Tài liệu Bảy vùng quan trọng trong thuật lãnh đạo (Phần 7) ppt

5 210 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2013, 03:15

. Bảy vùng quan trọng trong thuật lãnh đạo (Phần 7) Khu vực 7a: Lựa chọn khôn ngoan Nước có khi trong khi đục, hãy thích nghi. hịên thực. Một quyết định lãnh đạo khôn ngoan phải đáp ứng được 2 tiêu chuẩn: tính phù hợp và tầm bao quát. Những nhà lãnh đạo trong chương này biết khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bảy vùng quan trọng trong thuật lãnh đạo (Phần 7) ppt, Tài liệu Bảy vùng quan trọng trong thuật lãnh đạo (Phần 7) ppt, Tài liệu Bảy vùng quan trọng trong thuật lãnh đạo (Phần 7) ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn