Tài liệu TIỂU LUẬN - CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ doc

52 720 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 09:15

TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ---------- TIỂU LUẬN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ 1 [...]... với tổ trưởng là hình thức hợp nhất Chương 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ 1 Thực trạng công tác quản đội ngũ TTCM của HT Qua khảo sát thực trạng cho thấy, Cán bộ quản các trường THPT ở những địa bàn nghiên cứu đã có nhận thức về vai trò, vị trí của người tổ trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn. .. và quản 3.2.2 Nhóm biện pháp quản đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của HT Trong trường THPT, HT quản lý: Quá trình dạy - học; nhân sự; tài chính; môi trường giáo dục; CSVC- trang thiết bị dạy học trong đó, quản quá trình dạy học là trọng tâm Chính vì vậy, quản đội ngũ TCCM là nhiệm vụ rất quan trọng của người HT để chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn trong nhà trường 3.2.2.1 Bổ nhiệm tổ trưởng. .. nhiều trường chưa có phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm còn thiếu Một bộ phận GV chưa mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy, sử dụng thiết bị còn hạn chế 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐỘI NGŨ TTCM CỦA HT TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ Để tiến hành tìm hiểu thực trạng công tác quản đội ngũ tổ trưởng chuyên môn của HT ở các trường THPT tỉnh Quảng Trị, chúng tôi tiến hành khảo sát cơ cấu tổ 20 chức quản. .. trách chuyên môn 4 50.0 18 51.4 65 43.3 Ban giám hiệu 2 25 8 22.9 27 18.0 Hình thức khác 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 Thực trạng đội ngũ TTCM ở các trường THPT tỉnh Quảng Trị 2.1 Yêu cầu về các tiêu chuẩn của người TTCM TTCM là người giúp HT quản đội ngũ GV trong tổ, là cầu nối liền giữa HT và GV Trên thực tế các trường THPT tỉnh Quảng Trị chưa xây dựng được chuẩn mực về tiêu chuẩn của người tổ trưởng Mỗi trường. .. trình dạy- học và giáo dục thế hệ trẻ Quản quá trình dạy- học; quản nhân sự : Giáo viên - Học sinh; quản tài chính; quản cơ sở vật chất - phương tiện dạy học; quản môi trường giáo dục Trong đó quản quá trình dạy - học là trọng tâm 6 Vị trí, vai trò của người Hiệu trưởng trường THPT Điều 16 chương II Điều lệ trường THPT (Ban hành theo quyết định số 23/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ... TỈNH QUẢNG TRỊ 1 THỰC TRẠNG VỀ GIÁO DỤC THPT TỈNH QUẢNG TRỊ Năm học 200 6-2 007: Tỉnh Quảng Trị có 27 trường THPT (THPT công lập: 19; THPT Bán công: 5 và có 03 trường cấp 2-3 Tổng số học sinh: 25.524 em (trong đó khối 12: 7683 em); các trường THPT có 470 phòng học: (Vĩnh Linh: 80; Gio Linh: 47; Đông Hà: 124; Cam Lộ: 94; Hướng Hoá: 57; Triệu Phong: 50; Hải Lăng: 51;TX Quảng Trị: 62; ; Đakrông: 16) + Tổng... CBGV, HS và các tổ chức trong nhà trường phối hợp thực hiện đạt mục tiêu đề ra Quản giáo viên, nhân viên, học sinh; quản chuyên môn qua các văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật Quản tổ chức giáo dục học sinh: Người HT thông qua đội ngũ GV, GVCN các tổ chức đoàn thể, các lực lượng xã hội để triển khai có hiệu quả công tác giáo dục HS Quản hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường: ... dưỡng luận chính trị và nghiệp vụ quản của TTCM Trong trường THPT, phần lớn tổ trưởng chủ yếu tập trung vào chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, trong công tác quản chỉ qua học hỏi, bằng kinh nghiệm của bản thân Các cấp quản giáo dục đã có quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ luận chính trị và nghiệp vụ quản cho đội ngũ TTCM nhưng chưa thường xuyên nên ảnh hưởng đến chất lượng quản. .. vận hành tổ chức hoạt động có hiệu quả Chính vì vậy, quản đội ngũ TTCM là trách nhiệm, nhiệm vụ cấp thiết của người HT nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục trong trường THPT hiện nay, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục để thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước 18 19 Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN... trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho TTCM - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn TTCM 1 Công tác quản hệ thống tổ trưởng Chuyên môn Nhóm 1: Để quản tốt hoạt động của đội ngũ TTCM trong trường THPT, cần sử dụng các hình thức nào sau đây? Bảng 1: Kết quả khảo sát về hình thức quản đội ngũ TTCM Đối tượng GV BGH TTCM S.L % S.L % S.L % Hiệu trưởng quản 2 25 9 25.7 58 38.7 Giao hiệu phó phụ . TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. -- -- -  -- -- - TIỂU LUẬN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH. ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu TIỂU LUẬN - CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ doc, Tài liệu TIỂU LUẬN - CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ doc, Tài liệu TIỂU LUẬN - CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC TRƯỜNG THPT TỈNH QUẢNG TRỊ doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn