xây dựng tiêu chuẩn dược liệu rau má theo dược điển việt nam

14 5,385 39
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 17:37

tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử gồm vi phẫu lá thân, phân tích sơ bộ, soi bột, hình ảnh vi phẫu lá thân, tiêu chuẩn dược liêu rau má theo dược điển việt nam BỘ MÔN DƯỢC LIỆU  BÁO CÁO HẾT MÔN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU RAU THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM BỘ MÔN DƯỢC LIỆU  BÁO CÁO HẾT MÔN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU RAU THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM Tên: Nguyễn Hoàng sơn Lớp: 11CDS04 MSSV: 2111006858 Buổi thực tập: Chiều thứ 2 1. Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp thử 1.1 Vi phẫu lá, thân Chọn mẫu: dung mẫu tươi Cắt vi phẫu: cắt với lưỡi lam, chọn lát cắt thật mỏng Nhuộm vi phẫu tiến hành tuần tự như sau: Ngâm vi phẫu trong nước javel đến khi mẫu trắng ( tối đa không quá 30 phút ) Rửa sạch vi phẫu bằng nước thường Ngâm vi phẫu trong dung dịch acid acetic 10% trong 5 phút Loại bỏ hết acid acetic Ngâm vi phẫu trong phẩm nhuộm 15 phút Rửa sạch vi phẫu 1.2 Khảo sát bột dược liệu Bột dược liệu: bột màu nâu Phương pháp thử: Nhỏ 1-2 giọt chất lỏng để soi (thường là nước) nhỏ lên lame. Lấy một lượng bột dược liệu khoảng bằng đầu tăm cho vào giọt nước đó, khuấy kỹ. Đậy lamelle lên trên lame, dùng ngón tay di nhẹ trên lame cho bột phân tán đều. Dùng giấy lọc thấm nhanh nước thừa ở mép lamelle. 1.3 Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật Phân tích sơ bộ: Các chất trong nguyên liệu thực vật được phân thành một vài phân đoạn đơn giản bằng cách sử dụng các qui trình chiết đơn giản, trong những điều kiện nhất định ( dung môi, pH môi trường,.v.v…). Định tính nhanh các hợp chất trong các phân đoạn bằng thuốc thử chung. Định tính xác định: Dùng các qui trình chiết đặc hiệu hơn, nhiều phản ứng đặc hiệu hơn để xác định sự có mặt của nhóm hợp chất. Quy trình dùng để xác định nhanh một số nhóm hợp chất thường gặp trong nguyên liệu thực vật bằng các phản ứng hóa học dựa trên nguyên tắc: Phân tách hỗn hợp các chất trong nguyên liệu thành những phân đoạn đơn giản theo độ phân cực tăng dần: kém phân cực, phân cực trung bình và phân cực mạnh. Dùng các phản ứng hóa học đặc trưng (thường là các phản ứng kết tủa, phản ứng màu) để phát hiện nhóm hợp chất có trong dịch chiết. 2. Kết quả thực nghiệm 2.1 Đặc điểm vi phẩu và soi bột 2.1.1 Vi phẫu thân Vi phẫu tiết diện gần tròn có nhiều cạnh lồi, tế bào biểu bì gồm 2-3 hàng tế bào hình chữ nhật, kích thước không đều. Mô dày góc gồm 1-4 lớp tế bào. Mô mềm khuyết gồm 5-8 lớp tế bào hình tròn hoặc đa giác gần tròn, vách hơi uốn lượn, kích thước không đều. Các bó libe-gỗ chồng kép, xếp theo vòng tròn liên tục, mỗi bó gồm: Một đám mô cứng, libe và gỗ. Hình 2.1 Cấu tạo vi phẫu của thân cây rau Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo chi tiết của thân cây rau (1) (2) (3) (4) (5) Chú thích: (1) biểu bì (2) mô dày góc (3) mô mềm khuyết (4) libe (5) mạch gỗ 2.1.2 Vi phẫu lá Gân giữa: Biểu bì trên hình chữ nhật nhỏ, biểu bì dưới tế bào hình chữ nhật, kích thước không đều. Mô dày gồm 3-4 lớp tế bào hình đa giác, kích thước không đều. Mô mềm khuyết gồm 2-5 lớp tế bào hình tròn hoặc đa giác gần tròn, kích thước không đều. Bó dẫn xếp thành hình cung, libe ở dưới gỗ ở trên. Mạch gỗ kích thước không đều. Libe gồm nhiều lớp tế bào kích thước nhỏ, sắp xếp lộn xộn. Phiến lá: Mô mềm giậu 2 lớp tế bào hơi đi sâu vào phần gân giữa. Mô mềm khuyết gồm 5-6 lớp tế bào hình thuôn dài, vách uốn lượn. Hình 2.3 Cấu tạo vi phẫu của lá cây rau Chú thích: (1) biểu bì trên (2) mô mềm khuyết (3) mô dày (4) mạch gỗ (5) libe (6) mô mềm đạo (7) biểu bì dưới Hình 2.4 Sơ đồ cấu tạo chi tiết của lá cây rau (1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) 2.1.3 Bóc tách biểu bì Mảnh biểu bì mang lỗ khí kiểu dị bào đặc trưng của cây 1 lá mầm 2.1.4 Soi bột dược liệu Bột màu nâu, soi kính hiển vi thấy có nhiều mảnh mô mềm, có chứa tinh thể calci oxalat hình kim, nhiều mạch vòng, có ít lông che chở đơn bào, có ống nhựa mủ không đốt, tế bào mô cứng. Dị bào Hình 2.5 Sợi mô cứng Hình 2.6 Ống nhựa mủ không đốt Hình 2.9 Tế bào mô cứng Hình 3.0 Tinh thể calci oxalat Hình 2.7 Mạch vòng Hình 2.8 Lông che chở đơn bào . MÔN DƯỢC LIỆU  BÁO CÁO HẾT MÔN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC LIỆU RAU MÁ THEO DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM BỘ MÔN DƯỢC LIỆU  BÁO CÁO HẾT MÔN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN DƯỢC. sát bột dược liệu Bột dược liệu: bột màu nâu Phương pháp thử: Nhỏ 1-2 giọt chất lỏng để soi (thường là nước) nhỏ lên lame. Lấy một lượng bột dược liệu khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng tiêu chuẩn dược liệu rau má theo dược điển việt nam, xây dựng tiêu chuẩn dược liệu rau má theo dược điển việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn