Tài liệu Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Bạn trốn ở đâu? - Nhóm lớp: Lá docx

3 418 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 12:15

Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Những con vật kỳ lạ Đề tài: Bạn trốn đâu? Nhóm lớp: Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi cùng cô. - Hiểu được cách thức lẩn trốn của một số con vật. - Hiểu nội dung câu chuyện và lập lại lời thoại theo trí nhớ của trẻ. II. Chuẩn bị: - Hình ảnh của con tắc kè và một số con vật có màu sắc ẩn mình vào thiên nhiên. - Nguyên vật liệu trang trí, giấy, bút… - Truyện: Bạn trốn đâu? III. Tiến Hành: 1. Hoạt động 1: Bạn trốn đâu? Trò chơi: trốn tìm. Kể chuyện: Bạn trốn đâu? Trò chuyện về nội dung câu chuyện? Các bạn trong câu chuyện đã đi trốn như thế nào? Đặt các câu hỏi về lời thoại nhân vật và yêu cầu trẻ trả lời theo suy nghĩ và trí nhớ của trẻ. 2. Hoạt động 2: Những con vật trốn như thế nào? Cho trẻ xem tranh, hình ảnh một số con vật, trò chuyện với trẻ về các bức tranh của con vật. Trẻ nhận xét về cách giấu mình của các con vật. Cùng trẻ thảo luận về một số cách giấu mình. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai 3. Hoạt động 3: Những con vật giấu mình. Cô phát cho mỗi trẻ một bức tranh về 1 con vật (đã được trẻ tô màu từ trước). Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để trang trí vào bức tranh nhằm làm cho màu của con vật hòa với màu sắc trẻ trang trí. Kết thúc . www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Chủ đề: Những con vật kỳ lạ Đề tài: Bạn trốn ở đâu? Nhóm lớp: Lá Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ. Chuẩn bị: - Hình ảnh của con tắc kè và một số con vật có màu sắc ẩn mình vào thiên nhiên. - Nguyên vật liệu trang trí, giấy, bút… - Truyện: Bạn trốn ở đâu?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Bạn trốn ở đâu? - Nhóm lớp: Lá docx, Tài liệu Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Bạn trốn ở đâu? - Nhóm lớp: Lá docx, Tài liệu Chủ đề: Những con vật kỳ lạ - Đề tài: Bạn trốn ở đâu? - Nhóm lớp: Lá docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay