Tài liệu Chuyên đề 1: Phương trình đại số và Bất phương trình đại số ppt

20 471 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2013, 22:16

. 1 Chuyên đề 1: PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ & BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TÓM TẮT GIÁO KHOA CÁC HẰNG ĐẲNG THỨC CƠ BẢN. = 0 và b ≠ 0 : phương trình (1) vô nghiệm • a = 0 và b = 0 : phương trình (1) nghiệm đúng với mọi x 2 Áp dụng: Ví dụ : Giải và biện luận các phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Chuyên đề 1: Phương trình đại số và Bất phương trình đại số ppt, Tài liệu Chuyên đề 1: Phương trình đại số và Bất phương trình đại số ppt, Tài liệu Chuyên đề 1: Phương trình đại số và Bất phương trình đại số ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn