Tài liệu Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng pptx

5 1,115 4
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 16:15

. chỉnh, L4 là cuộn dây lõi thép k ỹ thuật 2. Các đại lượng đặc trưng của cuộn cảm a) Hệ số tự cảm (định luật Faraday) Hệ số tự cảm là đại lượng đặc trưng cho. Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng 1. Khái niệm Cuộn cảm là một linh kiện điện tử thụ động, thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng pptx, Tài liệu Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng pptx, Tài liệu Cuộn cảm 1: cấu tạo và các đại lượng đặc trưng pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn