Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112) ppt

4 669 28
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 06:17

. sắt, không chứa hoặc chứa rất ít S, P). -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - HẾT -- -- - -- - -- . Trang 1/4 - Mã đề thi 112 TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 112 Cho:Mg=24,Al=27,K=39,Ca=40,Cr=52,Fe=56,Cu=64,Ag=108,Cl=35,5S=32,O=16,N=14,C=12,H=1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112) ppt, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112) ppt, Tài liệu Đề thi thử đại học môn Hóa - THPT Gia Định (Mã đề 112) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn