Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa 2008-2009 - THPT Nguyễn Thái Học (Đề số 2) pptx

5 265 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 06:17

. BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học GV: Nguyễn Thanh Hải – ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – MÔN HÓA - ĐỀ SỐ 2. Thời gian. dơng ®−ỵc víi Cu(OH) 2 lµ Trang 02 / đề2 BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Năm học 200 8-2 009 : Trường THPT Nguyễn Thái Học GV: Nguyễn Thanh Hải – A . 5. B . 4. C.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa 2008-2009 - THPT Nguyễn Thái Học (Đề số 2) pptx, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa 2008-2009 - THPT Nguyễn Thái Học (Đề số 2) pptx, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa 2008-2009 - THPT Nguyễn Thái Học (Đề số 2) pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn