Tài liệu Nguyên tắc quản lý tiền bạc - Money management pptx

4 381 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2013, 13:16

. Nguyên tắc quản lý tiền bạc - Money management Các nguyên tắc quản lý tiền bạc không chỉ bảo vệ cho chúng ta mà sau. GAMBLING (Trò cờ bạc ăn tiền) ! Khi bạn giao dịch mà không có nguyên tắc để quản lý tiền bạc, bạn đang tham gia vào một trò đánh bạc ăn tiền trên thực tế.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nguyên tắc quản lý tiền bạc - Money management pptx, Tài liệu Nguyên tắc quản lý tiền bạc - Money management pptx, Tài liệu Nguyên tắc quản lý tiền bạc - Money management pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn