp phần nâng cao chất lợng sản phẩm.4 - Xét về mặt tài chính, vốn bỏ ra mua nguyên vật liệu thờng chiếm một tỷ lệ lớn trong vốn lu động (khoảng từ 40 đến 60% trong tổng số vốn lu động). Do đó quản tốt nguyên vật liệu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động vốn kinh doanh.- Xét về chi phí: trong cơ cấu giá thành yếu tố nguyên vật liệu cũng chiếm một tỷ trọng cao (thờng từ 60 đến 80%). Điều này cho thấy sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệubiện pháp cơ bản để hạ giá thành. Nguyên vật liệu còn liên quan mật thiết có tính nhân quả tới kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Nguyên vật liệu còn là đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh, việc cung cấp kịp thời đúng số lợng, chủng loại với giá cả hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm.II. Nội dung của công tác quản nguyên vật liệu trong nội bộ doanh nghiệp :1. Công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu :a. Khái niệm định mức tiêu dùng nguyên vật liệu :Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lợng tiêu dùng lớn nhất cho phép để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc để hoàn thành một công việc nào đó trong những điều kiện tổ chức kĩ thuật nhất định của thời kỳ kế hoạch. Lợng nguyên vật liệu tiêu hao lớn nhất có nghĩa là giới hạn tối đa cho phép trong điều kiện tổ chức kĩ thuật hiện tại của doanh nghiệp đạt đợc mức đó là thể hiện đợc tính trung bình tiên tiến của mức.Mặt khác, cũng có thể hiểu, định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là lợng vật liệu cần thiết tối thiểu để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc hoàn thành một công việc nào đó trong điều kiện tổ chức, kĩ thuật nhất định của kỳ kế hoạch.b. ý nghĩa của định mức tiêu dùng nguyên vật liệu :Trong doanh nghiệp, công tác định mức nói chung công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu nói riêng là một nội dung quan trọng của công tác quản lý. Có thể nói rằng, muốn nâng cao chất lợng quản trong các doanh nghiệp không thể không coi trọng công tác định mức, định mức là cơ sở của các mặt quản trong các doanh nghiệp. Xét riêng về định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, nó có tác dụng sau: Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là cơ sở để xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu, điều hoà, cân đối lợng nguyên vật liệu cần dùng trong doanh nghiệp. Từ đó, xác định đúng đắn các mối quan hệ mua bán 5 ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp với nhau giữa các doanh nghiệp với các đơn vị kinh doanh vật t . định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là căn cứ trực tiếp để tổ chức cấp phát nguyên vật liệu hợp lý, kịp thời cho các phân xởng, bộ phận sản xuất nơi làm việc, đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc tiến hành cân đối, nhịp nhàng liên tục. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là cơ sở để tiến hành hạch toán kinh tế nội bộ, là cơ sở để tính toán giá thành chính xác, đồng thời còn là cơ sở để tính toán nhu cầu về vố lu động huy động các nguồn vốn một cách hợp lý. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là mục tiêu cụ thể để thúc đẩy cán bộ công nhân viên sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu, ngăn ngừa mọi lãng phí có thể xảy ra. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là thớc đo đánh giá trình độ tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng kỹ thuật mới, công nghệ mới vào sản xuất. Ngoài ra , định mức tiêu dùng nguyên vật liệu còn là cơ sở để xác định các mục tiêu cho các phong trào thi đua hợp hoá để sản xuất cải tiến kỹ thuật trong các doanh nghiệp.Ngoài những ý nghĩa quan trọng nêu trên còn một điều quan trọng nữa đối với cán bộ công nhân viên chức trong doanh nghiệp là phải nhận thức rằng: Định mức tiêu dùng nguyên vật liệumột chỉ tiêu động, nó đòi hỏi phải thờng xuyên đợc đổi mới hoàn thiện theo sự tiến bộ của kỹ thuật, sự hoàn thiện đổi mới của các mặt quản lý, sự đổi mới của công nhân không ngừng đợc nâng cao. Nếu không nhận thức đợc vấn đề này thì ngợc lại là sự cản trở kìm hãm sản xuất.c. Phơng pháp xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu :Phơng pháp xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, có ý nghĩa quyết định tới chất lợng của định mức. Tuỳ theo những đặc điểm kinh tế kỹ thuật những điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp mà lựa chọn phơng pháp xây dựng định mức thích hợp. Trong thực tiễn có ba phơng pháp xây dựng định mức.- Phơng pháp thống kê kinh nghiệm:Đây là phơng pháp xây dựng cơ cấu định mức dựa vào hai căn cứ đó là các số liệu thống kê về định mức tiêu dùng nguyên vật liệu của kỳ báo cáo những kinh nghiệm của công nhân tiên tiến trên cơ sở đó dùng phơng pháp bình quân gia quyền để xác định định mức.6 Phơng pháp này đơn giản, dễ vận dụng có thể tiến hành nhanh chóng, kịp thời phục vụ sản xuất tuy nhiên nó cha đợc chính xác khoa học. Trong thực tế , phơng pháp này đợc áp dụng những doanh nghiệp có mặt hàng sản xuất không ổn định.- Phơng pháp thực nghiệm.Phơng pháp thực nghiệm là phơng pháp dựa vào kết quả của các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trờng kết hợp với những điều kiện sản xuất nhất định để kiểm tra, sửa đổi các kết quả tính toán hoặc tiến hành sản xuất thử trong một thời gian nhằm xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kỳ kế hoạch.Phơng pháp này thờng đợc áp dụng những doanh nghiệp thuộc ngành hoá chất, luyện kim, thực phẩm, dệt .So với phơng pháp thống kê, phơng pháp thực nghiệm chính xác, khoa học hơn. Tuy nhiên có nhợc điểm là: cha tiến hành phân tích toàn diện các nhân tố ảnh hởng đến mức, trong chừng mực nhất định, phơng pháp thực nghiệm còn phụ thuộc vào các điều kiện thí nghiệm cha thật phù hợp với điều kiện sản xuất. Ngoài ra, để áp dụng phơng pháp này phải hao tổn một lợng phí đáng kể cần một thời gian tơng đối dài.- Phơng pháp phân tíchPhơng pháp phân tích là phơng pháp khoa học, có đầy đủ căn cứ khoa học kỹ thuật đợc coi là phơng pháp chủ yếu để xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. Thực chất của phơng pháp này là kết hợp việc tính toán kình tế kỹ thuật với việc phân tích toàn diện các yếu tố ảnh hởng đến lợng tiêu hao nguyên vật liệu đó trong quá trình sản xuất ra sản phẩm để xác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho kỳ kế hoạch. Khi cần thiết có thể làm thí nghiệm hoặc tổ chức thao diễn kỹ thuật để kiểm tra lại. Phơng pháp này đợc tiến hành qua ba bớc:B ớc 1 : thu thập nghiên cứu các tài liệu liên quan.B ớc 2 : Phân tích từng thành phần trong cơ cấu định mức các nhân tố ảnh hởng.B ớc 3 : Tổng hợp các thành phần trong cơ cấu định mức, tính hệ số đề ra phơng pháp phấn đấu giảm định mức.2. Công tác tiếp nhận nguyên vật liệu:7 Tiếp nhận là bớc chuyển giao trách nhiệm giữa bộ phận mua, vận chuyển với bộ phận quản nguyên vật liệu trong nội bộ doanh nghiệp, là cơ sở để hạch toán chính xác phí lu thông giá cả nguyên vật liệu.Tổ chức tiếp nhận tốt sẽ tạo điều kiện cho thủ kho nắm chắc số lợng, chất lợng chủng loại nguyên vật liệu, phát hiện kịp thời tình trạng của nguyên vật liệu, hạn chế hiện tợng nhầm lẫn, tham ô, thiếu trách nhiệm có thể xảy ra. Xuất phát từ đó, tổ chức tiếp nhận phải thực hiện hai nhiệm vụ sau:Một là phải tiếp nhận một cách chính xác về chất lợng, số lợng chủng loại nguyên vật liệu, theo đúng nội dung điều khoản đã ký kết hợp đồng kinh tế, hoá đơn, phiếu giao hàng, phiếu vận chuyển, thời hạn thực hiện.Hai là phải vận chuyển một cách nhanh chóng nhất để đa nguyên vật liệu từ địa điểm tiếp nhận vaò kho của doanh nghiệp, tránh h hỏng, mất mát đảm bảo sẵn sàng cấp phát cho sản xuất .Tổ chức tiếp nhận nguyên vật liệu cũng còn có ý nghĩa trong công tác sử dụng đảm bảo chất lọng nguyên vật liệu tốt là góp phần tránh gây lãng phí khi sử dụng biểu hiện khi nguyên vật liệu kém phẩm chất bị loại khỏi dây chuyền sản xuất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, công tác tiếp nhận phải tuân thủ những yêu cầu sau:- Mọi nguyên vật liệu phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.- Mọi nguyên vật liệu tiếp nhận phải qua thủ tục kiểm nhận kiểm nghiệm, xác định chính xác số lợng, chất lợng, chủng loại. Phải có biên bản xác nhận về kiểm tra.- Khi tiếp nhận thủ kho ghi số thực nhận, cùng với ngời giao hàng ký vào phiếu nhập kho vào cột nhập của thẻ kho, chuyển phiếu nhập kho cho bộ phận kế toán nhận vào sổ giao nhận chứng từ.Bên doanh nghiệp bên cung ứng phải thống nhất địa điểm tiếp nhận, cung ứng thẳng hay qua kho của doanh nghiệp. Những nguyên vật liệu mua theo kế hoạch hoặc hợp đồng đặt hàng thì theo quy định : Những doanh nghiệp có nhu cầu nguyên vật liệu ổn định đợc chấp nhận thẳng nguyên vật liệu từ nơi sản xuất hoặc từ cảng nhập khẩu, thực hiện từng bớc hợp đồng dài hạn về bán nguyên vật liệu. Trong cơ chế mới, các doanh nghiệp đợc phát huy quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Việc tiếp nhận nguyên vật liệu theo chỉ tiêu kế hoạch của nhà nớc chỉ đáp ứng một phần, để có thể đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, doanh nghiệp phải tự tìm kiếm các nguyên vật liệu khác nhau.8 3. Công tác bảo quản nguyên vật liệu:Kho là nơi tập trung dự trữ nguyên, nhiên, vật liệu, thiết bị, máy móc, dụng cụ trớc khi đa vào sản xuất, đồng thời cũng là nơi tập trung thành phẩm của doanh nghiệp trớc khi tiêu thụ. Trong doanh nghiệp có nhiều loại nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác nhau . do đó cũng phải có nhiều loại kho khác nhau để phù hợp với từng loại đối tợng dự trữ.- Nếu căn cứ vào công dụng của kho, ngời ta chia kho thành: kho nguyên vật liệu chính, kho nguyên vật liệu phụ, kho nhiên liệu, kho nửa thành phẩm.- Nếu căn cứ vào phơng pháp bảo quản, ngời ta chia kho thành kho trong nhà kho ngoài trời.Xét về mặt tổ chức sản xuất, kho là điểm xuất phát là điểm cuối cùng của quá trình sản xuất. Do đó, việc tổ chức bảo quản các loại kho trớc hết là các loại kho nguyên vật liệu phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:- Bảo quản toàn vẹn về số lợng chất lợng nguyên vật liệu, ngăn ngừa hạn chế h hỏng, mất mát.- Nắm vững lực lợng nguyên vật liệu trong kho bất kỳ thời điểm nào về số lợng, chất lợng, chủng loại địa điểm, sẵn sàng cấp phát kịp thời theo nhu cầu sản xuất.- Sau khi tiếp nhận thủ kho nhanh chóng sắp xếp các loại nguyên vật liệu trong kho sao cho đảm bảo hai nguyên tắc: Dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy. Nguyên vật liệu nhập trớc - xuất trớc Nguyên vật liệu nhập sau - xuất sau.Xuất phát từ nhiệm vụ trên, nội dung chủ yếu của tổ chức bảo quản gồm:Một là: cán bộ kho phải có hệ thống sổ sách để theo dõi quản nguyên vật liệu, sổ sách phải theo nguyên tắc cập nhật, ghi sổ theo nguyên tắc luỹ kế sao cho dòng cuối cùng của sổ phản ánh lợng nhập, xuất, tồn đến thời điểm đó.Hai là: việc cung ứng nguyên vật liệu có đảm bảo hay không về số lợng chất lợng thì định kỳ 10 đến 15 ngày thủ kho phải thông báo lợng tồn kho tình trạng của từng loại nguyên vật liệu tồn kho để trởng phòng vật t biết làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tiến độ mua nguyên vật liệu.Ba là: kho phải có hệ thống nội quy, quy chế nh nội quy ra vào, nội quy bảo quản, nội quy về nhập, xuất nguyên vật liệu, nội quy phòng hoả hoạn, nội 9 quy kiểm tra định kỳ các quy chế nh: quy chế về khen thởng, quy chế về sử nguyên vật liệu thừa, thiếu, mất mát, h hỏng . nhằm đa công tác bảo quản đi vào nề nếp.4. Công tác cấp phát nguyên vật liệu:Cấp phát nguyên vật liệu là hình thức chuyển nguyên vật liệu từ kho tới các bộ phận sản xuất. Cấp phát nguyên vật liệu một cách chính xác, kịp thời cho các bộ phận sản xuất sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tận dụng triệt để có hiệu quả công suất thiết bị thời gian lao động của công nhân, máy móc thiết bị làm cho sản xuất đợc tiến hành liên tục, từ đó làm tăng chất lợng sản phẩm đồng thời làm giảm giá thành của sản phẩm. Tổ chức tốt việc cấp phát nguyên vật liệu còn là điều kiện tốt cho việc thực hiện chế độ trả lơng theo sản phẩm chế độ hạch toán kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp.Trong thực tế ngời ta thờng sử dụng hai hình thức cấp phát:a. Cấp phát theo yêu cầu của phân xởng hoặc đơn vị sử dụng:Hình thức cấp phát này chủ yếu dựa vào nhu cầu của các đơn vị, phòng vật t lập phiếu cấp phát để các đơn vị lên kho nhân nguyên vật liệu. u điểm của hình thức này là gắn chặt công tác sản xuất với cấp phát nhng bộ phận cấp phát của kho chỉ biết đợc yêu cầu của bộ phận sản xuất trong thời gian ngắn, việc cấp phát kiểm tra tình hình sử dụng gặp nhiều khó khăn, thiếu kế hoạch thiếu chủ động cho bộ phận cấp phát.Hình thức này thích hợp với các doanh nghiệp có nhiệm vụ sản xuất không ổn định các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất đơn chiếc, hàng loạt nhỏ.b. Cấp phát theo hạn mức (theo tiến độ kế hoạch):Đây là hình thức cấp phát quy định cả số lợng thời gian nhằm tạo ra sự chủ động cho cả bộ phận sử dụng bộ phận cấp phát. Dựa vào khối lợng sản xuất cũng nh dựa vào định mức tiêu dùng nguyên vật liệu trong kỳ kế hoạch, kho cấp phát nguyên vật liệu cho các bộ phận sản xuất, sau từng thời kỳ sản xuất, doanh nghiệp tiến hành quyết toán nguyên vật liệu nội bộ nhằm so sánh sản phẩm đã sản xuất ra với số lợng nguyên vật liệu đã tiêu dùng. Trờng hợp thừa hay thiếu sẽ đợc giải quyết một hợp có thể căn cứ vào một số những tác động khách quan khác.Thực tế cho thấy hình thức cấp phát này đạt hiệu quả cao, giúp cho việc giám sát, hạch toán tiêu dùng nguyên vật liệu chính xác, bộ phận cấp phát có thể chủ đọng triển khai việc chuẩn bị nguyên vật liệu một cách có kế hoạch, giảm 10[...]... chủ yếu của Công ty bánh kẹo Hải có ảnh hởng đến công tác quản sử dụng nguyên vật liệu 1 Quá trình hình thành phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Công ty bánh kẹo Hải ra đời vì sự nghiệp phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân trởng thành trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa Trải qua gần 40 năm xây dựng phát triển, Hải mang nhiều tên gọi khác nhau qua nhiều Bộ quản đánh dấu... bảo quản nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ sản xuất đồng thời dự trữ bảo quản sản phẩm làm ra 28 2 Một số đặc điểm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu của Công ty bánh kẹo Hải ảnh hởng đến công tác quản sử dụng nguyên vật liệu a Đặc điểm quy trình công nghệ: Quy trình chế tạo sản phẩm của Công ty bánh kẹo Hải một nhân tố có ảnh hởng lớn tới việc sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu. .. hợp tiết kiệm nguyên vật liệu e Hoàn thiên tổ chức sản xuất quản nguyên vật liệu: Dựa vào quá trình hoàn thiện tổ chức sản xuất, tổ chức quản với công cụ quản cũng nh vận dụng các phơng pháp quản thông qua các đòn bẩy kinh tế nhằm khuyến khích việc sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu Đặc biệt trong việc quản kho bảo quản nguyên vật liệu trong kho là công việc rất quan... hiệu quả V Phơng hớng biện pháp sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu: 1 ý nghĩa của việc sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu một trong ba yếu tố của qúa trình sản xuất là yếu tố cấu thành nên thực thế của sản phẩm, chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành Do đó, việc phấn đấu sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu một yêu cầu thờng xuyên phải thực hiện trong... phận sử dụng nguyên vật liệu, hạch toán chính xác, giảm sự thất thoát đến mức tối thiểu Với bất cứ hình thức nào muốn quản tốt nguyên vật liệu cần thực hiện tốt công tác ghi chép ban đầu, hạch toán chính xác việc cấp phát nguyên vật liệu, thực hiện tốt các quy định của Nhà nớc của doanh nghiệp 5 Công tác theo dõi sử dụng thu hồi phế liệu phế phẩm: Giữa bộ phận sử dụng bộ phận quản nguyên. .. giao hàng thời gian sử dụng loại nguyên vật liệu đó Thực hiện kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu thông qua công tác tổ chức lu thông nguyên vật liệu từ các nguồn đến các đơn vị sử dụng Nội dung quản quá trình lu thông nguyên vật liệu bao gồm một số việc chủ yếu sau: tổ chức ký 12 kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu, tổ chức vận chuyển, tổ chức tiếp nhận, bảo quản cấp phát cho nhu cầu sử dụng và. .. khác Nguyên vật liệu chính của Công ty là loại nguyên vật liệu tham gia chiếm tỷ trọng lớn trong thực thể của sản phẩm bánh kẹo nh: Đờng, bột mì, gluco, short, dầu bô vật liệu phụ bao gồm magarin, lecithin, tinh dầu các loại một số hơng liệu khác Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất bánh kẹo của Công ty chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm cụ thể đối với kẹo cứng chi phí nguyên vật liệu. .. nguyên vật liệu phải có sự trao đổi thờng xuyên để thực hiện đợc việc hạch toán đánh giá tình hình sử dụng nguyên vật liệu Đối chiếu giữa lợng nguyên vật liệu nhận về với số lọng sản phẩm giao nộp, nhờ đó mới chỉ đảm bảo đợc việc sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu, bảo đảm hạch toán đầy đủ, chính xác nguyên vật liệu giá thành Khi tiến hành thanh quyết toán phải tính riêng cho từng loại nguyên. .. hái lao động sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu d Đặc điểm về nguyên vật liệu nguồn cung ứng nguyên vật liệu: Là một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo, hàng năm Công ty phải sử dụng một khối lợng nguyên vật liệu tơng đối lớn nh đờng, sữa, bột mì, hơng liệu một phần do thị trờng trong nớc cung cấp, phần còn lại phải nhập ngoại nh mạch nha, sữa bột, bơ, hơng liệu Do vậy, điều kiện cung... hao vật t bừa bãi, để vật t mất mát h hỏng Sử dụng hợp tiết kiệm nguyên vật liệu một biện pháp cơ bản để tăng số lợng sản xuất, tăng chất lợng sản phâm, góp phần vào viêc giảm nhu cầu về vốn dự trữ nguyên liệu, vốn nhập khẩu nguyên liệu, tiết kiệm ngoại tệ Trong cơ cấu gía thành sản phẩm, chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (khoảng từ 60-80%) cho nên sử dụng hợp tiết kiệm nguyên . này, em đã chọn đề tài: Một số biện pháp nhằm tăng cờng công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở Công ty bánh kẹo Hải Hà để làm chuyên đề tốt. và có hiệu quả.V. Phơng hớng và biện pháp sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu: 1. ý nghĩa của việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu: Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà, Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà, Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu chính ở công ty bánh kẹo Hải Hà, Vị trí của nguyên vật liệu trong qúa trình sản xuất kinh doanh, Công tác tiếp nhận nguyên vật liệu:, Căn cứ xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp, Hệ số chất có ích trong nguyên vật liệu H Hệ số sử dụng chất có ích trong nguyên vật liệu H Hệ số thành phẩm H Hệ số sử dụng nguyên vật liệu H Tỷ lệ phế phẩm H, Thiết bị sản xuất kẹo Nồi nấu kẹo chân không Thiết bị sản xuất bánh Dây chuyền sản xuất bánh Biscuite ngọt, Công tác kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu ở Công ty bánh kẹo Hải Hà, Một số chỉ tiêu đánh giá hệ số sử dụng nguyên vật liệu, Đánh giá công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty bánh kẹo Hải Hà, Hoàn thiện và không ngừng phấn đấu hạ thấp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu, Tổ chức tốt công tác kế hoạch và cung ứng nguyên vật liệu., Tổ chức tốt công tác quản lý kho và cấp phát nguyên vật liệu. Đầu t đổi mới thiết bị khoa học - kỹ thuật nhằm giảm tiêu hao nguyên vật liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn