Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử tại NH CT khu vực Hai Bà Trưng

69 403 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 17:12

Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử tại NH CT khu vực Hai Bà Trưng LỜI MỞ ĐẦUI. Lý do chọn đề tàiThực hiện chủ trương phát triển và mở rộng thanh toán qua ngân hàng để từng bước phù hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ngành ngân hàng đã từng bước triển khai mạnh mẽ các công việc cụ thể là: hoàn thiện hoá các thể lệ thanh toán hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.Thực hiện chủ trương hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, đổi mới các nghiệp vụ ngân hàng để phục vụ tốt nhất khách hàng trong nước, từng bước hội nhập với hệ thống tài chính tiền tệ khu vực và quốc tế, phương thức thanh toán điện tử đã ra đời nối mạng toàn quốc trong hệ thống Ngân hàng công thương Việt Nam.Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và của NHNN, đến nay có thể nói chủ trương trên được thực hiện là phù hợp với tình hình thực tế. Tuy phương thức thanh toán điện tử mới được đưa vào áp dụng trong vài năm trở lại đây, nhưng qua kết quả đã minh chứng rằng việc mở rộng thanh toán điện tử là cần thiết, hoàn toàn có khả năng thực hiện tốt thanh toán điện tử sẽ góp phần tạo thêm nguồn vốn cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, giảm lượng tiền mặt lưu thông trên thị trường, thúc đẩy tiến trình đổi mới công nghệ thanh toán qua ngân hàng. Bên cạnh những ưu điểm, phương thức thanh toán điện tử cũng còn bộc lộ một số hạn chế cần được nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa.Xuất phát từ mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán của NHTM nói chung và của chi nhánh Ngân hàng công thương Hai nói riêng.Vì vậy em đã chọn đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán điện tử tại NHCT Hai Trưng".II. Phạm vi nghiên cứu của đề tài1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, tình hình thực tế tại chi nhánh NHCT Hai Trưng về công tác thanh toán điện tử.2. Thời gian nghiên cứu được tập trung chủ yếu ở năm 2003 và năm 2004.Do điều kiện về khả năng nghiên cứu, hiểu biết của cá nhân còn hạn chế, thời gian thực tế chưa nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu xót. Em Trang 1rất mong được sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!Trang 2Trang 3Trang 4Trang 5tượng mất ổn định tiền tệ có thể dẫn đến lạm phát, song việc đảm bảo an tồn tài chính rất khó khăn vì có thể xảy ra mất cắp…Để khắc phục được những mặt tồn tại trên, phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt ra đời. Nó khơng những giúp giải quyết các khoản nợ trong nền kinh tế quốc dân một cách dễ dàng mà còn đem lại hiệu quả to lớn cho nền kinh tế - xã hội.2.2. Ý nghĩa của thanh tốn khơng dùng tiền mặtTrong thực tế, nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển thì việc thanh tốn, chi trả bằng tiền mặt ngày càng ít đi và thay thế là q trình thanh tốn khơng dùng tiền mặt, ở các nước có nền kinh tế phát triển thì tỷ lệ thanh tốn khơng dùng tiền mặt là rất lớn, hầu hết mọi giao dịch đều được tập trung thơng qua ngân hàng để thanh tốn, chính vì vậy thanh tốn khơng dùng tiền mặt có ý nghĩa rất lớn.Thanh tốn khơng dùng tiền mặt giúp ngân hàng và các tổ chức tài chính có thể phát huy được khả năng huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, tăng cường nguồn vốn cho ngân hàng.Việc mở rộng thanh tốn khơng dùng tiền mặt góp phần thực hiện tốt chính sách tiền tệ của nhà nước.Tạo điều kiện giảm chi phí lưu thơng tiền mặt, tiết kiệm lao động xã hội, tăng cường độ an tồn và phòng ngừa rủi ro.II. VAI TRỊ, Ý NGHĨA, NGUN TẮC THANH TỐN VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG1. Vai tròThanh tốn qua lại giữa ngân hàng thể hiện chức năng tập trung thanh tốn của ngân hàng đối với nền kinh tế và điều hồ vốn trong nội bộ ngân hàng.Thực hiện tốt nghiệp vụ thanh tốn giữa các ngân hàng chính là thực hiện được u cầu của cơng tác thanh tốn khơng dùng tiền mặt đó là: nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an tồn tài sản, tăng nhanh vòng quay vốn góp phần tiết giảm chi phí lưu thơng do khơng phải in ấn vận chuyển tiền mặt từ nơi này sang nơi khác.Để thực hiện tốt nghiệp vụ thanh tốn qua lại giữa các ngân hàng thì đòi hỏi ngân hàng phải cải tiến thể lệ, chế độ thanh tốn khơng dùng tiền mặt cho phù hợp với u cầu của việc trao đổi thanh tốn tiền hàng hố dịch vụ của tồn xã hội, tăng Trang 6cường trang thiết bị kỹ thuật phục vụ thanh toán nhanh chóng chính xác, cải tiến việc điều hành và quản lý vốn trong ngân hàng.2. Ý nghĩaThanh toán vốn giữa các ngân hàng là hoạt động nghiệp vụ nhằm thực hiện đầy đủ chức năng trung gian thanh toán của ngân hàng và góp phần thực hiện các chức năng cơ bản khác nhau của ngân hàng.Là nghiệp vụ tạo nên mối liên hệ nối liền các cơ sở Ngân hàng thành một hệ thống chặt chẽ, tạo điều kiện thu hút vốn nhàn rỗi vào Ngân hàng.Có tác động qua lại và ảnh hưởng đến bản chất của các công cụ hiện có trên thị trường tiền tệ, tác động đến mức dự trữ của các ngân hàng, từ đó có tác động đến cơ chế truyền động của chính sách tiền tệ.3. Các nguyên tắcTổ chức tốt công tác thanh toán giữa các ngân hàng trong nền kinh tế được nhanh chóng, chính xác từ đó góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn.Tăng cường quá trình kiểm soát các nghiệp vụ thanh toán, hạn chế di chuyển tiền mặt giữa các địa phương từ đó hạ chế các hiện tượng tham ô, lợi dụng và tiết kiệm đáng kể chi phí lưu thông.Phát huy vai trò của ngân hàng trong việc tập trung công tác thanh toán của nền kinh tế, tăng cường nguồn vốn cho hoạt động ngân hàng.Coi quá trình thanh toán giữa các ngân hàng là một khâu của quá trình thanh toán không dùng tiền mặt.Để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường, đất nước càng phát triển, đời sống của người dân không ngừng tăng lên, sản xuất lưu thông hàng hoá ngày càng phát triển, việc thanh toán giữa các tổ chức, đơn vị kinh tế được thực hiện dưới hình thức không dùng tiền mặt, còn với hình thức đa dạng không chỉ ở cùng một ngân hàng mà họ còn mở tài khoản ở các ngân hàng khác nhau, chính vì vậy việc tổ chức thanh toán qua lại giữa các ngân hàng là một yêu cầu cần thiết và khách quan.Trong thanh toán không dùng tiền mặt: Người trả tiền và người thụ hưởng đều có tài khoản ở một ngân hàng thì thanh toán chỉ đơn giản là trích chuyển tiền trên các tài khoản ở cùng một ngân hàng. Nhưng nếu người trả tiền và người thụ hưởng ở các ngân hàng khác nhau thì đòi hỏi phải có ít nhất 2 ngân hàng tham gia Trang 7thực hiện thanh tốn, thơng qua nghiệp vụ thanh tốn qua lại giữa các ngân hàng. Thanh tốn giữa các ngân hàng còn do nhu cầu của việc tập trung và điều hồ vốn thuộc ngân sách nhà nước, của các ngành, các tổ chức kinh tế.Ngồi ra, xuất phát từ các nghiệp vụ ngân hàng từ u cầu của cơng cuộc điều hồ vốn trong từng hệ thống ngân hàng cũng đòi hỏi phải tổ chức nghiệp vụ thanh tốn giữa các ngân hàng.4. Các phương thức thanh tốn giữa các ngân hàngDo cơ cấu tổ chức của hệ thơng ngân hàng Việt Nam hiện nay, mỗi hệ thống độc lập về vốn, mỗi NHTM được tổ chức thành lập từ trung ương đến cơ sở. Vì vậy thanh tốn giữa các đơn vị ngân hàng được thực hiện theo các phương thức sau:- Phương thức thanh tốn liên hàng- Phương thức thanh tốn bù trừ- Phương thức thanh tốn qua tài khoản tiền gửi tại NHNN hoặc qua tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác.- Phương thức thanh tốn uỷ nhiệm thu hộ, chi hộ.III. PHƯƠNG THỨC THANH TỐN ĐIỆN TỬ (TTĐT) Ở NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG1. Các quy định chungQuy trình thanh tốn điện tử thay thế quy trình thanh tốn liên hàng qua máy vi tính hiện hành là quy trình hạch tốn quản lý điều hành vốn tập trung trong hệ thống Ngân hàng Cơng thương Việt Nam.- Mọi khách hàng giao dịch với Ngân hàng Cơng thương Việt Nam đều được tham gia hệ thống thanh tốn điện tử theo cơ chế thanh tốn qua ngân hàng ban hành theo quyết định số 22/QĐ-NH1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Tổng giám đốc Ngân hàng Cơng thương Việt Nam.Trang 8Trang 9Trang 10[...]... Có: TK ĐCV chờ thanh toán Khi nh n được điện chấp nh n l nh thanh toán nợ (mẫu 17 - CT T), KSV kiểm tra KHM, nếu hợp lệ chương tr nh tự động hạch toán: Nợ: TK ĐCV chờ thanh toán Có: TK khách hàng Trường hợp NHNL từ chối thanh toán đối với l nh thanh toán nợ, NHNL lập l nh thanh toán nợ nội bộ trả lại NHPL, trong nội dung phải ghi rõ lý do từ chối NHPL hạch toán: Nợ: TK ĐCV chờ thanh toán Có: TK ĐCV... điều hoà về NHCT TW: Hàng ngày khi cân đối vốn kinh doanh, quỹ đảm bảo thanh toán tại chi nh nh vượt tỷ lệ quy đ nh, chi nh nh chuyển vốn về NHCTVN Trên cơ sở số vốn phải nộp, kế toán viên lập chứng từ trích TK tiền gửi của chi nh nh tại NHNN trên địa bàn theo quy chế thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để chuyển sang NHNN Đồng thời KTV lập l nh thanh toán chuyển về NHCTVN (số hiệu... song biên, thanh toán điện tử LNH… được tự động toán: a Trường hợp nh n được l nh thanh toán của chi nh nh trước giờ ngừng thanh toán song biên, liên NH : Nợ: TK ĐCV trong kế hoạch NHPL Có: TK thu chi hộ (TT song biên hoặc TTLNH) b Trường hợp nh n được l nh thanh toán của chi nh nh sau giờ ngừng thanh toán song biên, liên NH : Nợ TK ĐCV trong kế hoạch NHPL Có TK ĐCV chờ thanh toán * Hạch toán các khoản... Đối với l nh thanh toán bị sai thiếu: Khi nh n được l nh thanh toán bổ sung chuyển tiền thiếu, NHNL kiểm tra l nh thanh toán chuyển thiếu trước đó, đối chiếu với l nh thanh toán chuyển bổ sung Nếu đúng thì hạch toán nh đối với các l nh thanh toán đúng b nh thường khác * Đối với l nh thanh toán bị sai thừa: - L nh thanh toán bị sai thừa phát hiện trước khi kiểm tra KHM và hạch toán: Nh n được điện thông... với điện thông báo nh n được, nếu đúng thì xử lý: + Đối với l nh thanh toán có Nợ: TK ĐCV trong kế hoạch Có: TK ĐCV chờ thanh toán Khi nh n được điện tra soát NHNL lập l nh thanh toán chuyển trả lại NHPL hạch toán: Nợ: TK ĐCV chờ thanh toán Có: TK ĐCV trong kế hoạch + Đối với l nh thanh toán nợ: Nợ: TK ĐCV chờ thanh toán Có: TK ĐCV trong kế hoạch Khi nh n được l nh thanh toán có của NHPL tất toán l nh. .. điện tử: NHPL nh n được chứng từ điện tử từ các hệ thống thanh toán nội bộ, thanh toán song biên, thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), bù trừ điện tử, ngân hàng bán lẻ (thanh toán trực tiếp từ khách hàng)… chuyển đến Sau khi đã được giải mã, chứng từ hợp lệ sẽ được chương tr nh tự động chuyển hoá th nh l nh thanh toán trong hệ thống NHCTVN Trang 16 Kiểm soát viên căn cứ bảng kê chứng từ điện tử nh n... toán, NHNL hạch toán vào tài khoản người trả tiền đồng thời lập điện chấp nh n l nh thanh toán nợ (mẫu 17 -CT T) gửi đến NHPL Nếu không đủ điều kiện thanh toán, NHNL hạch toán vào TK ĐCV chừo thanh toán sau đó lập l nh thanh toán chuyển trả NHPL, trong nội dung l nh thanh toán ghi rõ lý do từ chối * Đối với l nh thanh toán chuyển tiếp cho các điểm giao dịch trực tiếp thuộc CN - Các l nh thanh toán này... thống thanh toán - Kế toán CT T in báo cáo đối chiếu chứng từ đến (mẫu 03 -CT T) theo từng nh m thanh toán để thực hiện chuyển tiếp - Đối với l nh thanh toán đến để đi thanh toán bù trừ giấy, kế toán CT T in phục hồi l nh thanh toán ra giấy để lập bảng kê đi thanh toán bù trừ theo quy đ nh của NHNNVN Trang 19 - Các chứng từ nh n đến từ điểm giao dịch để đi thanh toán song biên được chương tr nh tự động... bút toán hạch toán được tự động gửi về TTTT/chi nhanh để đối chiếu a) Tại các chi nh nh NHCT * Đối với l nh thanh toán của NHNL (chứng từ nội bộ hoặc chứng từ chuyển cho người nh n l nh tại NHNL) Trang 18 - KSV kiểm tra KHM theo từng l nh thanh toán, kiểm tra thông tin người nh n l nh, nếu đủ điều kiện thanh toán thì hạch toán vào tài khoản ngượ nh n l nh, nếu không đủ điều kiện thanh toán thì hạch toán. .. 3.2.2 Tại ngân hàng nh n l nh (NHNL) 3.2.2.1 Quy tr nh xử lý l nh thanh toán đến Bộ phận kế toán phải bố trí kế toán chuyên trách CT T trực tiếp để theo dõi l nh thanh toán đến Khi nh n được l nh thanh toán đến, kế toán CT T thông báo kịp thời cho KSV để kiểm tra KHM KSV khi nh n được thông báo phải thực hiện việc kiểm tra KHM kịp thời Sau khi KSV kiểm tra KHM, l nh thanh toán được tự động hạch toán, . từ điện tử từ các hệ thống thanh toán nội bộ, thanh toán song biên, thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), bù trừ điện tử, ngân hàng bán lẻ (thanh toán. chi nh nh tại NHNN trên địa bàn theo quy chế thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để chuyển sang NHNN. Đồng thời KTV lập l nh thanh toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử tại NH CT khu vực Hai Bà Trưng, Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử tại NH CT khu vực Hai Bà Trưng, Giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán điện tử tại NH CT khu vực Hai Bà Trưng, Vai trò Ý nghĩa Các nguyên tắc, Tại ngân hàng nhận lệnh NHNL, Xử lý các khoản chuyển tiền nội bộ giữa TTTT với chi nhánh., Sai sót và điều chỉnh, Đối chiếu và quyết toán:, Lý do chọn đề tài KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ, Mơ hình tổ chức Hoạt động nguồn vốn, Hoạt động cho vay và đầu tư kinh doanh khác, Một số nét về tình hình thực hiện các nghiệp vụ thanh tốn nói chung, Quy trình đầu ngày vào giờ làm việc Với tư cách là ngân hàng khởi tạo, Với tư cách là ngân hàng nhận lệnh, Điều chỉnh sai lầm, Xử lý trong thanh tốn điện tử Quy trình cuối ngày, Đối chiếu, quyết toán, Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực, Phát triển dịch vụ chuyển tiền điện tử phục vụ dân cư qua ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay