phân tích Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội.

26 723 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2012, 11:36

phân tích Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội. Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh, tồn tại mới tạo sự phát triển cho các doanh nghiệp. Muốn thực hiện được điều đó, đòi hỏi đầu tiên các doanh nghiệp phải nền tài chính vững chắc cũng như trình độ quản lý tài chính, kinh doanh hay sản xuất Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi thành lập bộ máy doanh nghiệp cần phải đưa kế toán tài chính lên hàng đầu. Bộ phận đó rất quan trọng và không thể thiếu trong quá trình hình thành kế hoạch sử dụng vốn thu chi trong doanh nghiệp. Chính vì vậy việc áp dụng kế toán vào doanh nghiệp một cách đúng đắn là cần thiết.Mỗi doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào mô hình sản xuấtkinh doanh mà sử dụng hình thức kế toán cho phù hợp. Nhờ sử dụng kế toán mà doanh nghiệp thể biết được thu chi lỗ lãi để đầu tư. Qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và qua thời gian thực tập và làm việc tại Công ty Cổ phần chế taọ Biến thế Nội, em đã vận dụng được nhiều kiến thức trong quá trình làm việc cũng như hiểu thêm công tác tổ chức, hạch toán kế toán, quy mô bộ máy kế toán doanh nghiệp. Bản báo cáo thực tập tổng hợp này của em sơ lược hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Nội. Nội dung của báo cáo gồm:Phần I: Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty.Phần III: Đánh giá về tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức kế toán tại Công ty.Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K341Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN I: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TYNhà máy chế tạo Biến thế nay là Công Ty CP Chế Tạo Biến Thế Nội thuộc Tổng Công ty thiết bị kỹ thuật điện - Bộ Công nghiệp được thành lập năm 1963. Nhà máy bề dầy truyền thống và uy tín cao trong lĩnh vực sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy Biến áp ba pha, một pha ngâm dầu với hệ thống làm mát bằng dầu ONAN (làm mát tuần hoàn) hoặc máy Biến áp khô và các thiết bị điện khác. Công ty thể đáp ứng mọi nhu cầu kỹ thuật của khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Công ty đã được tặng thưởng 16 huy chương vàng cho sản phẩm máy biến áp chất lượng cao cùng nhiều bằng khen của Bộ Công nghiệp. Hiện tại, hơn 30.000 máy biến áp do Công ty cổ phần Chế tạo biến thế Nội sản xuất đang vận hành trên toàn lưới điện cả nước.Với kinh nghiệm lâu năm trong việc sản xuất kết hợp trong việc liên tục ứng dụng các thành tưụ mới của khoa học công nghệ cùng với đội ngũ cán bộ kỹ thuật và người lao động trình độ tay nghề cao đã tạo cho máy biến áp và các sản phẩm điện khác mang nhãn hiệu CTBT chất lượng và tuổi thọ cao.Từ năm 1963 nhà máy đã khẳng định được ngay vị trí của mình trên thị trường máy điện Công nghiệp. Cho đến nay với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty thiết bị kỹ thuật điện Việt nam đã khuyến khích các nhà máy lập Công ty Cổ phần. Với sự lãnh đaọ của ban giám đốc nhà máy. Nhà máy đã chuyển thành Công ty Cổ phần chế tạo biến thế Nội trong năm 2004. Vốn điều lệ là 12 tỷ, Nhà nước chiếm 51% cổ phần, các cổ đông chiếm 49%. Hiện nay, với thiết bị hiện đại, sản phẩm của Công ty luôn đạt chất lượng cao, tạo điều kiện thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty cũng như đầu tư máy móc thiết bị sản xuất và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K342Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TYa. Chức năngCông ty CP Chế tạo biến thế Nội là công ty cổ phần 51% vốn Nhà nước, hạch toán độc lập, và đã những đóng góp xuất sắc vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc. Các sản phẩm chủ yếu của công ty như: Máy biến áp 1 pha, 3 pha… tín nhiệm trên thị trường. Thực hiện các hoạt động thương mại, dịch vụ, trực tiếp gia công sản phẩm theo đơn đặt hàng của các Điện lực.b. Nhiệm vụ - Xây dựng các phương án kinh doanh, dịch vụ phát triển theo kế hoạch và mục tiêu chiến lược của Công ty.- Nghiên cứu nâng cao năng suất lao động, áp dụng tiến bộ KHKT nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với lưới điện của Việt Nam.- Thực hiện chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, KHKT, chuyên môn cho công nhân viên trong Công Ty.- Bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội làm tròn trách nhiệm quốc phòng.c. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh- Để đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi, nhanh chóng. Công ty áp dụng hình thức khoán sản phẩm cho các tổ sản xuất. Qua việc khoán sản phẩm đã giảm thiểu được chi phí quản lý, tăng năng suất lao động nhưng đôi khi còn những khó khăn trong định lượng công việc để đưa ra mức khoán hợp lý cho công nhân.Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K343Trng i Hc Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo thc tp tng hpd. Kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty trong hai nm va qua. cú th thy c tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty, ta lp bng phõn tớch bỏo cỏo kt qu kinh doanh trong 2 nm 2004, 2005:BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH NMBiu 1:TTCh tiờuNm 2004(VN)Nm 2005 (VN)Chờnh lch 2005/2004Tin(VN)T l (%)1 Tng doanh thu 18161347900 19750269662 1588921762 8.752Tng chi phớ v giỏ thnh17650337043 18914731340 1264394297 7.16Giá vốn hàng bán 16457032287 17948531432 1491499145 9.06Chi phí QLDN 882457736 753147723 -129310013 -14.65Chi phí HĐTC 153865020 207241150 53376130 34.69Chi phí khác 156982000 5811035 -151170965 -96.33 Lợi nhuận trớc thuế 5110110857 835538322 324527465 63.514 Nộp NSNN 213397762 386353850 172956088 81.05Thuế GTGT 124582162 132403120 7820958 6.28Thuế thu nhập 68815600 233950730 1651351305 Lợi nhuận sau thuế 442195267 601587592 159392325 36.056 Thu nhập BQ 1ngời lao động700000 755820 55820 7.97Nhận xét: Qua bảng số liệu cho thấy trong 2 năm kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều tăng, doanh thu năm 2005 tăng 1.588.921762VNĐ tơng ứng với tỷ lệ tăng 8.75%- Tổng chi phí SX-KD năm 2005 cũng tăng nhng tăng thấp hơn doanh thu, với số tiền tăng 1.264.394.297 VNĐ tơng ứng tăng 7.16% so với năm 2004 cho thấy công ty đã nhiều biện pháp trong định mức và chi dùng. Đây là nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận của công ty tăng lên.- Chi phí sản xuất kinh doanh tăng chủ yếu là do giá vốn hàng bán tăng, trong khi đó giá thành sản phẩm tăng không nhiều chứng tỏ công ty đã Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh Lp KT5- K344Trng i Hc Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo thc tp tng hptăng đợc lợng bán ra thị trờng, ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh cho thấy doanh nghiệp đã biện pháp tích cực là giảm chi phí góp phần tăng lợi nhuận.Tóm lại với việc cổ phần hoá toàn DN và phát huy tính tự chủ trong hoạt đồng sản xuất kinh doanh đã chứng minh đợc vững chắc và t duy không ngừng đổi mới đi lên hoà nhập với su thế phát triển chung của đất nớc.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanhBiểu 2 :Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh Lp KT5- K345Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpSƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THẾ NỘITrong đó :Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K346Công nghệChất lượngGiám đốcQMRP. Giám đốc kỹ thuậtP. thiết kế kỹ thuậtThiết kếKế toán trưởngP. Tài vụP. hành chính đời sống và vật tưP. Tổ chức nhân sựP. Xây lắpP. Bảo vệP. sản xuất kinh doanh Bán hàngTính giá và theo dõi vật tư sản xuấtĐiều độ sản xuấtPX sửa chữa MBAPX sản xuất MBAHội đồng Quản TrịBan kiểm soátTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp- Hội đồng quản trị : là quan quản lý công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đính quyền lợi của công ty.- Ban kiểm soát : nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lí, hợp pháp trong quản lí ghi chép sổ sách kế toán…- Giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.- Các phòng ban chức năng của công ty được tổ chức theo yêu cầu kỹ thuật, kinh doanh cụ thể :+ Phòng hành chính đời sống và vật tư : với chức năng cung cấp đủ nguyên vật liệu, các thiết bị cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài ra luôn quan tâm chăm lo đời sống của công nhân viên trong công ty+ Phòng tài vụ: chịu trách nhiệm về thu chi quản lý tiền, nhận và lập báo cáo theo quy định của bộ tài chính, chịu trách nhiệm thanh toán thuế và thực hiện các nghĩa vụ với NSNN+ Phòng kỹ thuật : Nghiên cứu các bản vẽ kỹ thuật sao cho phù hợp với từng mặt hàng và đảm bảo chất lượng.+ Phòng sản xuất kinh doanh : theo dõi tiến độ từng đơn đặt hàng, tìm kiếm đơn hàng, lập kế hoạch cung cấp vật tư theo đơn hàng.+ Phòng tổ chức nhân sự : tính lương sản phẩm và lương thời gian và làm các chế độ bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty, ngoài ra theo dõi nhân sự trong toàn công ty. + Phòng xây lắp : làm dự toán, thanh quyết toán các công trình xây lắp. Tổ chức nhân lực vật tư kỹ thuật cho công trình xây lắpSinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K347Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpPHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY1. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN Do điều kiện địa bàn hoạt động rộng nên cấu bộ máy kế toán theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán, để phù hợp với quá trình quản lý, theo sự biến động của tài sản, vật tư, tiền vốn của công ty.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY- Kế toán trưởng : Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Giám đốc số liệu về quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn… và ký duyệt các vấn đề phát sinh hàng ngày.- Các kế toán viên được tổ chức như sau :+ Kế toán tổng hợp : Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động liên quan đến quá trình mua bán vật tư, hàng hoá, các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ, tổng hợp số liệu trên các Nhật ký chứng từ, các Bảng kê.+ Kế toán vật tư kiêm tài sản cố định: Theo dõi tình hình nhập xuất vật tư, thành phẩm, cập nhật các chứng từ liên quan đến tình hình tăng giảm TSCĐ. Cuối tháng lập bảng tính và phân bổ khấu hao+ Kế toán thanh toán: Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với ngân hàng, lập phiếu thu và chi hàng ngày vào Nhật ký chứng từ và bảng kê số 1,2.+ Kế toán công nợ và nguồn vốn. Theo dõi chi tiết công nợ của khách hàng và nhà cung cấp. Đối chiếu với kế toán thanh toán về tình hình thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp.Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K348Kế toán trưởngKế toán tổng hợp Kế toán vật tư kiêm tài sản cố định.Kế toán thanh toánKế toán công nợ và nguồn vốn Thủ quỹTrường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp+ Thủ quỹ : làm nhiệm vụ cấp phát tiền và cân đối quỹ.2. TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TỐN TẠI CƠNG TY.a. Các chính sách kế tốn chungCơng ty địa bàn hoạt động tập trung tại một địa điểm. Để phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quản lý Cơng ty tổ chức cơng tác kế tốn theo hình thức bộ máy kế tốn tập trung.Cơng ty Cp chế tạo biến thế Nội là một doanh nghiệp Nhà Nước, hạch tốn kinh doanh độc lập vì vậy chính sách kế tốn cơng ty áp dụng như sau:- Chế độ kế tốn áp dụng là chế độ 1141.- Niên độ kế tốn: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm n, kết thúc ngày 31 tháng 12 năm n.- Phương pháp khấu hao mà Cơng ty đang áp dụng hiện nay là phương pháp khấu hao đường thẳng theo Quyết định 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14/11/96 của Bộ tài chính. Ngun giá tài sản cố định Mức khấu hao trung bình hàng năm = Thời gian sử dụng TSCĐ( thời gian sử dụng của tài sản cố định được tính theo năm )Cơng ty đã tiến hành lập kế hoạch khấu hao cho cả năm. Cuối mỗi tháng, căn cứ vào tình hình tăng giảm tài sản cố định trong q, Cơng ty điều chỉnh số trích khấu hao trong tháng.- Phương pháp kế tốn hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xun.- Phương pháp tính giá gốc của hàng tồn kho:+ Đối với hàng gia cơng mua ngồi: Theo phương pháp đơn giá bình qn - Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Theo phương pháp khấu trừ.- Chuẩn mực kế tốn cơng ty áp dụng: 23.b. Tổ chức sổ sách kế tốnHình thức kế tốn mà cơng ty đang áp dụng là hình thức kế tốn : Nhật ký chứng từ.Sinh viên: Ngơ Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K349Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợpSƠ ĐỒ HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHỨNG TỪ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THẾ NỘIc. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán1.1. Kế toán mua nguyên vật liệu và thanh toán tiền* Chứng từ sử dụng:STT Tên chứng từ Mẫu sốChứng từBắt buộc (BB)Hướng dẫn (HD)1 Hoá đơn thuế GTGT 01 GTKT-3LL BB2 Phiếu nhập kho 01 – VT BB3 Phiếu chi 02 – TT BB4 Giấy báo nợ5 Phiếu xuất kho NVL 02 – VT BB6 Thẻ kho 06 –VT BB* Trình tự luân chuyển chứng từ:Sinh viên: Ngô Thị Thu Thịnh Lớp KT5- K3410Chứng từ gốc và các bảng phân bổBảng kêThẻ và sổ kế toán chi tiếtNhật ký chứng từSổ cáiBáo cáo tài chínhBảng tổng hợp chi tiếtGhi hàng ngàyGhi cuối thángĐối chiếu, kiểm tra[...]... + Lu nội bộ + Sở tài chính Tp Nội + Chi cục thuế huyện Từ Liêm + Cục thống kê Tp Nội + Tổng công ty Chế tạo máy Việt Nam Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh 20 Lp KT5- K34 Trng i Hc Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo thc tp tng hp + Sở kế hoạch và đầu t Tp Nội Nhận xét: Các báo cáo đợc trình bày rõ ràng, dễ hiểu, đúng theo quy định của Bộ tài chính phản ánh đúng thực trạng của Công ty qua các năm Tuy nhiên trong... Trng i Hc Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo thc tp tng hp - Cụng ty c phõn ch to bin th HN tin thõn l mt doanh nghip nh nc nờn cụng ty cú mt i ng cỏn b cụng nhõn viờn rt tho trong cụng vic v nhiu kinh nghim trong hot ng sn xut kinh doanh - Vi hỡnh thc c phn húa nờn cỏc c ng l ngi trc tip tham gia vo trong cụng tỏc qun lớ v sn xut kinh doanh, to nờn tớnh ch ng, sỏng to v hiu qu cao trong cụng vic Hn na cụng ty cũn... gian ti cụng ty cn tng cng cụng tỏc huy ng vn, nõng cao trỡnh ca cỏn b qun lớ núi chung v ca phũng k thut núi riờng Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh 25 Lp KT5- K34 Trng i Hc Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo thc tp tng hp MC LC Phn I: c im kinh t k thut v t chc b mỏy qun lý hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty .1 PHN I: C IM KINH T K THUT V T CHC B MY QUN Lí HOT NG SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY 2 BO CO... ti chớnh v phõn phi li nhun Cui thỏng, k toỏn tng hp tin hnh vic xỏc nh kt qu kinh doanh ca cụng ty cn c vo cỏc bỏo cỏo ca k toỏn viờn v cỏc giy t cú liờn quan xỏc nh l, lói trong quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca cụng ty Sau ú s trớch thu TNDN v b sung ngun vn kinh doanh Núi chung, trỡnh t t chc luõn chuyn chng t ca Cụng ty nh sau: Sau khi thu thp chng t t cỏc n v trc thuc v cỏc chng t k toỏn cỏc b... khó khăn, phức tạp nhng Công ty rất cố gắng để hoàn thiện các báo cáo kịp thời để nộp theo quy định Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh 21 Lp KT5- K34 Trng i Hc Kinh T Quc Dõn Bỏo cỏo thc tp tng hp 3 C IM T CHC K TON MT S PHN HNH K TON CH YU TI CễNG TY Cụng ty ó ỏp dng h thng ti khon mt cỏch linh hot, sỏng to v phự hp vi c im hot ng ca cụng ty nờn ó h thng hoỏ cỏc thụng tin v ton b hot ng kinh t ti chớnh cng nh... Qu khen thng Qu phỳc li Qu khen thng trong lng Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v XK Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v N Doanh thu tit kim Doanh thu bao bỡ Doanh thu tiờu th hng hoỏ Doanh thu khỏc Doanh thu t hot ng ti chớnh Lói tin gi Doanh thu t hot ng ti chớnh Chờnh lch t giỏ Doanh thu t hot ng ti chớnh khỏc Chi phớ NVL trc tip Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh 17 S HIU CP 1 CP 2 CP 3 111 315 331 33311... Phi tr ni b Kinh phớ cụng on Bo him xó hi Bo him y t Phi thu phi tr Vay di hn Ký cc di hn Ngun vn kinh doanh Ngun vn ngõn sỏch Vn c nh Ngun vn ngõn sỏch Vn lu ng Ngun vn t b sung Vn c nh Ngun vn t b sung Vn lu ng Chờnh lch t giỏ Qu phỏt trin kinh doanh Qu d tr ti chớnh Qu tr cp mt vic Li nhun cha phõn phi Qu khen thng Qu phỳc li Qu khen thng trong lng Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v XK Doanh thu... ỳng quy nh ca B ti chớnh ban hnh Tuy nhiờn mt s nghip v k toỏn c ghi trựng lp nhiu ln, vỡ vy, cụng ty cn quan tõm hn vic ng dng cụng ngh tin hc vo k toỏn cú th linh hot hn trong vic lm k toỏn ca Cụng ty e T chc h thng bỏo cỏo k toỏn TT TấN BO CO NGI LP K BC 1 2 Bảng cân đối kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh Lu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính - Thời hạn nộp báo cáo: Kế toán trởng Kế toán... dng ti Cụng ty CP Ch To Bin Th H Ni Cụng ty Cp ch to mỏy bin th HN la chn hỡnh thc nht ký chng t phn ỏnh cỏc nghip v kinh t t phỏt sinh Hỡnh thc nht ký chng t bao gm cỏc loi s: Nht ký chng t, Bng kờ, S cỏi, S k toỏn chi tit Sau õy l h thng cỏc s k toỏn tng hp v chi tit m cụng ty s dng: S hiu s Ni dung s NKCT Bng kờ I Hch toỏn vn bng tin Sinh viờn: Ngụ Th Thu Thnh 18 Lp KT5- K34 Trng i Hc Kinh T Quc... khú khn cho vic hch toỏn c T chc vn dng h thng TKKT ti Cụng ty CP Ch To Bin Th H Ni Khi cụng ty hot ng, ti sn v ngun vn ca cụng ty s bin ng phn ỏnh, ghi chộp cho mt s i tng c th ca k toỏn v s bin ng ca i tng ú trong quỏ trỡnh hot ng, ngi ta dựng ti khon Mi ti khon bao gm tờn v s hiu ti khon * Cỏc ti khon s dng ti cụng ty H thng ti khon cụng ty ỏp dng ỳng theo quyt nh s 1141 TC/CKT ngy 1/11/1995 Bao . Kinh Tế Quốc Dân Báo cáo thực tập tổng hợp2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TYa. Chức năngCông ty CP Chế tạo biến thế Hà Nội là công ty. khích các nhà máy lập Công ty Cổ phần. Với sự lãnh đaọ của ban giám đốc nhà máy. Nhà máy đã chuyển thành Công ty Cổ phần chế tạo biến thế Hà Nội trong năm
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội., phân tích Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội., phân tích Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Chế Tạo Biến Thế Hà Nội., Nhiệm vụ Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong hai năm vừa qua., LCH S HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Biểu 2 :, Tổ chức sổ sách kế toán Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống TKKT tại Công ty CP Chế Tạo Biến Thế Hà Nội, Tổ chức sổ sách kế tốn áp dụng tại Cơng ty CP Chế Tạo Biến Thế Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay