Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc

8 501 6
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 10:15

. CHUYÊN ĐỀ 3 ĐƯỜNG THẲNG I. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, muốn viết phương trình một đường thẳng ta cần phải biết:. phương trình của một đường thẳng ( ) Δ theo hệ số góc k, bài toán có thể bò thi u nghiệm do trường hợp ( ) Δ ⊥ x ′ x (hệ số góc k không tồn tại), do đó
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc, Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc, Tài liệu Chuyên đề ôn thi đại học môn Toán số 3: Đường thẳng doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn