Tài liệu Nhờ đâu họ thành công trong khủng hoảng? ppt

4 217 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 13:16

. Nhờ đâu họ thành công trong khủng hoảng? Trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay, hàng loạt doanh. phẩm! Thành công của ba công ty trên trong quý 4/2008 cho thấy, hàng tiêu dùng là một mặt hàng ít chịu tác động của suy thoái kinh tế, cho dù giá có tăng. Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nhờ đâu họ thành công trong khủng hoảng? ppt, Tài liệu Nhờ đâu họ thành công trong khủng hoảng? ppt, Tài liệu Nhờ đâu họ thành công trong khủng hoảng? ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn