Tài liệu Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm pptx

4 469 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 16:15

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ Đề: Những con vật cưng Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh. Lớp : Mầm Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ lắng nghe và hiểu nội dung truyện, nhận biết tên các loại hình dạng có trong câu chuyện. - Ôn hình tròn, hình vuông, nhận biết hình tam giác. - Ôn kỹ năng so sánh to hơn, nhỏ nhơn. - Hình thành tình cảm yêu quý những con vật nuôi gần gũi trong gia đình. II. Chuẩn bị: - Tranh rời: Cún con làm họa sĩ. - Các hình tam giác bằng biti’s. - Bìa carton có khoét các hình dạng: vuông, tròn, tam giác để trẻ ráp con mèo. III. Hoạt động: 1. Hoạt động 1: Truyện kể: Cún con làm họa sĩ Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện: Cún con làm họa sĩ (Kể kết hợp ráp các vật rời trong tranh) Trò chuyện: - Về nhân vật có trong câu chuyện. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai - Các hình dạng có trong câu chuyện, đặc điểm của các hình dạng. Giới thiệu với trẻ về hình tam giác. Hoạt động 2: Bé làm quen với hình tam giác. Cho trẻ quan sát hình tam giác lớn trên tay cô và cùng đếm xem hình tam giác có mấy góc, mấy cạnh. Cho trẻ nhắc lại: Hình tam giác có 3 cạnh, 3 góc. Cho mỗi trẻ cầm một hình tam giác: chỉ cạnh và chỉ góc rồi cùng đếm với cô. Mỗi trẻ về góc lớp, tìm các rổ có đựng các thẻ hình. Trò chơi: Hãy làm giống tôi: Cô giơ hình nào lên thì trẻ tìm hình giống vậy và cùng đoán xem hình này có thể làm gì? Hoạt động 3: Chú mèo đáng yêu. Mỗi trẻ chọn một tấm bìa carton, sau đó sử dụng các hình trong rổ gắn vào khoảng trống của tấm bìa. Trò chuyện: Trẻ đang làm gì? trẻ làm được con gì? gồm những hình gì? đặc điểm hình, màu sắc .v.v . Hoạt động 4: Hoạt động ngoài trời Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Hoạt động 5: Hoạt động vui chơi tại các góc Kết thúc . www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ Đ : Những con vật cưng Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh. Lớp : Mầm Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc. hơn, nhỏ nhơn. - Hình thành tình cảm yêu quý những con vật nuôi gần gũi trong gia đình. II. Chuẩn b : - Tranh rời: Cún con làm họa sĩ. - Các hình tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm pptx, Tài liệu Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm pptx, Tài liệu Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Những hình dạng ngộ nghĩnh - Lớp : Mầm pptx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay