Chiến lược định giá sản phẩm TIVI LED sam sung tại thị trường việt nam

23 2,061 19

Yugi Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 3,139 tài liệu

  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2013, 11:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CAO HỌC KHÓA K19 ………………… . … ………………. TIỂU LUẬN MÔN KINH TẾ VI MÔ Đề tài: CHI Ế N L ƯỢ C ĐỊ NH GIÁ S Ả N PH Ẩ M TIVI LED SAMSUNG T Ạ I TH Ị TR ƯỜ NG VI Ệ T NAM GVHD: Ts. Hay Sinh Nhóm thực hiện: nhóm 16 THÁNG 8 NĂM 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CAO HỌC KHÓA K19 ………………… . … ………………. DANH SÁCH HỌC VIÊN NHÓM 16: 1. Mai Thị Chín 2. Cao Đình Bền 3. Thạch Tố Kim 4. Đỗ Thái Dương 5. Trần Đăng Khoa 6. Dương Minh Dũng 7. Cao Thị Xuân Tâm 8. Thái Thị Hông Minh 9. Nguyễn Lương Ngân 10. Trần Nguyễn Băng Dương THÁNG 8 NĂM 2010 M Ụ C L Ụ C MỤC LỤC PHẦN 1 – Cơ sở lý luận 1.1. Khái niệm cơ bản: 1 1.1.1. Giá cả . 1 1.1.2. Chính sách, chiến lược, chiến thuật về giá 1 1.2. Các phương pháp định giá . 2 1.2.1. Định giá theo giá thành . 2 1.2.2. Định giá theo cạnh tranh . 2 1.2.3. Định giá theo giá trị . 2 1.2.4. Định giá hớt váng sữa . 2 1.2.5. Định giá thâm nhập thị trường 2 PHẦN 2 – Chiến lược định giá sản phẩm Ti Vi Samsung 2.1. Tổng quan thị trường về dòng sản phẩm Tivi LED . 4 2.1.1. Cầu thị trường của dòng sản phẩm Tivi LED 4 2.1.1.1. Tivi cao cấp lên ngôi 4 2.1.1.2. Sức mua Tivi LED chưa thật sự như kỳ vọng . 4 2.1.1.3. Thị hiếu của người tiêu dùng . 5 2.1.2. Cung thị trường của dòng sản phẩm Tivi LED . 5 2.1.2.1. Công nghệ LED cho Tivi . 5 2.1.2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm Tivi LED 6 2.2. Chiến lược định giá Tivi Samsung tại Việt Nam . 6 2.2.1. Khái quát Công ty TNHH điện tử Samsung Việt Nam . 6 2.2.2. Đôi nét về sản phẩm Tivi LED Samsung 7 2.2.3. Phân tích chiến lược định giá 9 2.2.3.1. Chiến lược định giá LED Samsung năm 2009 . 9 2.2.3.2. Chiến lược định giá LED Samsung năm 2010 9 2.2.4. Sự phối hợp giữa chiến lược định giá với hoạt động Marketing 10 2.2.5. So sánh với các chiến lược định giá của đối thủ . 12 2.2.5.1. Sony 12 2.2.5.2. LG . 13 2.2.5.3 Các hãng khác 13 PHẦN 3 – Nhận định và đề xuất về chiến lược định giá cho Ti Vi Samsung 3.1. Đôi nét nhận định . 14 3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện 14 3.2.1. Đẩy mạnh các hoạt động Marketing, hỗ trợ bán hàng 14 3.2.2. Tích hợp thêm các tính năng giá trị gia tăng . 14 3.2.3. Điều chỉnh giá một cách thích hợp 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 16 PHỤ LỤC 17 Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 1 PHẦN 1 – Cơ sở lý luận 1.1. Khái niệm cơ bản: 1.1.1. Giá cả Đứng ở góc độ kinh tế, định nghĩa về giá cả được trình bày ở 3 mức độ: - Với hoạt động trao đổi: Giá là mối tương quan trao đổi trên thị trường. - Với người mua: Giá cả của một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ là khoản tiền mà người mua phải trả cho người bán để có được quyền sở hữu hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó. - Với người bán: Giá cả của một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ là khoản thu nhập mà người bán nhận được nhờ việc tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ đó. 1.1.2. Chính sách, chiến lược, chiến thuật về giá a. Chính sách giá: - Bao gồm toàn bộ các quyết định về giá mà người quản trị giá phải soạn thảo và tổ chức thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra. - Bao hàm 3 nội dung cơ bản: + Nắm bắt và dự đoán một cách chính xác mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến các quyết định về giá bao gồm cả các tác động bên ngoài và bên trong. + Xác định giá bán, cụ thể cho từng mặt hàng, kiểu kênh phân phối, thời gian và địa điểm tiêu thụ, phương thức thanh toán. + Ra các quyết định thay đổi giá bán, bao gồm các quyết định về điều chỉnh và thay đổi giá cho phù hợp với môi trường kinh doanh. b. Chiến lược giá: - Chiến lược giá gắn với sự hình thành và kế hoạch hóa những biến đổi về giá. - Mục tiêu: định hướng mà giá phải hướng tới nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đã chọn. - Các phương tiện mà giá phải thực hiện dựa trên những nguyên tắc cơ bản làm nền tảng cho các đề xuất về chiến lược giá. c. Chiến thuật giá: - Là các giải pháp tình thế của việc sử dụng công cụ giá cả. - Chủ yếu được biểu hiện qua: Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 2 + Lịch thay đổi giá: quản lý thời gian của các chiến thuật về giá, đó là thời điểm cần thiết sử dụng chiến thuật giá và độ dài thời gian cần thiết để áp dụng chiến thuật đó. + Những chiến thuật giá phổ biến: hạ giá, chiết giá, bớt giá, phân biệt giá, giá khuyến mại,… 1.2. Các phương pháp định giá 1.2.1. Định giá theo giá thành Còn được gọi là phương pháp định giá “chi phí cộng”: cộng thêm một mức chênh lệch chuẩn vào giá thành sản phẩm. Mức chênh lệch có thể được tính trên cơ sở giá thành hay trên giá bán. Phương pháp này lấy sản phẩm làm trung tâm. Doanh nghiệp hạch toán tổng chi phí làm ra sản phẩmđịnh giá để trang trải được các chi phí và thu được một mức lợi nhuận nhất định 1.2.2. Định giá theo cạnh tranh Mức giá đưa ra chủ yếu căn cứ vào mức giá của đối thủ cạnh tranh, ít quan tâm đến chi phí của mình hay đến nhu cầu. Đồng thời, người mua thường cân nhắc mức giá của doanh nghiệp bằng cách so sánh với giá các sản phẩm cạnh tranh tương tự. Theo đó, doanh nghiệp sẽ định giá cao hơn đối thủ nếu sản phẩm của họ có đặc tính nổi bật hơn, và ngược lại. 1.2.3. Định giá theo giá trị Lấy quan niệm của khách hàng về những lợi ích và giá trị sản phẩm làm cơ sở định giá. Điều này quyết định việc thiết kế sản phẩm và mức chi phí sản xuất cho phép. Doanh nghiệp không thể thiết kế sản phẩm và xây dựng kế hoạch marketing trước khi định giá, mà phải được cân nhắc đồng thời. 1.2.4. Định giá hớt váng sữa Doanh nghiệp khi có sản phẩm mới có thể quyết định đặt mức giá ban đầu rất cao mà chỉ những khách hàng ưa đổi mới nhất mới sẵn sàng chấp nhận, nhằm thu hút mảng thị trường không nhạy cảm với giá. Việc áp dụng mức giá cao hơn thị trường là để thu hồi nhanh một số chi phí phát triển và chi phí khuếch trương ban đầu của sản phẩm. Chiến lược này dùng để củng cố hình ảnh độc nhất vô nhị và đầy uy tín của doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh chất lượng cao cho sản phẩm. 1.2.5. Định giá thâm nhập thị trường Doanh nghiệp tung sản phẩm với giá thấp để khách hàng chấp nhận ngay và có thể phân phối rộng rãi trên thị trường, mục đích là thâm nhập thị trường nhanh chóng và chiếm Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 3 lĩnh thị phần lớn. Thường đi kèm với những hoạt động quảng cáo và khuếch trương ồ ạt, những đợt giảm giá bán đặc biệt. Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược này bởi số lượng bán lớn cho phép họ cắt giảm hơn nữa chi phí trên đơn vị sản phẩm. Các đối thủ cạnh tranh không bán được số lượng lớn như vậy sẽ không thể giảm được chi phí và sớm bị loại ra khỏi thị trường. Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 4 PHẦN 2: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung 2.1. Tổng quan thị trường về dòng sản phẩm Tivi LED 2.1.1. Cầu thị trường của dòng sản phẩm Tivi LED 2.1.1.1 Tivi cao cấp lên ngôi Tính đến thời điểm này, tivi màn hình mỏng (LCD, LED, Plasma) là những loại tivi bán chạy nhất trên thị trường, mà dẫn dầu sản lượng tiêu thụ luôn là LCD với trên 67% tổng lượng tivi màn hình mỏng bán ra. Tuy nhiên, xu hướng 2010 đang nghiêng về các dòng tivi LED vốn được mệnh danh là kỉ nguyên mới cho tivi với chất lượng hình ảnh vượt trội và khả năng tiết kiệm điện rất đáng nể. Các chức năng, công nghệ mới được chú ý nhất hiện nay là 3D, khả năng lướt web, tiết kiệm điện và không đường viền (Borderless). Nhắm trước sức mua tăng cao của khách hàng trong mùa World Cup, từ đầu năm 2010, nhiều hãng điện tử đã công bố bộ sưu tập đặc sắc của mình nhằm thu hút sự chú ý của công chúng. Samsung cũng không kém tham vọng khi tung ra hàng mục mẫu mới cho mùa hè 2010 và bộ sưu tập TV 3D đầy đủ các model từ LCD tới Plasma. Cụ thể, dòng LED có 6 series từ 4 đến 9, dòng LCD có 5 series từ 3 đến 7, dòng Plasma có 4 series từ 4 đến 7, chưa kể mỗi series có từ 1 – 3 loại, cùng nhiều kích cỡ khác nhau từ 22 đến 63 inches. Khác với các năm trước, Samsung sẽ định vị hướng phát triển lên phân khúc cao cấp kể từ năm nay, bằng sự xuất hiện của nhiều model đỉnh cao vượt mốc 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Trí Dũng, phụ trách nhãn hàng tivi của Samsung cho biết, tính năng của tivi 2010 thực sự là bước đột phá mới hơn hẳn 2009, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại như tiết kiệm điện 35%, xem phim từ thẻ nhớ, kết nối internet, kiểu dáng đẹp… Về giá thành, người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn phù hợp theo túi tiền, vì các hãng luôn có giá từ thấp đến cao. Riêng TV LED 3D của Samsung có giá bán khoảng 37 triệu cho loại 40 inch; 50 triệu với màn hình 46 inch; 70 triệu đồng cho mẫu 55 inch và 105 triệu cho mẫu 60 inches. “TV LED của Samsung là thế hệ TV mới nhất và hiện đại nhất trên thị trường TV thế giới”, ông Robert Vũ, Giám đốc tiếp thị Samsung Vina, khẳng định. Hiện loại TV LED của Samsung đã có bán tại một số thị trường thế giới như châu Âu và Hàn Quốc. Còn tại Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia đầu tiên Samsung đưa dòng TV LED đến. Theo bà Nguyễn Vân Quỳnh, một đại diện của Samsung Vina, Samsung đánh giá cao về thị trường điện tử nói chung và thị trường TV LCD nói riêng của Việt Nam. Hơn nữa, thị trường này ít bị tác động bởi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Thực tế, sức mua TV LCD của người tiêu dùng Việt Nam khá cao, đặc biệt từ cuối năm 2008 đến nay. 2.1.1.2. Sức mua TV LED chưa thật sự như kỳ vọng: Ông Ngô Thanh Tuấn, trưởng phòng Marketing siêu thị điện máy TopCare (Hà Nội), cho biết họ nhập TV LED về nửa tháng nay. "Dù sức mua chậm, người tiêu dùng vẫn rất Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 5 quan tâm đến sản phẩm này vì hình ảnh đẹp", ông Tuấn nói. "Nhưng nếu giá thấp hơn chút nữa, khoảng hơn 20 triệu cho mẫu 40 inch thay vì hơn 30 triệu như hiện nay thì sức mua mới tăng cao". Trong khi đó, ông Lê Quang Vũ, Giám đốc siêu thị điện máy Media Mart, lại cho rằng giá cả không hẳn là lý do chính, bởi các sản phẩm cùng cỡ của Sony cũng có mức giá gần như tương đương. "Có thể LED còn quá mới và người tiêu dùng chưa hiểu hết về nó. Thiết bị này được tích hợp nhiều ứng dụng, chức năng hay và cho hình ảnh mượt mà, có chiều sâu", ông Vũ nói. Hiện Media Mart mới chỉ bán được vài chục chiếc TV LED trong tháng qua. Siêu thị điện máy Pico Plaza cũng chứng kiến sức mua tương tự. "Nhập TV LED về từ cuối tháng 4, Pico đến nay đã bán được 60 – 70 chiếc", ông Lê Thành Đạt, phụ trách quan hệ công chúng của Pico, cho hay. "Bán chạy nhất là các mẫu cỡ nhỏ". VD: Anh Thanh, một người mua TV LED ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, dù đã ngắm nhiều loại TV LCD từ trước, anh thực sự ấn tượng khi nhìn thấy chiếc TV LED này bởi chất lượng hình ảnh sáng rõ và bóng mượt hơn hẳn. Do đó, anh đã quyết định mua một sản phẩm cỡ 40 inch từ đầu tháng 5 về chủ yếu để xem phim HD và bóng đá. "Hơi đắt nhưng cốt yếu là mình thích nên mua thôi", anh Thanh bày tỏ. 2.1.1.3. Thị hiếu của người tiêu dùng: Nhiều người kì vọng vào chất lượng hình ảnh và độ bền của tivi LED, vốn được xem là hoa hậu của các tivi. Tham khảo ý kiến của người tiêu dùng, thông thường họ còn hạn chế khi mua sản phẩm có công nghệ vừa mới ra mắt. Bất cứ thời nào cũng vậy, tính năng mới ra mắt sẽ chưa hoàn thiện mà chỉ ở khái niệm chấp nhận được, chủ yếu cho các hãng kịp chạy đua. Ví dụ như ai đã mua tivi có chức năng xem phim bằng thẻ nhớ của Samsung năm 2009 sẽ phải thất vọng khi tính năng này của năm 2010 được cải thiện rất hoàn hảo : đọc tất cả các folder, xem nhiều định dạng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Để tránh bị thất vọng, nên dành ít nhất 1 năm cho việc cải tiến công nghệ lẫn giá thành. Do đó, không có nhiều lời khuyên mua tivi 3D trong năm nay. Nhu cầu thị trường về dòng sản phẩm này khá phong phú và đa dạng. Với xu hướng ưa chuộng công nghệ cao, thị trường về dòng sản phẩm cao cấp này vẫn là thị trường hấp dẫn cho các nhà sản xuất. 2.1.2. Cung thị trường của dòng sản phẩm Tivi LED 2.1.2.1 Công nghệ LED cho Tivi Công nghệ LED (Light Emitting Diode) tạo ra độ tương phản trên các màn hình tinh thể lỏng, khiến hình ảnh sắc nét hơn. Mỗi điểm LED là một diode cực nhỏ, phát sáng do sự vận động của các electron bên trong môi trường bán dẫn. Để chiếu sáng toàn bộ màn hình, các đèn nền LED phải xếp tương ứng 1-1 với ma trận điểm ảnh màu. Việc sắp xếp như vậy cho phép điều chỉnh độ sáng chính xác đến từng điểm ảnh trên toàn bộ màn hình, mang lại sự tương phản tốt hơn và loại bỏ được hiện tượng lệch màu tại các góc mà màn hình LCD Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 6 chiếu sáng nền bằng đèn huỳnh quang (CCFL) thường gặp phải. Ngoài ra, "bóng đèn" LED lại tiêu tốn ít điện năng hơn những thiết bị phát sáng khác. Tivi LED về bản chất vẫn là một Tivi LCD nhưng đèn nền thay vì CCFL truyền thống đã được thay bằng đèn LED. Với cách tiếp cận mới về ánh sáng nền này, các Tivi LED đời mới ngày nay hoàn toàn có thể so sánh về chất lượng hình ảnh so với công nghệ Plasma. Tivi LED ổn định màu sắc theo thời gian hơn TV LCD truyền thống. 2.1.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của sản phẩm LED: Vượt qua LCD truyền thồng và Plasma, TV LED đang trở thành sản phẩm chủ đạo của nhiều nhà sản xuất TV hàng đầu trên thế giới. Theo một báo cáo dự đoán tình hình kinh doanh Tivi LED toàn cầu năm 2010 của hãng nghiên cứu Display Search. Hai nhà sản xuất Tivi hàng đầu của Hàn Quốc là Samsung và LG được dự đoán sẽ xuất xưởng lần lượt 12 triệu và 7 triệu sản phẩm LED ngay trong năm nay. Trong khi đó, hai hãng điện tử khác của Nhật là Sharp và Sony cũng được kỳ vọng sẽ cùng xuất xưởng 7 triệu chiếc Tivi LED ra thị trường trong năm 2010. Còn 5 triệu là con số dành cho thương hiệu Tivi mỏng nổi tiếng nhất tại Mỹ, Vizio. Display Search cho hay, năm 2010 sẽ là thời điểm bùng nổ công nghệ LED trên Tivi LCD, tổng cộng sẽ có khoảng 50 triệu chiếc Tivi LED được tiêu thụ trên toàn thế giới trong năm nay, gấp 10 lần số lượng sản phẩm LED đã bán ra vào năm 2009. Cụ thể: mùa xuân năm 2009, Samsung đã tung ra thị trường dòng sản phẩm Tivi LED và được thị trường đón nhận nồng nhiệt của những khách hàng cao cấp. Với ưu thế là người tiên phong Samsung Vina đã hớt trọn “váng sữa LED” năm 2009,cụ thể Samsung chiếm tới 98,4% thị phần của sản phẩm Tivi Led, bước sang năm 2010, Samsung Vina đã phải san sẻ thị trường với các thương hiệu khác, cụ thể: Sony 19,5%, LG 5,4%, và Sharp 1,2%. Như vậy, Thị trường tivi LED đã được nhiều hãng đầu tư sản xuất kinh doanh thì thị phần được san sẻ và người tiêu dùng là người hưởng lợi về chất lượng và giá. Dòng sản phẩm Tivi LED hiện nay vẫn được phân khúc thị trường cho đối tượng khách hàng cao cấp. 2.2. Chiến lược định giá Ti vi LED của Samsung Vina 2.2.1. Khái quát Công ty Samsung Electronics Việt Nam: Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung Việt Nam được gọi tắt là Samsung Vina, thành lập vào năm 1996, là liên doanh giữa Công ty cổ phần TIE và tập đoàn điện tử SAMSUNG. Công ty đã đạt nhiều chứng chỉ, danh hiệu và giải thưởng trong và ngoài nước. Họ có thế mạnh đi đầu về công nghệ kỹ thuật số và sự am hiểu sâu sắc nhu cầu của người tiêu dùng. Vì thế họ luôn liên tục giữ vị trí đứng đầu thị trường về tivi LCD, TV phẳng, màn hình máy tính và giữ vị trí thứ hai trên thị trường về sản phẩm điện thoại di động… Doanh Đề tài: Chiến lược định giá sản phẩm Tivi LED Samsung tại thị trường Việt Nam Nhóm Thực hiện: Nhóm 16 Đêm 1 K19 GVHD: Ts. Hay Sinh Trang 7 thu của công ty tăng nhanh đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 13 triệu USD (trung bình hàng năm) Nhà máy của SAMSUNG Vina không chỉ sản xuất cho nhu cầu của thị trường trong nước, mà còn xuất khẩu sản phẩm phục vụ cho thị trường châu Phi, Trung Đông và Philippines. Môi trường làm việc tại Samsung Vina áp dụng triết lý “con người là trung tâm của sự phát triển”. Tầm nhìn chiến lược của Samsung Vina là trở thành một trung tâm sản xuất các sản phẩm điện tử của tập đoàn SAMSUNG cho thị trường thế giới và đạt doanh thu trên 1 tỷ USD ở thị trường Việt nam năm 2010; Samsung Vina đang phấn đấu để trở thành một thương hiệu được yêu thích nhất tại Việt Nam và là nơi làm việc lý tưởng nhất được tất cả những người Việt Nam mơ ước gia nhập. 2.2.2. Đôi nét về sản phẩm Tivi LED của Samsung: Với công nghệ đột phá Edge LED đã mang lại một loạt tính năng “đỉnh” cho Tivi LED Samsung như sau: Siêu mỏng: Công nghệ Edge LED cũng góp phần tạo nên độ mỏng kinh ngạc cho chiếc Tivi LED có bề dày 29,9mm, mỏng hơn 30% so với chiếc Tivi mỏng nhất Việt Nam năm 2008 là Tivi LCD Series 8 cũng của Samsung và mỏng hơn đến 70% so với Tivi LCD thông thường. Để làm được điều này, Samsung đã phát minh ra công nghệ Edge LED, bố trí hệ thống đèn backlight LED theo các khung viền của Tivi thay vì dàn trải theo bề mặt panel như đa số Tivi hiện nay. Nhờ vậy, số lượng đèn backlight được giảm thiểu, dẫn đến giá thành của Tivi LED giảm đáng kể mà thiết kế của Tivi vẫn mỏng, đẹp và sang trọng. Tái hiện sắc đen nguyên bản: Với cấu trúc đèn nền LED, màu đen được tái hiện chân thực tạo nên độ sâu của hình ảnh với độ tương phản cực đại (Mega Contrast), cao gấp nhiều lần so với độ tương phản chỉ vài chục ngàn của các dòng Tivi LCD hiện nay. Tiết kiệm điện năng: Công nghệ đèn nền Edge LED của Samsung giúp giảm thiểu số lượng đèn nền và do đó giảm thiểu khả năng tiêu thụ điện. Hơn nữa, đèn LED tiêu thụ ít điện năng hơn đèn huỳnh quang CCFL vốn đang được ứng dụng trong Tivi LCD nên Tivi LED có khả năng tiết kiệm điện hơn 40% so với Tivi LCD. Thân thiện với môi trường: Đèn nền LED không sử dụng chất thủy ngân như đèn nền huỳnh quang CCFL trong Tivi LCD nên thân thiện với môi trường hơn. Ngoài ra, các mối hàn bo mạch của dòng Tivi LED cũng giảm thiểu việc sử dụng chì mà thay vào đó là các hợp kim khác như bạc, đồng… vốn có khả năng truyền dẫn tốt hơn và ít độc hại hơn dù chi phí có cao hơn. Công nghệ “đỉnh” nhất: Tivi LED Series 8, là sự kết hợp đầu tiên ở Việt Nam giữa công nghệ đèn nền backlight LED và khả năng quét hình 200Hz, đảm bảo độ mịn và mượt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược định giá sản phẩm TIVI LED sam sung tại thị trường việt nam , Chiến lược định giá sản phẩm TIVI LED sam sung tại thị trường việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay