Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn

2 346 2

bero3a Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,772 tài liệu

  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2012, 16:34

Tìm hiểu về tình hình tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn trong những năm gần đây nhằm tìm ra những ưu điểm và hạn chế của Công ty. Từ đó, đề r BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn Tên tác giả: Nguyễn Thị Ánh Hoà Lớp: KT13-K28 Địa chỉ email: hoa71184@yahoo.com Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Thị Minh TuyếtMục đích nghiên cứu của đề tài: tìm hiểu về tình hình tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn trong những năm gần đây nhằm tìm ra những ưu điểm và hạn chế của Công ty. Từ đó, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty.Với mục đích được đề ra ở phần trên, để thực hiện và phát triển đề tài theo chiều rộng, chiều sâu, em dựa vào phương pháp so sánh: đưa ra lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hoá, sau đó tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty, so sánh giữa lý luận và thực tế rồi rút ra nhận xét, đề ra kiến nghị.Bố cục của Khoá luận tốt nghiệp gồm 4 chương:- Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn- Chương 2: sở lý luận về kế toán lưu chuyển hàng hoá- Chương 3: Tình hình tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn- Chương 4: Nhận xét và kiến nghịĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTLỜI MỞ ĐẦUMỤC LỤC . về kế toán lưu chuyển hàng hoá- Chương 3: Tình hình tổ chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn- Chương 4: Nhận xét. chức công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn trong những năm gần đây nhằm tìm ra những ưu điểm và hạn chế của Công ty.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn, Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn, Kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay